Seikkailujen aapinen (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Seikkailujen aapinen (OPS 2016)

Seikkailujen aapinen on kiehtova tarina salatusta ystävyydestä. Sen on kirjoittanut Finlandia-palkittu Siri Kolu. Veikeät hahmot kiehtovat lapsen mielikuvitusta ja tekevät lukemaan oppimisesta seikkailua. Rikas kuvitus innostaa kirjoittamaan sanoja, lauseita ja tarinoita.

Ajanmukainen, raikas pedagogiikka painottaa

  • eriyttämistä alas- ja ylöspäin
  • ilmaisua ja vuorovaikutusta
  • kirjoitustaidon kehittymistä samaa tahtia lukutaidon kanssa.

Lue Seikkailujen aapisen käyttäjän kokemuksia digiaapisesta >

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Seikkailujen aapisesta? 
Myyntipäällikkömme kertovat mielellään lisää myös etänä, ota yhteyttä.

Tutustu käyttäjäetuihin
Katso hinnat

Seikkailujen aapinen noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.

Tutustu myös uuteen Tarinoiden aapiseen.

Seikkailujen aapinen (OPS 2016)

Ajankohtaista

Kirjavinkkejä alkuopetukseen

Tulosta kirjalista (pdf) täältä >

Uutta Seikkailujen aapisen digiopetusaineistossa

Seikkailujen aapisen digiopetusaineistossa on uusia videoita, joiden avulla aapisen tanssit ja leikit on helppo opettaa. Videoilla on 11 laulun liikunta- ja tanssiohjeet.

Katso video

Uuden Otso-sovelluksen avulla lapsi voi kuunnella aapisen lauluja ja tarinoita myös kotona

Rakastettujen eläinhahmojen, Annun, Ollin ja Lempin seikkailut kulkevat kotiin lapsen mukana Otso-sovelluksen avulla. Tarinoita kuuntelemalla lukemisen alkutaipaleella oleva lapsi pääsee tekstien maailmaan. Samalla kuullunymmärtämistaidot ja sanasto kehittyvät. Lastenkirjailija Siri Kolun kirjoittamia tarinoita kuuntelemalla lapsi oppii myös tunnetaitoja, eläytyy toisen asemaan ja tunnistaa ristiriitatilanteita.

Nyt mukana myös kaikki aapisen laulut!

Tutustu Otso-sovellukseen

Tulosta luokkaan tassupeli ja siihen liittyvät tavu- ja kirjainlaput

Peliohjeet (pdf) >
Tavulaput (pdf) >
Kirjainlaput (pdf) >

Pikaoppaat digimateriaalien käyttöön

Digiopetusaineiston ohje (pdf) >
Digitehtävien ohje (pdf) >

Sarjassa on uudet mallikirjaimet.

Lue uusista mallikirjaimista lisää täältä.

Oppilaan materiaalit

Lähde mukaan seikkailuun!

Seikkailujen aapinen

Seikkailujen aapinen tarjoaa mielekästä tekemistä erilaisille oppilaille. Kutakin kirjainta käsitellään kahden aukeaman verran. Kirjainten käsittelyjärjestyksessä on otettu huomioon suomen äänteet niin, että alusta alkaen on mahdollista opetella lukemaan oikeilla sanoilla.

Katso näytesivut tästä!

Lue lisää

Seikkailujen tehtäväkirja 1 syksy

Tehtäväkirja harjoittaa systemaattisesti kirjoittamista. Kirjaimen piirtämisestä edetään tavun, sanan ja virkkeen hahmottamiseen ja tuottamiseen. Kutakin kirjainta käsitellään kahden aukeaman verran.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Seikkailujen tehtäväkirja 1 kevät

Tehtäväkirja harjoittaa kirjoittamisen perustaitoja osa-alueittain. Kirja etenee aapisen kevätosion mukaan niin, että kutakin aapisen kappaletta vastaa kolmisivuinen kokonaisuus: kielenhuoltosivu, luetun ymmärtämisen sivu ja luovan kirjoittamisen sivu.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Seikkailujen aapinen Lukupaketti

Kuusi pikkukirjaa lukemisen alkutaipaleelle! Lukemaan opetteleva oppilas voi lukea kokonaisen kirjasen oppimillaan kirjaimilla. Paketissa on kuusi A5-kokoista kirjasta, joissa jokaisessa on kahdeksansivuinen tarina. Tarinat etenevät Seikkailujen aapisen jaksojen mukaisesti, joten käytössä on vain jo opitut kirjaimet. Upeat värikuvat kuvittavat hauskoja tarinoita.

Lue lisää

Lukuseikkailu

Lukuseikkailu on ylöspäin eriyttävä kirja lukeville oppilaille, jotka voivat toimia kirjan parissa itsenäisesti. Kirja sisältää hauskoja kirjoitus-, piirtämis- ja väritystehtäviä, jotka kehittävät tarkkaa lukemista ja lukutekniikkaa.

Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Lue lisää

Kirjoitusvihko

Kirjoitusvihko on syksyn tehtäväkirjaan liittyvä lisämateriaali, joka sisältää lisää kirjainmuodon harjoittelua. Lopussa on tilaa saneluille.

Vihkossa on uudet mallikirjaimet.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Seikkailujen aapinen on opettajien tekemä sarja opettajille.

Opettajan opas syksy

Opettajan opas tukee opetusta ja antaa vinkkejä arkeen. Se sisältää jokaiseen kirjaimeen liittyvät tarinat, aapisen aukeamat minikoossa sekä kattavan listauksen ja viittaukset aukeamaan liittyvistä materiaaleista sarjan muissa osissa.

Kirjainaukeamiin on valmiita kysymyksiä ja keskusteluvinkkejä isosta kuvasta ja siihen liittyvästä tarinasta. Niiden avulla on helppo opettaa kuvalukutaitoa, sanastoa, käsitteitä ja tekstin tulkintaa.

Lisäksi oppaassa on valmiit sanelut, paljon toiminnallisia tehtäviä, jaksokohtaisesti ilmaisu- ja vuorovaikutustehtäviä sekä arviointi jokaisesta kirjaimesta.

 

Lue lisää

Opettajan opas kevät

Opettajan opas tukee opetusta ja antaa vinkkejä arkeen. Se sisältää jokaiseen kappaleeseen liittyvät tarinat, aapisen aukeamat minikoossa sekä kattavan listauksen ja viittaukset aukeamaan liittyvistä materiaaleista sarjan muissa osissa.

Kappaleisiin on valmiita kysymyksiä ja keskusteluvinkkejä tarinasta. Niiden avulla on helppo opettaa eriyttäen kuvalukutaitoa, sanastoa,  käsitteitä ja tekstin tulkintaa.

Lisäksi oppaassa on valmiita saneluita, toiminnallisia tehtäviä ja arviointiliitteitä.

 

Lue lisää

Eriyttäminen ja tukiopetus

Eriyttäminen ja tukiopetus sisältää ylös- ja alaspäin eriyttäviä liitteitä, joita opettaja voi kopioida oppilaille tarpeen mukaan. Monisteita on runsaasti jokaiseen kirjaimeen, jaksoon ja osa-alueeseen. Materiaalissa on huomioitu niin sanatason, lausetason kuin kokonaistekstinkin lukija. Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Katso näytesivut tästä. 

Lue lisää

Opettajan opas suomi toisena kielenä

Seikkailujen aapisen S2-kirjat on tarkoitettu käytettäväksi suomi toisena kielenä -tunneilla. Opas antaa ohjeet oppilaan S2-kirjan käyttämiseen sekä vinkkejä aapisen käsittelyyn suomen kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi se tukee opettajaa sanaston ja käsitteiden opettamisessa.

