Elo (OPS 2016)

Yläkoulun biologia

Luonto kutsuu tutkimaan! Elo innostaa oppilaita pohtimaan ja ymmärtämään biologian ilmiöitä. Sarja eriyttää joustavasti ja monipuolisesti.

  • Tieto on tarjolla helposti omaksuttavina annoksina.
  • Informatiivisen kuvituksen ja helppolukuisten tekstien avulla biologiaa on mukava oppia.
  • Elo kannustaa oppimaan myös tutkimalla ja tekemällä.
  • Elo tarjoaa vinkkejä lähiluonnon tutkimiseen sekä luokassa että luonnossa.
  • Digiopetusaineistossa on opettajalle runsaasti valmista materiaalia opetuksen suunnitteluun, oppitunnille ja arviointiin.
  • Sarjan voi valita käyttöön joko painettuna tai digitaalisena.
  • Elon digikirja, digitehtävät ja digiopetusaineisto sisältävät nyt kaikki vuosiluokkien 7–9 biologian sisällöt, jotka voi kätevästi käsitellä millä luokka-asteella tahansa paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Elo noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.  Lue lisää.

Sarja saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää.

Tutustu Elo-esitteeseen

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Elo (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Koulu voi valita joko painetut oppikirjat ja tehtäväkirjat tai vastaavat tuotteet digitaalisina.

Elo 7–9 digikirja ja Elo 7–9 digitehtävät mahdollistavat myös paikallisen paikallisen OPSin toteuttamisen.

Elon digikirja ja digitehtävät sisältävät vuosiluokkien 7–9 sisällöt. Myös Elo Itämeren osuus on käytettävissä digikirjassa ja digitehtävissä elokuusta 2020 lähtien.

 

 

Elo Itämeri

Elo Itämeri

Uutuus! Elo Itämeri on vaihtoehto Elo Elämä -oppikirjalle. Itämeri -kirjassa tutkitaan elämän perusilmiöitä, vertaillaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja. lisäksi perehdytään muunmuassa eliöyhteisön perusrakenteeseen ja ja eliöiden sopeutumiseen. Esimerkit löytyvät lähimeremme eliöstöstä. Samalla opitaan Itämeren erityispiirteistä ja niiden vaikutuksesta eliöstöön.

Lue lisää

Elo Itämeri tehtävät

Tulossa kesällä 2020!

Tutustu mallilukuihin:

Luku 9: Itämeren suojelu on tärkeää

Luku 14: Höyhenpeite suojaa kylmältä ja kastumiselta

Elo Itämeri tehtäväkirjan avulla varmistetaan opitun syvällinen ymmärtäminen sekä laajennetaan ja syvennetään oppikirjasta opittua aihetta. Samalla kannustetaan työskentelemään myös pareittain ja ryhmissä myös luonnossa. Opettajan työtä helpottavan kirjan avulla tutustutaan biologisiin tutkimusmenetelmiin ja tehdään myös kokeellisia töitä.

Lue lisää

Elo Elämä

Elo Elämässä tutkitaan elämän perusilmiöitä, vertaillaan eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja sopeutumista ympäristöönsä. Kirjan avulla tutustutaan eliöyhteisön perusrakenteeseen. Lisäksi tarkastellaan eliökunnan rakennetta ja sen kehitystä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Elo Elämä Tehtävät

Elo Elämä tehtäväkirjan avulla syvennetään ja laajennetaan oppikirjasta opittua. Tehtäväkirjassa on monenlaisia yksin, pareittain ja ryhmissä suoritettavia tehtäviä, joita voi tehdä niin ulkona luonnossa kuin sisällä luokkahuoneessa. Tehtävät kannustavat pohtimaan elämän perusrakenteita ja tutkimaan itse niiden ilmenemismuotoja.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Elo Metsä

Elo Metsässä tutkitaan metsäekosysteemiä ja syvennetään ekosysteemi-käsitettä. Tarkastelussa on myös eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet sekä elinympäristöjen monimuotoisuus.

Lue lisää

Elo Metsä Tehtävät

Elo Metsä tehtäväkirjan avulla syvennetään ja laajennetaan oppikirjasta opittua. Tehtäväkirjassa on monenlaisia yksin, pareittain ja ryhmissä suoritettavia tehtäviä, joita voi tehdä niin ulkona luonnossa kuin sisällä luokkahuoneessa.

Lue lisää

Elo Ihminen

Elo Ihmisessä käsitellään ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja säätelyjärjestelmiä sekä perehdytään ihmisen lisääntymiseen, kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi tutustutaan perinnöllisyyden ja bioteknologian perusteisiin ja syvennetään evoluutiota ja elämän kehityshistoriaa.

Lue lisää

Elo Ihminen Tehtävät

Elo Ihminen tehtäväkirjassa on innostavia tehtäviä tehtäväksi niin yksin, ryhmissä kuin pareittain. Tehtävät houkuttelevat tutustumaan oman elimistön perusrakenteisiin, sen toimintoihin ja säätelymekanismeihin. Lisäksi tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineiston rungon muodostaa Elon digikirja. Aineiston avulla voi tunneilla yhdessä tarkastella oppikirjan kuvia ja tutustua videoiden avulla opetettaviin ilmiöihin. Mukana myös oppikirjan tehtävien ja tehtäväkirjan tehtävien vastaukset. Digiopetusaineisto tarjoaa lisäksi koetehtäviä sekä tukea arviointiin sekä vinkkejä ja ideoita opetukseen. Lajintunnistusosien avulla on helppo yhdessä harjoitella ja testata lajien tunnistusta.

Uutta! Elon digiopetusaineisto on päivitetty ja sisältää nyt kaikki vuosiluokkien 7–9 sisällöt. Elo 7–9 digiopetusaineisto mahdollistaa myös paikallisen paikallisen OPSin toteuttamisen.

Vinkit ja ideat

Kuivuva järvi muuttuu metsämaaksi

Oppikirjailijat

Heikki Arponen

Heikki on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja Espoosta.

Lue lisää

Ulla Haapanen

Ulla on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja Kaarinasta. Ulla on ollut mukana OPS 2016-työssä.

Lue lisää

Tiina Häggström

Tiina on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja Kaarinasta.

Lue lisää

Sanna Jortikka

Sanna on yläkoulun biologian ja maantiedon opettaja sekä kokenut oppikirjailija Tampereelta.

Lue lisää

Matti Leinonen

Matti on palkittu tieto- ja oppikirjailija Tampereelta ja hänellä on pitkä kokemus opettajan työstä. Hän on myös ympäristöekologian dosentti.

Lue lisää

Teuvo Nyberg

Teuvo on oppikirjailija ja opetusneuvos sekä kokenut ja palkittu oppimateriaalien tekijä Tampereelta.

Lue lisää