Painettu
Digi
Otso-sovellus

Forum Historia (LOPS21)

Lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjamme on uudistettu opettajien toiveiden mukaisesti.

Sarjan avulla opiskelijat oppivat hahmottamaan historian ja yhteiskuntaopin suuret linjat, tulkitsemaan kriittisesti erilaisia lähteitä sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Forum antaa myös valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena.

Katso kaikki sarjan osat

Forum harjoittaa taitoja

 • Oppimateriaali on aina ajan hermolla. Uudistettu Forum-sarja vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Materiaaleja päivitetään kerran vuodessa. 
 • Faktat ovat kunnossa. Kaikki sarjassa esitetty tieto pohjaa tutkimuskirjallisuuteen. Teoria on selkeää ja johdonmukaista. 
 • Forum harjoittaa historian ja yhteiskuntaopin taitoja. Sarja tutustuttaa laajasti erilaisiin historian ja yhteiskuntaopin aiheisiin ja opettaa tutkimuksellista otetta oppikirjan ja digiopetusaineiston materiaalien avulla. 

Monipuoliset materiaalit opetukseen

 • Forum tarjoaa entistä monipuolisemmat opettajan materiaalit. Sarja antaa opettajalle valmiin työkalupakin opetukseen: runsaiden ja entistä selkeämpien materiaalien avulla opettajan on helppo rakentaa kiinnostavia oppitunteja. Mukana on uusia, oppimaan innostavia videoita joka jakson aiheeseen.  
 • Eriyttäminen on entistä sujuvampaa. Forum-sarjan tehtävät on jaoteltu kolmelle eri tasolle. Opetustekstit ovat saatavilla sekä ääneen luettuina että selkokielisinä versioina. Jokaisen jakson alussa esitetään kahdenlaiset oppimistavoitteet: tieto- ja taitotavoitteet. Jakson lopun itsearviointi tarkastelee tavoitteiden saavuttamista ja antaa opiskelijalle välineitä aiheen harjoittelemiseen. Opiskelijan ja opettajan käyttöön tuodaan eriyttämistä ja oppimaan innostamista tukevia digitaalisia materiaaleja. 

Tutustu Forum Yhteiskuntaoppi -sarjaan

Haluatko lukea lisää Forum Yhteiskuntaoppi (LOPS21) -sarjasta? Löydät tietoa sarjasta linkin takaa.

Tutustu Forum Yhteiskuntaoppiin

Päivityksiä Forum Historia 2 (LOPS21) -materiaaleihin

Forum Historia 2 -oppikirjan (LOPS21) toiseen painokseen on tehty tekstimuutoksia. Kokosimme tiedot päivityksistä alle.

Samat päivitykset on tehty myös Forum Historia 2 -digikirjaan.

Katso päivitykset

Forum Historia -sarja

Kirjan kansikuva: Forum Historia 1 (LOPS21)

Forum Historia 1 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia 2 (LOPS21)

Forum Historia 2 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia 3 (LOPS21)

Forum Historia 3 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia 4 (LOPS21)

Forum Historia 4 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia 5 (LOPS21)

Forum Historia 5 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia 6 (LOPS21)

Forum Historia 6 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: Forum Historia Kertaus (LOPS21)

Forum Historia Kertaus (LOPS21)

Saatavilla myös Forum-digipaketti

 • Forum on saatavilla opiskelijoille myös edullisina digipaketteina (12 kk).
 • Forum-paketteihin kuuluu etuina moduulikohtaiset digiopetusaineistot ja kokeet opettajalle.
 • Tutustu tarkemmin digipaketteihin täällä >

Valitse koulullesi sopivin vaihtoehto

 • Forum-sarjan laadukkaat sisällöt ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina.
 • Voit tilata materiaaleja yksittäin tai edullisina digipaketteina.

Katso hinnat ja edut täältä >

 

Forum tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Forum-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat käyttöönsä samat, runsaat rikasteet kuin digikirjan käyttäjät. Opiskelijat löytävät videot ja muut lisämateriaalit Otso-sovelluksen kautta. Opettaja saa materiaalit digiopetusaineistosta.

Painetun kirjan käyttäjälle digimateriaalit Opiskelijan maailmasta 

Painettua kirjaa käyttävä opiskelija voi Opiskelijan maailmassa 

 • katsoa opetusvideoita 
 • katsoa tehtävien aineistoina olevia videoita ja kuvia, kuunnella äänitteitä ja lukea aineistotekstit 
 • tehdä jakson kertaustehtäviä 
 • tutkia kuvien ja karttojen havainnollistuksia 
 • lukea jakson tiivistelmätekstit. 

Otso tuo uutta eloa oppikirjaan! 

Otso on mobiilisovellus, jolla painettua kirjaa käyttävä opiskelija voi 

 • kuunnella opetustekstejä 
 • katsoa opetusvideoita 
 • katsoa tehtävien aineistoina olevia videoita ja kuvia, kuunnella äänitteitä ja lukea aineistotekstit 
 • tehdä jakson kertaustehtäviä 
 • tutkia kuvien ja karttojen havainnollistuksia 
 • lukea jakson tiivistelmätekstit. 

Näin Forum uudistui LOPS 2021:een

Kolme keskeistä muutosta Forum-sarjassa ovat

 • opetuksen eriyttäminen tehdään mahdolliseksi
 • opiskelutaitoja korostetaan
 • opetusta ja oppimista tuetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin.

Forum-oppikirjailijat kokosivat artikkeliin sarjan keskeisimmät uudistukset:

Lue artikkeli

Oppikirjailijat

Antti Kohi

Markku Liuskari

Hannele Palo

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä