Artikkelit

Be Cool – Nolouden multihuipentumaa erittäin hyvällä tavalla

Kun nuorille etsitään luettavaa, ensimmäinen kysymys on usein: ”Minkä ikäisille tämä sopii?” Vilu Varennon Be Cool -teos sopii monenikäisille, parhaiten ehkä viidennestä kahdeksanteen luokkalaisille. Kirja on myös kiinnostavaa luettavaa aikuisille, sillä Be Cool auttaa eläytymään nuoren elämään. Yhtenä tärkeimpänä elementtinä on sen ymmärtäminen, että välinpitämättömyyden tai kovuuden takana on herkkä ja uuden edessä oleva henkilö.

Kirjan monet sivujuonet ja ajankohtaiset teemat, kuten energiajuomien runsas käyttö, piilomarkkinointi, seksuaalinen moninaisuus ja erilaiset perheet sekä murrosikään liittyvä kasvu, antavat opettajalle ja vanhemmalle useita kiinnostavia näkökulmia keskusteluihin ja toimintaan. Vastaavasti nuoret voivat lukiessaan peilata kirjan henkilöitä ja tapahtumia omaan elämäänsä: nauraa itselleen, ymmärtää, että on muita, jotka kokevat samoin ja nähdä, että asiat yleensä ratkeavat parhain päin. Nolous onkin kirjassa kantava teema ja tärkeää juonen kannalta.

Be Cool -teos haastaa lukijaa oivaltamaan itse asioita samalla kun mysteeri syvenee. Siinä on tieteisromaanin elementtejä ja näennäisesti tavallisesta elämästä paljastuu yllätyksellisiä piirteitä. Yhteiskunnan hauska heijasteleminen antaa lukijalle lisää oivaltamisen mahdollisuuksia.

Be cool koulussa

Kirja sopii koulussa sekä itsekseen luettavaksi että erilaisen yhteisen toiminnan lähtökohdaksi. Kokosimme muutamia vinkkejä ja tehtäviä oppitunnille.

 • On hyvä muistaa, että lukeminen on aina yksilöllinen kokemus: Be Cool -teoksen kohdalla lukija voi eläytyä energiajuomia koskevan juonenkulun lisäksi esimerkiksi koulunkäyntiä, perhe-elämää, siskon katoamista tai orastavaa rakkautta koskevaan juoneen. Näin kaikki eivät välttämättä koe samoja tehtäviä kiinnostavina lukemisen aikana.
 • Yleensäkin kannattaa välttää kirjan hajottamista liian monin tehtävin ja kontrollein. Tehtävien tavoitteena on tukea tekstin ymmärtämistä ja lukukokemusta, ei esimerkiksi kontrolloida kirjan yksityiskohtien muistamista. Lisäksi kokonaisuus helposti hajoaa, jos sitä pilkotaan pieniin osiin.
 • Kuten yhdysvaltalaiset lukemisen tutkijat ovat todenneet: Jos haluat lasten ja nuorten lukevan, anna heidän lukea rauhassa.

Ideoita kirjan käytöstä oppitunneilla

 • Parilukeminen: kaksi oppilasta lukee Be Coolia ja tunnin lopussa he keskustelevat ja jakavat lukukokemuksiaan. Tätä kannattaa ainakin aluksi ohjata.
 • Ennakointikertomus eli tekstin jatkon arvaamista jotain taidelähtöistä menetelmää (esim. draama tai kuvataide) apuna käyttäen. Ennakointikertomus-työtapaa käytettäessä tekstiä luetaan johonkin teoksen käännekohtaan. Be Cool -teoksessa käännekohtia on paljon ja ennakointikertomuksen voi toteuttaa useampaankin kertaan. Ennakointikertomukset ovat hyvä lähtökohta kirjallisuuskeskusteluille: niitä voi lukea, näytellä tai vertailla keskenään. Sopivia käännekohtia riippuen halutusta teemasta voisivat olla esimerkiksi erilaiset hetket juuri ennen noloa tapahtumaa (lukujen 33 ja 34 välissä) sekä epäselvät tapahtumat liittyen Kisse-siskon katoamiseen (lukujen 21 ja 22 välissä) ja Be Cool -energiajuomaan (lukujen 27 ja 28 välissä).
 • Lukuteatteri eli innostavaa ja eläytyvää ääneen lukemista, jossa esiintyjät lukevat suoraan paperista käyttäen erilaisia äänenkeinoja, esim. ääniefektejä, kuorolukemista, samanaikaislukemista tai kuiskaamista. Esimerkiksi luvuista kaksi ja kolme oppilaiden on helppo tehdä tunnepohjaista lukuteatteria.
 • Kirjoitustehtävä: Keksi itse jokin epäilyttävä tutkimus ja kirjoita Ignom Incin seurantaraporttien pohjalta oma seurantaraportti tutkimuksen kulusta.
 • Nolouteen liittyviä keskustelutehtäviä parin kanssa tai pienryhmissä:
  • Mitä noloja hetkiä olet nähnyt sarjoissa, elokuvissa tai peleissä? Mikä teki niistä hetkistä noloja?
  • Mikä oli mielestäsi pahin noloin sattumus mitä kirjan aikana kuvailtiin? Miksi?

Poimi Be cool -lukunäyte >

 

Kirjoittajat: Johanna Lähteelä ja Juli-Anna Aerila

Johanna Lähteelä (KM) työskentelee Turun yliopiston Rauman kampuksella yliopisto-opettajana ja IKI-TARU-hankkeen projektitutkijana. Juli-Anna Aerila (KT, dos.) työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston Rauman kampuksen lukemisesta edistävien hankkeiden johtajana (IKI-TARU ja POLKU).

Vilu Varennon takana on kolme esikoiskirjailijaa: Matilda Ahlsten, Saara Honkanen ja Suvi Nurmi, jotka ovat myös tehneet kirjansa pohjalta muutamia harjoituksia kouluun. Vilu Varennon verkkosivuilla lukunäyte sekä tehtäviä Be Cool -kirjasta.

Lisätietoa ennakointikertomuksesta, lukuteatterista ja muista taidelähtöisistä menetelmistä löytyy Turun yliopiston IKI-TARU-hankkeen verkkosivuilta. IKI-TARU on osa IKI-hanketta (OKM). Sen tavoitteena on lisätä lukemista ja kaunokirjallisuuden käyttöä kaikessa oppimisessa ja kaikilla kielillä.