Artikkelit

Viisi vinkkiä Etevän hyödyntämiseen lukion opinto-ohjauksessa

Etevä on monipuolinen ja helposti omaksuttava LOPS 2021:n mukainen digikirja. Se on suunniteltu opiskelijan lukiopolun sekä tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Etevä kannustaa nuorta tavoitteellisesti eteenpäin omaa hyvinvointia ja jaksamista unohtamatta. Etevä-digikirja on aidosti erilainen: se hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista niin opiskelijan, ohjaushenkilökunnan kuin lähteidenkin suhteen. Digiopetusaineisto tukee monipuolisen opinto-ohjauksen toteuttamista lukiossa ja auttaa tekemään ohjauksesta entistä henkilökohtaisempaa ja kiinnostavampaa.

1. Etevän avulla on helppo suunnitella tulevaa

Etevä sisältää helppokäyttöiset työkalut niin lukio-opintojen kuin ylioppilaskirjoitusten ja työelämänkin suunnitteluun. Työkalujen ja tehtävien tarkoitus on muokkautua lukiolaisen tilanteiden muutoksiin. Siksi suunnitelmia voi päivittää useita kertoja. Kirjasta löytyy apuja esimerkiksi konkreettisen lukusuunnitelman laatimiseksi.

2. Etevä auttaa lukiolaista tunnistamaan ja kuvailemaan omia vahvuuksia

Etevä sisältää useita tehtäviä, joiden avulla nuoren on helppo keksiä konkreettisia esimerkkejä omasta osaamisesta ja hahmottaa taitojaan aiempaa laajemmin. Tehtävät ohjaavat lukiolaista keskustelemaan ja kuvailemaan omaa osaamista kirjallisesti, ääneen puhuen ja videolla. Tehtäviä voi käyttää apuna henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa, kun pohditaan jatko-opintoihin hakeutumista tai työnhakua. Esimerkkinä vahvuuksiin ja jaksamiseen liittyvistä tehtävistä ovat Vahvuudet 360 (luku 4.2) ja Oma akku (luku 6.2), joiden avulla nuori pystyy hyvin joustavasti pohtimaan omaa tilannettaan.

3. Etevä tukee lukion ryhmänohjausta

Digikirjan tehtävistä suurin osa on hyvin hyödynnettävissä myös ryhmänohjauksessa. Erityisesti keskustelut ja pohdinnat toimivat hienosti ryhmänohjauksessa. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa kirjan tarinoihin liittyvät tehtävät (esim. viimeisessä osiossa Tarinat). Digiopetusaineistosta löytyy muun muassa valmiita lomakkeita ryhmänohjauksen henkilökohtaisten keskustelun tueksi. Etevän avulla ryhmänohjauksesta voi tehdä aiempaa laadukkaampaa ja yhdenmukaisempaa.

4. Etevä on selkeä ja monikäyttöinen kokonaisuus

Etevän rakenne on tehty helpoksi ja selkeäksi. Rakenne mahdollistaa asioiden käsittelyn vaihtelevassa järjestyksessä – tehtäviä ja osioita voi toteuttaa vaikkapa samanaikaisesti eri näkökulmista sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa että luokkamuotoisissa tilanteissa.

5. Etevä on helposti samaistuttava

Etevä on kirjoitettu kannustavaan sävyyn, ja se kuuntelee aidosti nuoren ajatuksia. Hyvinvointi korostuu vahvasti kaikissa osa-alueissa. Tarinallisuus tekee kirjasta aidosti erilaisen ja kiinnostavan. Tarinoiden avulla nuori voi samaistua hankaliinkin asioihin ja löytää ratkaisuja ongelmiin. Tarinoissa käsitellään laajasti ohjauksen teemoja, ja ne sisältävät aina myös tehtäviä. Tarinoissa on huomioitu myös nuorten erilaisia taustoja ja elämäntilanteita. Opettajan digiopetusaineisto tarjoaa ehdotuksia ja vinkkejä tehtävien käsittelyyn.

Tutustu kirjaan ja mullista aiempi käsityksesi lukion opinto-ohjauksen materiaalista!  Elokuuhun 2024 mennessä uutuutena mm. tekoälytehtävä ja uudistettuja ryhmänohjaajan materiaaleja.

Ota Etevä koekäyttöön 30 vuorokaudeksi veloituksetta Otavan Opepalvelussa >

Antti Humalamäki ja Henri Huovinen

Lue lisää Etevä-tuotesivulta >