Artikkelit

Miten rakennetaan hyvä ryhmähenki?

Koulusta on mahdollista rakentaa ympäristö, joka saa oppilaan kokemaan koulukiintymystä. Silloin oppilas ei pelkästään viihdy koulussa, vaan myös kiinnittyy kouluyhteisöön ja oppimiseen. Kouluun on turvallista ja mukavaa tulla. Koulussa on merkityksellisiä, myönteisiä kaverisuhteita sekä luotettavia ja arvokkaita aikuiskontakteja. Oppiminen on hauskaa, haastavaa ja tavoitteellista.

Koulukiintymyksen, yhteisön ja hyvän ryhmähengen rakentaminen alkaa lukuvuoden ensimmäisistä päivistä. Niin oppilaiden kuin koulun työntekijöidenkin kannalta olisi parasta, että lukuvuoden ensimmäisenä päivänä koulun koko henkilökunnalla on selvät sävelet, tavoitteet ja yhteiset toimintatavat, miten turvallista, myötätuntoista ja motivoivaa oppimisympäristöä ryhdytään toteuttamaan. Myös koulukiusaamisen ennaltaehkäisy on tärkeää aloittaa heti lukuvuoden alussa.

Henkilökunta voi kokoontua työpajaan pohtimaan opettajainhuoneen ja koko kouluyhteisön yhteisiä periaatteita:

 • Millainen koulu tahdomme olla?
 • Mistä tahdomme, että tämä koulu tunnetaan?
 • Mitä meidän kannattaa tehdä joka päivä, jotta toivomamme kouluyhteisö muodostuu?
 • Millaisia tunteita tahdomme tuntea enemmän opettajainhuoneessa?
 • Millaisia tunteita tahdomme tuntea vähemmän opettajainhuoneessa?
 • Miten voimme tukea toistemme työtä päivittäin?
 • Miten voimme yhdessä helpottaa työn kuormittavuutta?
 • Mitä toivomme työkavereilta ja esimiehiltä?
 • Millainen on tämän opettajainhuoneen huoneentaulu?

Yhdessä sovitut periaatteet on hyvä kirjoittaa muistiin ja tuoda kaikille näkyville. Työpajan tuloksena voi syntyä esimerkiksi huoneentaulu opettajainhuoneen seinälle tai koko koulussa näkyvä kiusaamisen vastainen mainoskampanja.

Ryhmädynamiikka muuttuu jatkuvasti, erityisesti silloin, kun ryhmään tulee uusi jäsen tai joku lähtee ryhmästä. Siksi ryhmäyttämistä kannattaa tehdä läpi lukuvuoden, mieluiten joka päivä.

Heti lukuvuoden alussa on hyvä työstää yhdessä luokan periaatteet:

 • Millainen ryhmä tahdomme olla?
 • Mitä voimme tehdä joka päivä, jotta kaikilla on tässä ryhmässä turvallinen ja hyvä olo?
 • Mitä tunteita tahdomme tuntea tässä koulussa?
 • Mitä tunteita emme tahtoisi tuntea tässä koulussa ainakaan kovin usein?
 • Miksi on tärkeää antaa kaikille oppimisrauha?
 • Miksi on tärkeää, ettei ketään kiusata?
 • Miten toimimme, jos joku joutuu kiusatuksi?
 • Millaiset säännöt meillä on tässä ryhmässä?
 • Mikä on tämän ryhmän tunnuslause?

Yhteisten pohdintojen tuotoksista voi tehdä julisteita, seinämaalauksia ja musiikkia.

Tehokkaaksi todettu luokan ryhmärituaali on lyhyt päivän aloitus- ja lopetuspiiri, jossa jokainen kertoo vuorollaan, millainen olo on tänään, mihin olet tyytyväinen tai mikä ottaa päähän. Piirissä opitaan tunteiden käsittelyä, keskustelemista, puheenvuoron antamista ja ottamista sekä katsekontaktia.

Kouluun kiintymistä kannattaa vahvistaa myös antamalla oppilaille mahdollisuuksia sisustaa koulua mieleisekseen. Oppilaat voivat luoda kouluun oman kahvilan, olohuoneen tai viherhuoneen, jonne voi mennä tekemään ryhmätöitä ja läksyjä. Nämä paikat voivat olla myös turva-alueita oppilaille, jotka ovat tulleet kiusatuksi tai jäävät yksin välitunneilla. Turva-alueella toimii vapaaehtoisia sosiaalisia oppilaita, jotka ovat ystävällisiä ja juttelevat kaikille.

Läheskään kaikki oppilaat eivät osaa leikkiä ja pelata toisten kanssa. Siksi välitunneille on hyvä järjestää hauskoja aktiviteetteja, jotka kehittävät yhteistoiminnan taitoja ja pitävät ajatukset pois toisten kiusaamisesta. Aktiviteetit voivat olla esimerkiksi opettajan opastamia perinteisiä pihaleikkejä (polttopallo, kymmenen tikkua laudalla), temppuratoja tai liiduilla piirtelyä asfalttiin.

Oppilaiden ja koulun aikuisten sosioemotionaalisiin taitoihin kannattaa satsata. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sosioemotionaaliset taidot vahvistavat kouluyhteisön yhteishenkeä, oppimistuloksia ja työntekijöiden työssä jaksamista. Sosioemotionaalisten taitojen harjoitteluun kannattaa käyttää ainakin 15 minuuttia päivässä. Vinkkejä sosioemotionaalisiin tuokioihin löydät nettisivultani Ajatteluntaidot.fi

 

Energiaa, iloa ja inspiraatiota uuteen lukuvuoteen!