Artikkelit

Tulevaisuuden lukio rakennetaan yhdessä

Modulaarisuus, oppiaineiden yhdistäminen ja opiskelun tuki. Nämä teemat ovat nousseet esille, kun me otavalaiset olemme kuluneen vuoden aikana keskustelleet lukion uudistuvasta opetussuunnitelmasta opettajien, rehtoreiden ja oppikirjailijoidemme kanssa.

Olemme vierailleet monilla kouluilla ja osallistuneet kaupunkien yhteisiin veso-päiviin, joissa aiheena on ollut tulevaisuuden lukio.

Näissä kohtaamisissa olemme yhdessä tutustuneet uudistuviin opetussuunnitelman perusteisiin, joiden mukainen opiskelu alkaa lukioissa elokuussa 2021.

Mikä muuttuu, mitä halutaan säilyttää? Millaisia ovat eri oppiaineiden sisällöt ja millaisia opintojaksoja kouluissa halutaan muodostaa? Miten tukea opiskelijoiden jaksamista ja helpottaa opettajien työtä muutosten keskellä?

Entä miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tuodaan luontevaksi osaksi jokaisen lukiolaisen arkea niin, että niiden avulla tuettaisiin nuoren kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi, kuten tavoitteena on?

Opettajien kanssa keskustellessa on käynyt ilmi, ettei näihin kysymyksiin ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Opiskelijoiden ja opettajien tarpeet ovat eri kouluissa erilaisia, joten palveluiden ja materiaalien monipuolisuus sekä opettajien vapaus valita hänen opiskelijoilleen parhaiten sopivat sisällöt ovat uudistuvassa lukiossakin ensiarvoisen tärkeitä.

Uudistusten keskellä tarvitaan myös aikaa ja kykyä erottaa asiat, joihin kulloinkin paneudutaan. Tässä me voimme olla avuksi. Kun opettaja ja opiskelija saavat käyttöönsä sisällöt, joiden ajantasaisuus ja pedagoginen toimivuus on varmistettu laajan ammattilaisjoukon yhteistyöllä, voidaan kouluissa keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin: opettamiseen, oppimiseen ja yhteisiin kohtaamisiin.

Tulevaisuuden lukio rakennetaan yhdessä. Olettehan meihin otavalaisiin yhteydessä, kun teette paikallista opetussuunnitelmaa. Kerromme mielellämme sisällöistämme ja huolehdimme yhdessä teidän kanssanne, että varustamme lukiolaisen pärjäämään niin opinnoissa kuin elämässä sen jälkeenkin.