Artikkelit

Miten kerrata Oivallus-kertauskirjan avulla?

Kirja on rakennettu siten, että se antaa kertaavan opintojakson opettavalle opettajalle erinomaisen tuen opintojakson rakentamiseen. Kirjassa on runsaasti materiaalia, joten opettaja voi painottaa eri teemoja haluamallaan tavalla. Kirja toimii myös kouluissa, joissa kertaavaa opintojaksoa on vain puolikas, koska se antaa myös opiskelijalle hyvän tuen itsenäiseen opiskeluun. Kirja on rakennettu niin, että opiskelija voi käydä sen avulla materiaalia läpi myös täysin itsenäisesti.


1. Vinkkejä opiskeluun sekä tietoa psykologian ylioppilaskokeesta

Osasta I Opiskelun tueksi löydät ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelutaidoista ja siitä, miten laajoja asiakokonaisuuksia kannattaa opiskella. Teksti soveltuu hyvin myös itsenäisesti opiskeltavaksi, ja sitä voi helposti soveltaa muihinkin oppimistilanteisiin, kuten muiden aineiden yo-kirjoituksiin ja myöhemmin pääsykokeisiin.

Osassa II on käyty laajasti läpi ylioppilaskokeen rakenne ja erilaiset tehtävätyypit. Kirjassa annetaan käytännön vinkkejä eri tehtävätyyppeihin vastaamiseen ja jokaisesta tehtävätyypistä on useampia esimerkkitehtäviä vanhoista ylioppilaskokeista.

2. Lue tai kuuntele kertaavat tekstit

 • Kirjassa on tiiviit kertaustekstit koko lukion psykologian oppisisällöistä. Tekstin lopusta löytyy myös viittaukset siihen, mistä Oivallus-kirjoissa asiaa käsitellään ja mistä löytyy lisätietoa.
 • Kirjan tekstit ovat myös kuunneltavissa.
 • Opettajalle löytyy tuntitilanteisiin muokattava diasarja sekä muutamia pedagogisia vinkkejä jokaisen osan käsittelyyn.
 • I Osasta löytyy opettajalle Palauta mieleen – diasarja kustakin Oivallus-kirjasta (1–5). Näiden kysymysten avulla asioiden palauttaminen mieleen ja kertaaminen onOpiskelijalle kunkin alusta löytyy osan tavoitteet ja osan lopusta löytyy itsearviointi. Niiden avulla voi seurata omaa osaamista.

3. Harjoittele erilaisten tehtävien avulla

Kirjassa on paljon erilaisia tehtäviä. Osa tehtävistä on itsekorjautuvia tai niihin on vastausvinkkejä. Jokaisesta osiosta löytyy esimerkiksi

 • monivalintatehtävä
 • käsitekertaus
 • määrittelytehtäviä
 • merkkimäärärajattuja tehtäviä
 • aineistotehtäviä
 • erilaisia esseetehtäviä
 • vanhoja ylioppilastehtäviä.