Artikkelit

Näin Trampolin-sarja tukee monilukutaitoa 

Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoa tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä. Monilukutaitoon kuuluu olennaisena osana laaja tekstikäsitys, jonka mukaan tekstejä ovat kirjoitetun tekstin lisäksi esimerkiksi kuvat, videot, audiot ja graafit. Monilukutaidon tavoitteena on, että oppilaat oppivat ymmärtämään moninaisia kulttuurisia viestinnän muotoja ja sitä kautta myös rakentamaan identiteettiään.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan oppimateriaalin tuleekin tarjota oppilaille erilaisia merkityksellisiä ja autenttisia tekstejä ja samalla auttaa oppilasta ymmärtämään kulttuurisia yhteyksiä ja tekemään tulkintoja niistä. Tässä artikkelissa Anna Blom, yksi Trampolin-sarjan oppikirjailijoista, kertoo, kuinka Trampolin-sarja tukee monilukutaitoa ja OPSin tavoitteita.

Anna on paitsi oppikirjailija, myös käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja ja toimittaja. Hänen päävastuullaan on Trampolin-sarjan tekstien kirjoittaminen, nuorten haastattelut ja videoiden tuottaminen. Kaikki sisältö syntyy kuitenkin tiiviissä yhteistyössä koko oppikirjailijaryhmän, Mikaela FriisSiri LiukkalaSari Mommo ja Sari Vesa, kanssa. ”Läroplanen och hela författargruppen sätter ramarna för innehållet, men för att få en autentisk text är det viktigt att ha ett visst utrymme för överraskningar. Verkligheten är oförutsägbar och ofta får vi med i alla fall en liten glimt av de här människornas liv, som inte skulle ha gått att planera på förhand.”

Monilukutaito on tilanne- ja kulttuurisidonnaista. Jotta tekstiä voi ymmärtää, täytyy tuntea myös sitä kulttuuria, jossa se on tuotettu. Kulttuuri onkin Trampolin-sarjassa kaikkialla läsnä, se näkyy muun muassa nuorten omissa tarinoissa ja videoissa sekä Kulturhopp-sivuilla. Myös eri kielivariantit on otettu huomioon, sillä sarjassa käytetään sekä suomen- että riikinruotsia, ja mukana on maistiaisia myös muista pohjoismaisista kielistä. Trampolin-sarja herättääkin mielenkiinnon Pohjoismaisia maita, kieliä ja kulttuureita kohtaan. ”Texterna och videorna reflekterar den svenska, finlandssvenska och nordiska kulturen sådan som den är idag. Jag tror att det är just det som gör att många verkar tycka om dem”, Anna kertoo.

Trampolin-sarjassa laaja tekstikäsitys näkyy muun muassa erilaisina teksteinä. Jokaisessa kappaleessa on TEXT-otsikolla merkitty varsinainen kappaleteksti, jonka tekstilaji vaihtelee. Teksti voi olla esim. dialogi, kertova teksti, haastattelu, kuviin perustuva someteksti, testi, kirje tai sarjakuva. Kappaletekstien sisältöjä ohjaa vahvasti autenttisuus ja samaistuttavuus. Anna kertoo tekstien syntymisestä näin: ”Texterna bygger till största delen på intervjuer med verkliga tonåringar, oftast i Sverige eller Svenskfinland, som jag intervjuar och filmar. Det är viktigt att ha ett stort nätverk i både Sverige och Svenskfinland för att hitta tillräckligt många ungdomar som vill medverka.”

Kirjoitetun kappaletekstin lisäksi jokaisessa kappaleessa on myös muita, monimediaisia tekstejä, kuten sanastoja, kuvia, videoita ja audioita. Eri osioiden tehtävissä oppilaat pääsevät tulkitsemaan mainoksia, esitteitä, pääsylippua, todistusta, infograafeja ja symboleita, karttoja, reseptejä, kylttejä, tekstiviestejä ja kauppakuittia. Trampolin-sarjassa on paljon erityyppisiä lyhyitä videoita, joita Anna avaa seuraavasti: ”Videor har blivit allt mer efterfrågade med åren och det är viktigt att de görs på ett professionellt men ändå lättsamt sätt. Lyckligtvis är många ungdomar idag jättebra på att filma själva med sina mobiler och de deltar gärna med eget material. Eget mobilmaterial känns ofta intressant att titta på och gör att personerna kan vara mer avspända när de berättar.” 

Trampolin-sarja onkin saanut paljon kehuja juuri monipuolisesta videotarjonnastaan. ”Videorna gör att eleverna får se och höra svenska, inte bara läsa, och därför är de säkert allt viktigare för inlärningen. Det är också viktigt att utnyttja alla videons möjligheter, det vill säga grafik, ljud, bild, musik och klippstil. Det är ofta svårt att sätta fingret på vad som verkligen gör en bra text eller video, men jag tror det är att försöka ha en rolig och lättsam stil som baserar sig på verkligheten. Då känns det kul och intressant för eleverna att lära sig svenska’’, Anna perustelee.

Eri teksteihin tutustumisen ja niiden tulkitsemisen lisäksi Trampolin-sarjassa on huomioitu myös erilaisten tekstien tuottaminen. Tuottamistehtäviä on runsaasti ja niissä oppilaat laativat itse erilaisia arjen tilanteisiin liittyviä kirjoitelmia, haastatteluita, ilmoituksia ja hakemuksia, jopa unelmakarttoja. Oppilaan omaa aktiivista toimijuutta vahvistetaan antamalla tuottamistehtäviin erilaisia toteutustapoja. Oppilas saa usein itse päättää, haluaako hän kirjoittaa tekstin, piirtää kuvan tai kuvata videon. Monilukutaito on siis vahvasti läsnä läpi koko Trampolin-sarjan.