Opettajan oppaassa on runsaasti kysymyksiä ja keskustelumalleja, jotka liittyvät oppilaan S2-kirjaan tai aapisen tarinoihin ja kuviin. Opettajan oppaassa on myös vinkkejä sanaston toiminnalliseen harjoitteluun erilaisia pelejä ja leikkejä käyttäen. Lisäksi oppaassa on aapisen tarinat helpotettuina versioina sekä monistettavat sanastokortit.

Lue lisää

Käden taidot

Käden taidot tarjoaa hauskoja integrointivinkkejä käsitöihin ja kuvataiteeseen.

Lue lisää

Laulut-CD ja musiikkiopas

CD sisältää Seikkailujen aapisen laulut, 11 kirjainlaulua ja 11 muuta laulua.
Musiikkiopas sisältää laulujen nuotit sekä lauluihin liittyvät soitto-, leikki- ja toimintaohjeet. Laulujen sävellys ja sanoitus: Tuomo Rannankari ja Soila Sariola.

Lue lisää

Erityismateriaalit

Seikkailujen aapisen jokainen osa eriyttää alas- ja ylöspäin. Edistyneet otetaan entistä vahvemmin huomioon. Sarjaan kuuluvat alaspäin eriyttävät E-tehtäväkirjat ja S2-kirja.

E-tehtäväkirja syksy

Kirjan aukeamarakenne ja sivunumerointi ovat samat kuin perustehtäväkirjassa, eli E-kirja sopii erityisen hyvin käytettäväksi integroidussa luokkaopetuksessa rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa.

E-tehtäväkirjan ulkoasua on entisestään väljennetty. Siinä on suurempi kirjoitusviivasto ja enemmän kirjainmuodon opettelua kuin perustehtäväkirjassa. Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Tehtäviä on helpotettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty, mutta ei juurikaan vähennetty. Lisätehtäväsivuilla on jokaisesta jaksosta kertaussivu, jossa tukea on vähennetty. Näin opettajan on helppo tarkistaa taitotaso.

Katso näytesivut tästä. 

Lue lisää

E-tehtäväkirja kevät

Kirjan aukeamarakenne ja sivunumerointi ovat samat kuin perustehtäväkirjassa, eli E-kirja sopii erityisen hyvin käytettäväksi integroidussa luokkaopetuksessa rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa.

E-tehtäväkirjan ulkoasua on entisestään väljennetty. Sekä perus- että lisätehtäviä on helpotettu ja yksinkertaistettu, mutta ei juurikaan vähennetty. Kirjassa on uudet mallikirjaimet.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Suomi toisena kielenä

Seikkailujen aapisen S2-kirja on tarkoitettu käytettäväksi suomi toisena kielenä -tunneilla.

Oppilaan kirjassa käydään läpi lapsen arkikielen sanastoa noin tuhannen sanan verran. Aihealueet on nostettu aapisen teemoista, jolloin sanasto auttaa äidinkielen oppitunneilla pärjäämisessä. Tämän lisäksi kirjassa kiinnitetään huomiota suomen kielen rakenteisiin ja harjoitellaan esimerkiksi sanojen taivuttamista. Kirjassa on kuvasanasto, keskustelukuva, yksilötehtäviä, pelejä, sekä pari- ja ryhmäkeskustelutehtäviä, jotka liittyvät käsiteltyyn sanastoon.

Katso näytesivut tästä!

Aapisen jaksokertauksen aikana S2-kirjassa harjoitellaan äidinkielen tunneilla opittujen kirjainten kuuntelua (esim. pitkä vai lyhyt äänne), jolla ennaltaehkäistään tyypillisiä S2-oppilaan kirjoitusvirheitä. Kertausaukeamalla on myös peli, jolla kerrataan jakson aikana opittua sanastoa ja kielen rakenteita.

Lue lisää

Lisämateriaalit

Kirjainkortit

Kirjainkorteissa on kuvitettujen kirjainkorttien lisäksi Piilopuu-malli kirjaimen piirtämiseen sekä vasemman ja oikean suuntamallit. Kirjainkorteissa on uudet mallikirjaimet.

Katso näyte tästä.

Lue lisää

Leimasimet

Neljä leimasinta, joissa hahmoina Annu, Olli, Lempi ja sammakko.

Lue lisää

Keppinuket

Kartonkikortit aapisen hahmoista, yhteensä 13 hahmoa.

Lue lisää

Käsinuket ja nopat

Annu, Lempi ja Olli -käsinukkeja myy Satubertta Oy, http://www.satubertta.fi/

Noppia myy Early Learning, earlylearning.fi

Lue lisää

Oppikirjailijat

Mari Backman

Olen luokanopettaja Espoosta. Alkuopetuskokemusta minulla on yli 15 vuoden ajalta Keski-Suomesta ja Espoosta. Oppikirjailijan työ on tuttua
jo useista Otavan projekteista, joihin olen käsikirjoittanut niin painettua kuin sähköistä oppimateriaalia.

Sähköisen oppimateriaalin käyttäminen on minulle tärkeää opetuksessa.
Seikkailujen aapisen sähköinen materiaali tarjoaa motivoivien pelien ja harjoitusten lisäksi myös käytännön työkaluja opetustilanteisiin. Lisäksi aapisesta löytyvät toimintasivut ohjaavat yhteistoiminnalliseen oppimiseen.

Musiikkiin erikoistuneena luokanopettajana arvostan laulun voimaa äänteiden oppimisessa ja tutkimisessa. Seikkailujen aapisessa jokaista äännettä makustellaan yhden säkeistön verran ja jokaisesta kirjainjaksosta muodostuu ehjä laulu, joka jää taatusti elämään!

Lue lisää

Siri Kolu

Olen kirjoittanut Rosvola-seikkailuita lapsille, mutta tuotannossani on myös nuorten ja aikuisten kirjoja sekä näytelmiä ja laulutekstejä. Opetan lukuinnostamisen menetelmiä, luovaa kirjoittamista ja draaman menetelmiä. Olen kahden luovan ja villin lapsen äiti.

Koen aapisen kirjailijana olemisen hienoimpana työtehtävänäni ehkä koskaan. Uskon, että lukutaito on myös identiteettitaito: se opettaa meille sitä, keitä me itse olemme. Siksi mikään ei ole hienompi seikkailu kuin matka lukutaitoa kohti.

Lapsi lukee ja leikkii mukaansa imevää tarinaa – hyvät tekstit opettavat maailmassa olemisen taitoja. Minulle on tärkeää, että tarinassani rohkeiden seikkailijoiden sisällä on tunnetaitoja oppiva lapsi: on sallittua kokeilla, erehtyä ja oppia. Seikkailujen aapisen tarinan ytimessä on rohkeus uskaltaa kohdata niitäkin, joiden tapa elää on itselle vieras.

Lue lisää

Kati Lassila

Olen erityisluokanopettaja Espoosta. Ennen siirtymistä erityisluokanopettajaksi kokemusta luokanopettajana ehti kertyä toistakymmentä vuotta. Suurimman osan työurastani olen työskennellyt alkuopetuksessa. Oppikirjailijana hyödynnän erityisopettajan koulutuksen lisäksi arkikokemuksia erityisluokassa ja S2-opettajana.

Minulle tärkeää uutta aapista tehdessä oli, että kirjoitustaito karttuu samanaikaisesti lukutaidon kanssa. Seikkailujen aapisen tehtäväkirjassa kirjoittamisen kirjain–äänne-vastaavuutta harjoitellaan itse tuottaen alusta asti.

Seikkailujen aapisessa eriyttäminen on opettajalle helppoa. Jokainen aukeama tarjoaa monentasoista tekemistä, jolloin kaikki oppilaat touhuavat samalla sivulla motivoituen oikeantasoisista tehtävistä ja iloiten oppimisesta.

