Artikkelit

Näin Forum uudistuu LOPS 2021:een – kolme keskeisintä muutosta

Lukioissa eletään isojen muutosten keskellä. Korkeakoulupaikkoja haetaan nyt ylioppilaskokeiden arvosanoilla. Syksyllä 2021 uusi opetussuunnitelma astuu voimaan ja oppivelvollisuutta jatketaan 18 vuoteen saakka. Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkinnossa on suoritettava viisi ainetta. Digitalisaatio on jo tullut isoksi osaksi opetusta. Nämä muutokset ovat vahva kehys ja ohjenuora niille uudistuksille, joita Forum-sarjaan on tehty ja tehdään.

Kolme keskeistä muutosta Forum-sarjassa ovat 1) opetuksen eriyttäminen tehdään mahdolliseksi, 2) opiskelutaitoja korostetaan ja 3) opetusta ja oppimista tuetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin.

Forum eriyttää entistä paremmin

Tulevaisuuden lukiossa opetusmateriaalin pitää entistä enemmän tukea eriyttämistä sekä ylös- että alaspäin. Osa lukiolaisista kirjoittaa historian tai yhteiskuntaopin ainereaalin. Siksi on tärkeää, että opetusmateriaali tarjoaa mahdollisimman hyvät rakennuspalikat ylioppilaskirjoituksia varten. Forum-oppikirjoissa on edelleen laaja ja selkeä perusteksti sekä syventäviä laatikkotekstejä, jotka tuovat näkökulmia vaikkapa historiapolitiikkaan tai kansantalouteen. Erilaiset tehtävät tukevat opiskelua ohjaamalla aiheiden monipuoliseen käsittelyyn ja pohdiskeluun.

Alaspäin eriyttämisen tarve voi lisääntyä monestakin syystä. Tähän on Forumissa kiinnitetty paljon huomiota. Perusteksti on saatavilla luettuna versiona ja tekstistä on tehty selkokieliversiot. Karttoja ja kuvioita on visualisoitu videomuotoon. Tehtävät on jaettu kolmeen tasoon ja käsitteitä on lihavoitu. Jokaisen jakson alussa kerrotaan tieto- ja taitotavoitteet ja jakson lopussa on vielä tiivistelmät.

Opiskelutaidot korostuvat

Uusi opetussuunnitelma korostaa entistäkin enemmän taitojen opettamista ja oppimista tietojen rinnalla. Tämä suuntaus näkyy jo ylioppilaskokeessa. Forum-sarja jatkaa ja jopa laajentaa tällä linjalla. Jaksot alkavat tieto- ja taitotavoitteilla, ja ne loppuvat itsearviointiosuuteen. Oppimateriaalin eri osien tehtävät tukevat taitotavoitteiden saavuttamista. Digiopetusaineistossa on oppiaineelle olennaiset taidot selitettynä. Jokaiseen tehtävään on merkitty, mitä taitoja se harjoittaa. Oppikirjan lukujen tehtävissä on aina yksi aineistotehtävä, jossa tutkittavana on esimerkiksi teksti, kuva, pilakuva tai kuvio. Taitoaukeamat esittelevät ja harjoittavat niitä taitoja, joita yo-tehtävissä edellytetään. Oppimateriaalin kuvat, tilastot, infograafit ja videot tukevat edelleen taitojen oppimista.

Forum-kirjoissa taitoihin liittyvät tehtävät tukevat kunkin käsiteltävän aihepiirin oppimista. Samalla vahvistuvat myös tiedot. Digiopetusaineisto sisältää paljon taitotehtäviä, joten opiskelijoiden taitojen harjoittelua voi halutessaan painottaa vahvasti. Tähän on varattava oppitunneilla aikaa, joten joitakin kurssin osia on silloin annettava itsenäisesti suoritettavaksi. Oppikirja tarjoaa kyllä riittävästi ja selkeästi tietoa itsenäiseenkin opiskeluun. 

Paljon opettajan työtä helpottavaa materiaalia

Forum-sarjan perusajatuksena on ollut tarjota opettajalle työtä helpottava ja samalla monipuolinen opetusmateriaali. Tätä linjaa jatketaan. Sarjaan tulee uutuutena asiantuntija- ja teemavideoita, jotka ovat oppikirjassa, sekä painetussa että digikirjassa. Digiopetusaineistoa on uudistettu ja laajennettu sekä jäsentelyä selkeytetty aineiston hyödyntämiseksi entistä helpommin. Luvuittain on tarjolla “Ideoita opetukseen”. Ne esittelevät ideoita niin kirjan kuin digiopetusaineiston käyttämiseksi esimerkiksi juuri taitojen harjoittamisesta. 

Digiopetusaineistossa on myös virittelyjä oppituntien alkuun, tietoiskuja lukujen perusasioista, erilaisia taitotehtäviä sekä vastausehdotuksia paitsi kirjan tehtäviin myös useimpiin digiopetusaineiston tehtäviin. Koko jaksoa koskevassa materiaalissa on entiseen tapaan oppimispolkuja, tietokilpailuja ja mielipidekyselyjä sekä uutuutena digiopetusideoita. Koko kurssiin kohdistuvat ideat digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen, ohjeet oppimispäiväkirjojen ja uutisportfolioiden toteuttamiseen sekä ratkaisuehdotukset kurssin kertaamiseen. Kaiken tämän voi edelleen ladata, muokata ja jakaa käyttämällään oppimisalustalla.

Forum on uudistunut entistä paremmaksi. Oppikirja ja monipuoliset opetusmateriaalit muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla oppiminen on kiinnostavaa ja mielekästä ja joka viitoittaa tietä kohti menestymistä ylioppilaskokeissa.

Tutustu uudistuneeseen Forum Historiaan >

Tutustu uudistuneeseen Forum Yhteiskuntaoppiin >

Kirjoittajat

Forum-sarjan oppikirjailijat: Antti Kohi, Markku Liuskari, Hannele Palo, Kimmo Päivärinta ja Vesa Vihervä