Painettu
Digi
Otso-sovellus

Forum Yhteiskuntaoppi (LOPS21)

Lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjamme on uudistettu opettajien toiveiden mukaisesti.

Sarjan avulla opiskelijat oppivat hahmottamaan historian ja yhteiskuntaopin suuret linjat, tulkitsemaan kriittisesti erilaisia lähteitä sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Forum antaa myös valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena.

Katso kaikki sarjan osat

Forum harjoittaa taitoja

 • Oppimateriaali on aina ajan hermolla. Uudistettu Forum-sarja vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Materiaaleja päivitetään kerran vuodessa. 
 • Faktat ovat kunnossa. Kaikki sarjassa esitetty tieto pohjaa tutkimuskirjallisuuteen. Teoria on selkeää ja johdonmukaista. 
 • Forum harjoittaa historian ja yhteiskuntaopin taitoja. Sarja tutustuttaa laajasti erilaisiin historian ja yhteiskuntaopin aiheisiin ja opettaa tutkimuksellista otetta oppikirjan ja digiopetusaineiston materiaalien avulla. 

Monipuoliset materiaalit opetukseen

 • Forum tarjoaa entistä monipuolisemmat opettajan materiaalit. Sarja antaa opettajalle valmiin työkalupakin opetukseen: runsaiden ja entistä selkeämpien materiaalien avulla opettajan on helppo rakentaa kiinnostavia oppitunteja. Mukana on uusia, oppimaan innostavia videoita joka jakson aiheeseen.  
 • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Forum-sarjan tehtävät on jaoteltu kolmelle eri tasolle. Opetustekstit ovat saatavilla sekä ääneen luettuina että selkokielisinä versioina. Jokaisen jakson alussa esitetään kahdenlaiset oppimistavoitteet: tieto- ja taitotavoitteet. Jakson lopun itsearviointi tarkastelee tavoitteiden saavuttamista ja antaa opiskelijalle välineitä aiheen harjoittelemiseen. Opiskelijan ja opettajan käyttöön tuodaan eriyttämistä ja oppimaan innostamista tukevia digitaalisia materiaaleja. 

Tutustu Forum Historia -sarjaan

Haluatko lukea lisää Forum Historia (LOPS21) -sarjasta? Löydät tietoa sarjasta linkin takaa.

Tutustu Forum Historia -sarjaan

Päivityksiä Forum Yhteiskuntaopin materiaaleihin

Forum Yhteiskuntaoppi 1 (LOPS16 ja LOPS21)

 • Opetustekstissä on huomioitu sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden vaikutus esimerkiksi kunnallisveroon ja palveluiden järjestämiseen sekä muutoksiin kuntien tehtävissä. Lisäksi tekstissä kerrotaan, miten kunnan ja hyvinvointialueen hallinto on järjestetty. Tekstiin on myös lisätty tiedot aluevaaleista, niiden vaalitavasta, vaalipiireistä, vaalikelpoisuudesta sekä ehdokasasettelusta ja aluevaltuuston kokoonpanosta. Näistä aiheista on kirjassa myös uusia tehtäviä.
 • Tekstissä kerrotaan Ukrainan pakolaiskriisistä ja siitä, miten se eroaa edellisestä, vuoden 2015 pakolaiskriisistä.
 • Opetustekstiin on lisätty tietoa siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut maailmantalouteen.
 • Opetustekstissä on huomioitu Talebanin valtaannousu 2021.
 • Maailman perusvapauksia kuvaava kartta on päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tilannetta.
 • Suomen translain tulevat muutokset 2022 on huomioitu opetustekstissä.
 • Vuonna 2022 toteutetun perhevapaauudistuksen vaikutuksia työelämän yhdenvertaisuuteen on kuvattu opetustekstissä.
 • Elinajanodote päivitetty.
 • Kaikki kirjan tilastot ja tilastoihin perustuvat tiedot päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tilannetta.

Forum Yhteiskuntaoppi 2 (LOPS16 ja LOPS21)

 • Kaikki kirjan tilastot on päivitetty vastaamaan vuoden 2022 tilannetta.
 • Opetustekstiin on lisätty tietoa siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut energiatalouteen, maailmanmarkkinoiden tuotanto- ja toimitusvaikeuksiin sekä hintojen nousuun.

Forum Yhteiskuntaoppi -sarjan ilmestymisaikataulut

Forum Yhteiskuntaoppi 1 – tuoteperhe valmis
Forum Yhteiskuntaoppi 2 – tuoteperhe valmis
Forum Yhteiskuntaoppi 3 – tuoteperhe valmis
Forum Yhteiskuntaoppi 4 – digikirja valmis, digiopetusaineisto 11/22, painettu kirja 11/22, digikokeet ja Abitti-kokeet 12/22

Tulossa vuonna 2023: Forum Yhteiskuntaoppi, kertaus abiturienteille (digikirja)

Forum Yhteiskuntaoppi -sarja

Kirjan kansikuva: Forum Yhteiskuntaoppi 1 (LOPS21)

Forum Yhteiskuntaoppi 1 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21)

Forum Yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Yhteiskuntaoppi 3 (LOPS21)

Forum Yhteiskuntaoppi 3 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Yhteiskuntaoppi 4 (LOPS21)

Forum Yhteiskuntaoppi 4 (LOPS21)

Tuoteperhe valmis 12/22

Saatavilla myös Forum-digipaketti

 • Forum on saatavilla opiskelijoille myös edullisina digipaketteina (12 kk).
 • Forum-paketteihin kuuluu etuina moduulikohtaiset digiopetusaineistot ja kokeet opettajalle.
 • Tutustu tarkemmin digipaketteihin täällä >

Valitse koulullesi sopivin vaihtoehto

 • Forum-sarjan laadukkaat sisällöt ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina.
 • Voit tilata materiaaleja yksittäin tai edullisina digipaketteina.

Katso hinnat ja edut täältä >

Forum tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Forum-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat käyttöönsä samat, runsaat rikasteet kuin digikirjan käyttäjät. Opiskelijat löytävät videot ja muut lisämateriaalit Otso-sovelluksen kautta. Opettaja saa materiaalit digiopetusaineistosta.

Forum-sarja valmistuu syksyllä 2022

LOPS 2021:n mukainen Forum valmistuu syksyllä 2022, kun Forum Historia 6 ja Forum Yhteiskuntaoppi 4 ilmestyvät. Forum-sarjan oppikirjailijat kokosivat tähän artikkeliin koko sarjan tärkeimmät uudistukset. 

Lue artikkeli

Näin Forum uudistuu LOPS 2021:een

Kolme keskeistä muutosta Forum-sarjassa ovat

 • opetuksen eriyttäminen tehdään mahdolliseksi
 • opiskelutaitoja korostetaan
 • opetusta ja oppimista tuetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Antti Kohi

Markku Liuskari

Hannele Palo

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä