Artikkelit

Kokemuksia lukemaan opettelun aloittamisesta digitaalisesti

Tarina ystävyydestä houkutteli Turun normaalikoulun ohjaavan luokanopettajan Katri Parviaisen valitsemaan käyttöönsä Seikkailujen aapisen. ”Meillä on monikulttuurinen koulu. Minusta tuntui, että oppilailleni sopii Seikkailujen aapisen selkeä eläinmaailma sekä tarina ystävyyden löytämisestä ja erilaisuudesta – siitä miten erilaiset ystävät ovat rikkaus.”

Valitessaan Seikkailujen aapista käyttöönsä Katri kuuli, että siitä oli tulossa digikirja. Hän innostui ja pääsi mukaan kokeilemaan ja kehittämään digiaapista.

Koulun ja kodin yhteinen tuki

Katrin oman innostumisen lisäksi digikirjan käyttöönottoa helpotti se, että tukea oli tarjolla sekä omalla koululla että oppilaiden kodeissa. Turun normaalikoululla annetaan jokaiselle oppilaalle työvälineeksi iPad. ”Jotta voi käyttää digikirjaa ja sen kaikkia ominaisuuksia kattavasti, pitää mielestäni kaikille oppilaille tarjota oma laite.”

Oppilaiden kodeissa otettiin hyvin vastaan se, että lukemaan opeteltaisiin digikirjan avulla. ”Huomasin, että oli tärkeää osata perustella digikirjan käyttöönotto huoltajille ja opastaa heitä sen käytössä. Näin ennakkoluulot vähenivät ja huoltajat osasivat myös tukea kotona harjoittelevaa lasta.”

Äänimaailma vahvistaa lukemaan oppimista

”Pidän Seikkailujen aapisen digikirjassa kuunneltavuudesta ja siitä, että kuvia voi käyttää monipuolisesti opetuksessa. Kuvien avulla kasvatetaan sanastoa ja niissä on paljon havainnollistavaa materiaalia.”

Katri on myös tyytyväinen digikirjan tarjoamiin mahdollisuuksiin eriyttämisessä. ”Seikkailujen aapisessa eriyttäminen on hyvin selkeää äänne- ja tavutasoilla. Mutta pidin erityisesti siitä, että mukana tulee äänet ja tarinat luettuna. Voin antaa aapisen tarinan kotiin kuunneltavaksi, jolloin oppilaan kuullunymmärtämistaidot ja sanasto kehittyvät.”

Katri antaakin tarinan kuuntelun ja siihen liittyvän tehtävän aina läksyksi. ”Tällöin myös oppilaat, joiden kotona ei puhuta suomea, kuulevat kieltä mahdollisimman paljon. Digikirjan kuunneltavuuden ansiosta lapsi voi myös itse tarkistaa kotona läksyä tehdessään, että miltä esimerkiksi ai-tavu kuulostaa. Ja hän voi tehdä sen niin monta kertaa kuin haluaa. Mielestäni digiaapinen ei jätä lasta yksin.”

Oppilaat innostuivat luokassa kuuntelemaan Seikkailujen aapista. ”Oppilaat itsekin huomasivat, että kehittyivät”, Katri kuvailee. Kuunteleminen madalsi kynnystä yrittää lukemista ja osallistua oppitunneilla.

Digilisätehtävät ovat oppilaalle palkitsevia

Katrin oppilailla on ollut käytössä Seikkailujen aapisen digikirjan lisänä myös digilisätehtävät sekä painetut tehtäväkirjat, sillä kirjoittamista harjoitellaan edelleen lyijykynällä.

”Oppilaat pitävät paljon digilisätehtävistä. Ne ovat heille palkitsevia, koska tehtävistä saa palautteen heti”, Katri kertoo. ”Minä pidän Seikkailujen aapisen digilisätehtävissä siitä, että ne ovat hyvin kielellisiä sekä visuaalisesti ja auditiivisesti havainnollistettuja. Ne tukevat oppilaan hahmottamista, kun hän näkee kuvasta tai pystyy kuuntelemaan, mitä haetaan.”

Tutustu Seikkailujen aapiseen >