Artikkelit

Matematiikka tiedon tarkastelun työvälineenä

Uusi opetussuunnitelma tuo kaikkiin oppiaineisiin kuusi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: Globaali- ja kulttuuriosaaminen, Hyvinvointiosaaminen, Vuorovaikutusosaaminen, Eettisyys ja ympäristöosaaminen, Yhteiskunnallinen osaaminen ja Monitieteinen ja luova osaaminen. Otavan lyhyen matematiikan Huippu-sarjassa huomioidaan kaikki nämä osa-alueet. Erityisesti matematiikassa pystytään tukemaan monitieteistä ja luovaa osaamista.

Tiivistetysti monitieteisen ja luovan osaamisen voidaan ajatella olevan erilaisten asioiden yhdistämisen taitoa, tiedon kriittistä tarkastelua ja median monilukutaitoa. Matematiikassa opetellaan muun muassa lukemaan erilaisia kuvaajia ja tekemään niiden avulla päätelmiä, joten erilaisia asioita yhdistellään jo luonnostaan. Huippu-sarja tukee laaja-alaista ja monitieteistä opiskelua hyödyntämällä autenttisia aineistoja ja käyttämällä soveltavissa sisällöissä monipuolisesti erilaisia aiheita. Näin jokainen opiskelija löytää materiaalista varmasti jotakin itselleen tärkeää ja kiinnostavaa.

Huipun materiaaleissa käsitellään muun muassa ilmastonmuutokseen liittyviä aineistoja. Esimerkiksi Huippu 4 -kirjassa tutkitaan pohjoisnavan jääpeitteen pinta-alan muutosta tarkastelemalla aineistoa matemaattisen ohjelman avulla. Ohjelmalla luodaan malli, joka kuvaa jääpeitteen muutosta, ja mallin avulla tehdään ennusteita jääpeitteen tulevaisuudesta aineistoon vedoten.


piirros: Cosmograf / Pertti Heikkilä, aineisto: National Snow and Ice Data Center (2020)

 

Huippu-sarjan materiaaleissa tutustutaan myös tiedon erilaisiin esitystapoihin. Tietoa on nykyään runsaasti tarjolla, ja erilaisia asioita voidaan esittää useilla eri tavoilla. Huipussa opiskelijalle annetaan esimerkkejä siitä, miten tiedon esittämisellä voidaan johtaa myös harhaan. Esimerkiksi aineistoja käsittelemällä tuetaan opiskelijan valmiuksia suhtautua kriittisesti julkisuudessa esitettyihin väitteisiin. Samalla annetaan keinoja tällaisten väitteiden kyseenalaistamiseen. Kriittinen ja monipuolinen tiedon tarkastelu onkin tärkeä taito, jonka tulisi olla nykymaailmassa olennainen osa kaikkea päätöksentekoa.

Kenestä tahansa voi tulla tulevaisuuden päättäjä, joten matemaattinen osaaminen on erittäin hyödyllistä jokaiselle. Moni kuitenkin kokee jonkin tasoista ahdistusta matematiikan opiskelua kohtaan. Huippu-sarjassa lähestytään matematiikan eri osa-alueita sellaisilla keinoilla, joilla kuka tahansa voi päästä loistaviin oppimistuloksiin. Esimerkiksi todellisten aineistojen käsittely ohjelmilla madaltaa opiskelijoiden kynnystä tutustua käytännön matematiikkaan ja vähentää oppilaiden kokemaa ahdistusta algebran hankaluudesta. Huipun materiaalit on kokonaisuudessaan laadittu niin, että opiskelijalla on mahdollisimman matala kynnys tarttua matemaattisiin ongelmiin ja tutustua apuvälineinä käytettäviin ohjelmiin.

Tutustu uudistuneeseen lukion lyhyen matematiikan Huippu-sarjaan >

Kirjoittajat

Huippu-sarjan oppikirjailijat: Jukka Ottelin, Teemu Santavuori, Tommi Tauriainen ja Sari Vallineva