Painettu
Digi
Otso-sovellus

Titaani kemia 7-9

Titaani-sarjassa opiskeltavat asiat on esitetty selkeästi oppilaiden ikätasoon soveltuvalla tavalla. Tehtäväkokonaisuudet sopivat erilaisille oppijoille. Titaani mahdollistaa kiireettömän etenemisen opetuksessa.

Katso kaikki sarjan osat

 • Opetusvideot tukevat opetusta ja ennakkokäsitysten kartoittamista.
 • Tutkimukset havainnollistavat käsiteltäviä ilmiöitä ja kehittävät oppilaan ajattelun taitoja.
 • Titaani ohjaa kokeelliseen työskentelyyn ja omakohtaiseen oivaltamiseen – osan koejärjestelyistä oppilaat suunnittelevat itse.
 • Perinteisten tehtävien lisäksi mukana on simulaatioihin perustuvia tehtäviä.
 • Uudistettu digiopetusaineisto sisältää tuntikohtaiset ppt-tiedostot opetuksen tueksi, vaiheittaisia ohjeita oppikirjan tutkimusten tekemiseen ja kaikkien tehtävien ratkaisut.

Titaani-sarja (kemia)

Kirjan kansikuva: Titaani kemia 7-9

Titaani kemia 7-9

Kirjan kansikuva: Titaani kemia 1

Titaani kemia 1

Kirjan kansikuva: Titaani kemia 2

Titaani kemia 2

Kirjan kansikuva: Titaani kemia 3

Titaani kemia 3

Tarjoamme Titaani-sarjaan myös edulliset pakettihinnat

Oppilaan materiaalit

Oppilaan kirjaan on koottu koko yläkoulun kemian teoria. Oppikirja on saatavilla myös digikirjana.

Oppikirjan lisäksi Titaaniin kuuluvat vuosiluokkakohtaiset työkirjat, painettuna ja digikirjana. Tehtävät etenevät helpoimmasta vaikeampaan, joten ne soveltuvat sekä tukea tarvitseville että lisähaastetta kaipaaville. Mukana on myös oppilastöitä sekä digitaalisilla välineillä tehtäviä tutkimuksia ja simulaatioita. Mallivastaukset tehtäviin löytyvät opettajan digiopetusaineistosta.

Eriyttämisen tueksi sarjaan kuuluu Titaani E-kirjat, joissa on teoria ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Kullekin vuosiluokalle on oma kirjansa. Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus. Kirjat ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia. Titaani E -kirjoihin on saatavilla vastaukset pdf.

Digikirjat vastaavat sisällöltään painettuja kirjoja. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella. Digikirja sisältää digitaalisesti toteutettuna samat tehtävät kuin painettu kirja. Kaikkien tehtävien vastaukset ovat digiopetusaineistossa, jossa on myös muokattavia koetehtäviä sekä mallikokeita.

Digitehtävät vastaavat painettujen tehtäväkirjojen tehtäviä. Digitehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai lataamalla oman tiedoston. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata omaa edistymistään.

Otso tuo uutta eloa oppikirjaan

Otso-sovellus ja painettu oppikirja yhdessä avaavat oppilaan käyttöön äänitteitä ja videoita. Helppokäyttöisen Otson voit ladata mobiililaitteeseen sovelluskaupasta veloituksetta.

Tutustu Otso-sovellukseen

Opettajan materiaalina on digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on tukena oppituntien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Se sisältää mm.

 • Titaaniin kuvatut videot selityksineen
 • Oppikirjan tutkimusten taustatietoa opettajalle
 • Tutkimuksissa tarvittavat välineet ja aineet
 • Työturvallisuusohjeet
 • Oppilaan digikirjan
 • Kaikkien tehtävien vastaukset
 • Mallikokeita ja muokattavia koetehtäviä

Titaanin ratkaisut eriyttämiseen

Titaani E-kirjoissa teoria ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Kullekin vuosiluokalle on oma kirjansa.

Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus. Tämä tarkoittaa sitä, että kieltä on yksinkertaistettu. Lisäksi myös taitto on selkomukautettu eli erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että kuvat ja tekstit on aseteltu sivuille siten, että oppiminen helpottuu. Kirja soveltuu niille, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia ja myös niille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Titaani E-materiaalit ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia.

Titaani E -kirjoihin on saatavilla vastaukset pdf.

Titaanin digimateriaaleista löytyy lisää keinoja eriyttämiseen.

 • Oppilaan digikirjassa tekstit voi kuunnella.
 • Tärkeimpien käsitteiden selitykset saa helposti näkyviin.
 • Titaanin digitehtävissä vastaukset voi tallentaa myös puhumalla tai lataamalla tiedoston, esimerkiksi kuvan.