Lue lisää

Kati Solastie

Olen luokanopettaja Helsingistä. Työuraa opettajana on takana neljännesvuosisata, siitä suurin osa alkuopetuksessa. Minulla on pitkä kokemus oppimateriaalin tekijänä sekä Alkuopettajain liiton kurssien ja Luku-Suomi-hankkeen kouluttajana. Uuden opetussuunnitelman hiominen äidinkielen ja kirjallisuuden OPS-työryhmässä on ollut antoisa kokemus.

Monilukutaito on minulle tärkeää. Seikkailujen aapisessa lukutaidon osa-alueet ovat monipuolisesti käytössä – etunenässä tietysti peruslukutaito sekä kirjoitus- ja kuvanlukutaito. Uuden OPS:n hengessä mukana on toki myös media- ja digilukutaito sähköisissä materiaaleissa.

Aapisessa erityisen huomion kohteena ovat muisti, käsitteiden oppiminen ja nopea nimeäminen. Näiden opettamisen mahdollistaa rikas ja lasta kiehtova, pedagogisesti tarkoituksenmukainen kuvitus.

Lue lisää

Johanna Lumme

Seikkailujen aapisen on kuvittanut helsinkiläinen kuvittaja Johanna Lumme, joka voitti Otavan oppikirjojen kuvituskilpailun vuonna 2012.

”Johanna Lumpeen kuvituksissa viehätti lämmin huumori. Kuvittaja on huomioinut kuvien kohdeyleisön eli 6–7-vuotiaat lapset erinomaisella tavalla. Kuvissa on hyvä tilantaju sekä herkkyyttä ja oivaltavuutta.”
– Palkintolautakunnan perusteluista

Muut sarjan materiaalit on kuvittanut
Heli Pukki.

Lue lisää

Musiikki

Aapisen laulut ovat säveltäneet ja sanoittaneet Tuomo Rannankari ja Soila Sariola.

Tuomo Rannankari on jyväskyläläinen luokanopettaja, laulaja-lauluntekijä ja Seminaarinmäen mieslaulajien perustajajäsen. Hänet voi nähdä tv:ssä Pikkukakkosen
maanantaijakson juontajana.

Soila Sariola on lauluyhtye Rajattoman altto.
Hän on myös ääni-improvisaatioon, monitaiteisiin sekä Suomen ja maailman kansanmusiikkiin erikoistunut pedagogi.

Lue lisää

Seikkailujen aapisen lukujärjestys ja nimilaput

Tulosta ja väritä Seikkailujen aapisen lukujärjestys tästä >

Tulosta valmis pohja nimilapuiksi tai naulakkomerkeiksi tästä >

Lue lisää

Kouluun tutustuminen poikkeusaikana

Kouluun tutustuminen on koulutulokkaalle tärkeä tapahtuma. Kun tutustuminen poikkeusolojen vuoksi ei ole mahdollista, on tärkeää silti muodostaa side koulun ja ekaluokkalaisen välille. Saat tässä tehtäviä ja vinkkejä koulutulokkaiden muistamiseen.

Seikkailujen aapisen tehtäviä ja vinkkejä ennen koulun alkua (pdf)

Lue lisää

Seikkailujen aapisen koulutulokaspaketti

Tulosta tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään tästä >

Lue lisää

Tassupeli

Ota pelikaverisi kanssa esille noppa ja pelimerkit. Lue tavu ja kerää itsellesi pino tavulappuja.

Tulosta peli (pdf)

Tulosta tavulaput (pdf)

Lue lisää

Sanomalehtien viikon vinkki

Seikkailujen aapisen opetusvinkissä leikataan sanoja ja kirjoitetaan niistä uusia virkkeitä. Tutustu vinkkiin tästä >

Lue lisää
Askartele Annulle ja Ollille uudet vaatteet

Askartele Annulle ja Ollille uudet vaatteet

Tulosta tarvikelista, ohje ja sabluunat tästä (pdf) >

Lue lisää

Esittelyvideo