Artikkelit

Iloisia faktoja uudesta Ketterästä

Yläkoulun tuoretta ja ajankohtaista suomi toisena kielenä -oppikirjaa on odotettu, ja uusi Ketterä ilahduttaa nimensä mukaisesti joustavalla sisällöllä. Ketterä ottaa huomioon jokaisen oppilaan.

Ketterä sopii monelle

Ketterä on aivan uudenlainen oppimateriaali, sillä se on S2-oppimäärän ensimmäinen selkokielinen oppikirja. Ketterä onkin saanut Selkokeskuksen myöntämän selkoleiman.

Kaikkein parhaiten Ketterä sopii valmistavasta opetuksesta tuleville oppilaille. Ketterää voi käyttää sekä sellaisessa opetusryhmässä, jossa paikalla on vain suomi toisena kielenä -oppimäärää opiskelevia, että ryhmässä, jossa S2-oppilaat ovat integroituina äidinkielen ryhmään.

Ketterää voi opiskella vuosiluokkiin sitomattomasti. Oppilas voi siis jatkaa suomen kielen opintojaan valmistavalta luokalta saadulla pohjalla suoraan opetussuunnitelman tavoitteita kohti. Esimerkiksi 9. luokalle integroituvan oppilaan ei tarvitse hypätä suoraan 9. luokan sisältöihin, vaan hänelle voi poimia tärkeimmät asiat myös alemmilta vuosiluokilta.

Ketterä ohjaa oppilaan hyödyntämään kaikkia osaamiaan kieliä. Kirjassa on paljon tehtäviä, joissa oppilas pääsee hyödyntämään omaa kielirepertuaariaan; siis myös niitä kieliä, jotka eivät ole koulun opetuskieliä.

Kannustavasti nuorten maailmassa

Ketterässä on runsaasti tekstinäytteitä, ja ne ovat lähellä nuorten maailmaa, monet nuorten itsensä kirjoittamia. Yhdessä tekeminen sekä pari- ja ryhmätyöt myös kannustavat oppilaita kommunikoimaan suomen kielellä. Kielen oppimiseen innostetaan nuorta puhuttelevin keinoin, vaikkapa tubettajia seuraamalla.

Ketterässä nostetaan esiin joukko kulttuurisesti moninaisia suomalaisia, jotka antavat kasvot sille, millaista on oppia suomen kieltä vasta kouluiässä tai myöhemmin. Kirjaa varten on haastateltu kymmentä suomalaista, jotka ovat opiskelleet suomea toisena kielenä ja rakentaneet uraa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lukuvuoden 2021–2022 alkuun mennessä ilmestyvä digiopetusaineisto ja Otso-sovellus rikastuttavat Ketterän oppimateriaalikokonaisuutta. Digiopetusaineistossa on monenlaisia lisäharjoituksia sekä yhteiseen luokkatyöskentelyyn että itsenäiseen opiskeluun. Otso-mobiilisovellus tuo äänet oppikirjan käyttäjälle. Lue lisää Otso-sovelluksesta täältä >

Ketterä ja Särmä toimivat hyvin yhdessä

Ketterä ei tarvitse rinnalleen toista oppimateriaalia, mutta se sopii hyvin käytettäväksi Särmän kanssa. Ketterä tarjoaa alaspäin eriyttävän vaihtoehdon Särmän S2-tehtäväkirjoille.

Ketterässä on samat jaksot kuin Särmässä: kirjoittaminen, puhuminen, kieli, media ja kirjallisuus. Kirjojen rinnakkaiskäyttö samassa ryhmässä on tehty mahdollisimman helpoksi, ja myös siirtyminen Ketterästä Särmän käyttäjäksi on täysin mahdollista.

Ketterää S2-opetusta!