Artikkelit

Kieli on reaaliaineissa oppimisen edellytys

Opettajan työ on antoisa ja tärkeä työ. Koulun arki on kuitenkin muuttunut entistä hektisemmäksi haastaen opettajia monin eri tavoin. Oppilaiden tuen tarve on lisääntynyt. Lukutaito heikkenee. Yhä useampi oppilas harjoittelee samanaikaisesti sekä suomen kieltä että opiskelee oppiaineiden sisältöjä. 

Tämä kehitys näkyy vahvasti reaaliaineissa, joissa erilaisia tekstejä luetaan paljon. Jos oppilas ei pysty lukemaan tekstejä, on ainesisältöjen oppiminen todella vaikeaa. Kieli on siis erittäin keskeinen oppimisen väline kaikille ja sitä opiskellaan jokaisella oppitunnilla.

Kielitietoisuus on osa reaaliaineiden opiskelua

Koulun ajankohtaisiin haasteisiin yksi vastaus on kielitietoisuus. Kielitietoinen opetus tukee oppilaan luku- ja kielitaidon kehittymistä. Se ajaa osittain myös eriyttämisen tarpeen, jolloin erillistä eriyttävää opetusmateriaalia tarvitaan tunnilla vähemmän.

Kielitietoisuus saattaa tuntua terminä vieraalta, mutta todellisuudessa se on osa koulun päivittäistä arkea. Näyttämällä tunnin aluksi oppilaille tunnin tavoitteet, selittämällä vaikeat käsitteet tai pyytämällä oppilaita kysymään asioista, joita he eivät ymmärrä, opettaja toteuttaa kielitietoista opetusta. Myös oppimateriaali voi helpottaa oppilaiden tukemista, jolloin opettaja voi keskittyä sisältöjen opettamiseen.

Otava tekee uutta syksylle 2025

Teemme uutta oppimateriaalia historiaan ja maantietoon syksylle 2025. Uusissa sarjoissa haluamme vastata koulun arjen tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tukea erilaisten oppijoiden oppimista, sillä jokaisella on oma tapansa ja tahtinsa oppia. Siksi uudet oppimateriaalimme ovat kielitietoisia, nykyaikaisia, monipuolisia ja erilaisille ryhmille sopivia. Materiaalit tukevat oppilaan luku- ja kielitaitoa, antavat oppilaille monipuolisia virikkeitä ja tarjoavat toiminnallista tekemistä.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti uudenlaista oppimateriaalia!