Katso näytesivut Titaani Kemia 1 E -kirjasta

Uusia koetehtäviä Titaani E-kirjan käyttäjille

Titaani-sarjan digiopetusaineistosta löytyy käyttäjille valmiita kokeita ja koetehtäväpankkeja, joista on mahdollista itse räätälöidä kokeita. Täydennämme Titaanin digiopetusaineistoja valmiilla kokeilla ja koetehtäväpankeilla, jotka soveltuvat erityisesti E-kirjan käyttäjälle. Näitä tehtäviä laadittaessa on varmistettu, että niihin vastaaminen on mahdollista, jos aiheen on opiskellut Titaanin E-kirjasta.

Päivitetty materiaali on käytettävissä elokuussa 2024.

Kahoot!-visoilla pelillisyyttä oppitunneille

Titaani-sarjan digiopetusaineistossa on noin 40 uutta Kahoot!-visaa. Kahoot!-visat ovat käytettävissä suoraan digiopetusaineiston jokaisen luvun kohdalta. Ne rikastuttavat opetusta, aktivoivat oppilaita, tekevät luvussa opittujen asioiden kertaamisesta hauskaa ja tuovat pelillisyyttä oppitunneille.

Katso Kahoot!-näyte

Vinkit ja ideat

Valokuvapistejuoksu

Pieni kisa virkistää! Kokosimme 7.–9. luokkien fysiikan ja kemian aihepiireistä asioita kolmeen listaan: ensimmäisessä on 7. lk kemian ja fysiikan asioita, toisessa on 8. lk fysiikan käsitteitä ja kolmannessa 7.–9. lk kemiaa. Pisteytimme listojen aiheet.

 • Oppilaiden tehtävänä on miettiä, miten kohteen saisi kuvattua.
 • Ryhmä saa pisteet, kun se tuo perusteltavissa olevan kuvan tai lyhyen videon näytille opettajalle.
 • Opettaja ympyröi joukkueen kohteesta saaman pistemäärän listasta.

Vinkki 1: Eniten pisteitä keränneelle joukkueelle kannattaa luvata pieni palkinto. Esimerkiksi muumitikkareiden on selvästi havaittu lisäävän yläkoululaisen juoksuvauhtia ja jopa luovuutta.

Vinkki 2: Tehtävän voi halutessaan teettää myös projektityönä esimerkiksi Office 365 -ympäristön Powerpointissa.

Vinkit ja ideat

Opiskelutekniikkavinkit

Miten kirjan luku luetaan? Miten kokeisiin pitäisi valmistautua? Tulosta moniste opiskelijoille!

Lataa pdf (2 244 kt)

Jaksollinen järjestelmä

Elektronirakenteiden harjoittelusta on luontevaa siirtyä opiskelemaan jaksollisen järjestelmän rakennetta ja syventyä sitten sidosten salaisuuksiin. Ota oheisesta monistepohjasta A3-kokoinen kopio oppilaille. Täydentäkää elektronikuorimallit ja etsikää säännöt jaksollisen järjestelmän rakentumiselle. Samaan monisteeseen voidaan myös nimetä pääryhmät.

Lataa pdf (34 kt)

Lue artikkelit

Artikkelit

Titaanin E-kirjojen selkokieli tuo tasa-arvoa oppilaille

Selkokeskus on myöntänyt fysiikan ja kemian Titaani E -oppikirjoille Selkotunnuksen. ”Selkomerkki oppikirjassa on iso asia tiedon saavutettavuuden ja tasa-arvon kannalta. Jokaisella oppilaalla on oikeus ymmärrettävään tietoon”, pohtii Selkokeskuksen asiantuntija, aineenopettaja ja erityisopettaja Riikka Tuohimetsä.

Artikkelit

Titaanin selkokielinen E-materiaali

Titaani E -materiaalit tuovat uuden opetussuunnitelman mukaiset fysiikan ja kemian sisällöt kaikkien saataville. Titaani E-materiaalit soveltuvat niin aineenopettajan kuin erityisopettajankin työkaluksi. Ne madaltavat oppimisen esteitä.

Artikkelit

Viisi vinkkiä fysiikan ja kemian opetukseen

Uutta yläkoulun fysiikan ja kemian sarjaa suunnitellessamme halusimme ottaa huomioon niin oppilaan kuin opettajankin tarpeet ja toiveet. Syntyi Titaani-sarja, jonka erittäin laajassa aineistossa riittää valinnanvaraa. Seuraavassa on joitakin omia suosikkejani, joita hyödynnän opetuksessani.

Uutiset

Otavan Kirjasäätiön vuoden 2020 oppimateriaalipalkinto on myönnetty Jukka Kohtamäelle ja Mikko Korhoselle

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella. Oppimateriaalipalkinto on perustettu vuonna 2012, ja se jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Jukka Kohtamäki

Mikko Korhonen

Helena Muilu

Tommi Virtanen