Artikkelit

Luonnossa liikkuminen ruokkii lapsen luovuutta – kokemuksia ulkoluokkaopetuksesta

Lasten luontosuhde on heikentynyt viime vuosina ja ongelmaan on havahduttu. Ulkoluokkaopetus on yleistynyt hurjaa vauhtia ja sen hyödyt tunnistetaan jo monissa eri oppiaineissa. Ympäristökasvattaja ja tekijämme Aulikki Laine kertoo, miksi ulkoluokkatunnit ovat tärkeitä ja millaisia esimerkkejä hän on nähnyt.

”Suomen ympäristöopisto SYKLin kouluttajana olen saanut nähdä huikeita esimerkkejä ulkona opettamisesta ja mahtavista monialaisista projekteista eri puolilla Suomea”, Laine kertoo.  

Kun lapset pääsevät leikkimään ja liikkumaan ulos, positiiviset tuntemukset, myötätunto ja itsetuntemus kehittyvät. Luonnossa liikkuminen lisää myös tutkimisen ja ihmettelyn iloa sekä ruokkii lapsen luovuutta.

Kokemuksia ulkoluokkaopetuksesta

Vihtiläinen luokanopettaja Ulla Myllyniemi joutui sisäilmaongelmien takia vaihtamaan koulua ja opettaa nykyisin ulkona säännöllisesti joka viikko. Toissa vuonna hän teki alkuopetuksen ryhmänsä kanssa yhteistyötä luontoeskarin kanssa.

”Innostavimmaksi tavaksi olemme löytäneet toimintapisteet. Jokaisella ulkoluokkakerralla on myös metsävälitunti, jolloin oppilaat saavat leikkiä vapaasti metsässä. Olemme viettäneet metsässä myös juhlapäiviä, kuten halloween-, itsenäisyyspäivä- ja pikkujoulujuhlia. Ulko-opetus on muodostunut luontevaksi tavaksi opiskella, ja se on myös vahvistanut luokkahenkeä ja ryhmätyötaitoja”, Myllyniemi kuvailee.

Oululaisessa Pohjois-Ritaharjun koulussa opetetaan rohkeasti monialaisia kokonaisuuksia. He ovat ylittäneet perinteiset luokkaopetuksen rajat ja viidesluokkalaiset oppivat nyt ”avokonttorissa” sekä ulkona.

”Kerrallaan valitaan aina yksi MOK-aihe ja sitä viedään monella tavalla eteenpäin. Oppikirjoja käytetään tietokirjoina ja lisäksi kirjastosta lainataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta”, koulusta kommentoidaan.

Pohjois-Ritaharjun koulussa metsäilmiöitä tutkittiin kevätlukukaudella yhteensä kuuden viikon ajan. Oppilaat tutustuivat ulkona ravintoketjuihin ja jokamiehenoikeuksiin erilaisten leikkien avulla. Viikkojen aikana metsäaihetta käytiin läpi kaikissa oppiaineissa, muun muassa musiikissa harjoiteltiin metsämiehen laulua ja kuvaamataidossa tehtiin hiilityö valoa ja varjoja kuvaten. Yhtenä näkökulmana oli myös Kalevan metsäuutiset.