MAY1 (LOPS 2021)

Uudistunut MAY1 herättää kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan

Uudistunut MAY1 muodostaa kertaavan ja perusasioita syventävän sillan peruskoulun ja lukion matematiikan välille. Tavoitteena on rakentaa vankka pohja pitkän ja lyhyen matematiikan opinnoille. MAY1 pyrkii herättämään opiskelijoiden kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan mm. tarjoamalla onnistumisen elämyksiä, yhdistämällä matematiikan oikeisiin sovelluksiin ja opettamalla ohjelmien käyttöä. Oppimateriaali huomioi sekä eritasoiset opiskelijat että erilaiset opetustyylit. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat oppimista ja opettajan työtä.

 

Uudistuneen MAY1-materiaalin vahvuudet

 • Matematiikan teoriaa käsitellään selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Eriyttämistä ja oman osaamisen arviointia tuetaan oppimistavoitteilla, eritasoisilla sisällöillä ja digikirjan itsearviointityökalulla. Oppimistavoitteiden toteutumista voi seurata itsearviointisivujen avulla.
 • Opettaja voi seurata ja arvioida opiskelijan tai koko ryhmän työskentelyä Analytiikkapalvelussa. Myös opiskelija voi seurata etenemistään ja osaamistaan analytiikan avulla.
 • Lukujen aloitusaukeamien teemat kytkeytyvät LOPS 2021:n laaja-alaisen osaamisen alueisiin.
 • Digiosaamista kartutetaan jatkuvasti matemaattisten taitojen rinnalla. Esimerkkeihin ja tehtäviin on lisätty logojen avulla suosituksia, jos ratkaisussa on syytä käyttää ohjelmia rajatusti tai asiasta kannattaa ensin hankkia perustaidot ilman ohjelmien apua.
 • Ohjelmien käytön opettelu aloitetaan alkeista, ja ohjevideot helpottavat myös opettajan arkea. Digikirjassa voi käyttää samaa kaavaeditoria kuin yo-kokeessa.

 

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Lukiomatematiikan sarjoihimme on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä sekä Opiskelijan maailmasta että osin myös uudella Otso-sovelluksella. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

Tutustu tarkemmin MAY1-sarjaan ja katso edut

Tutustu MAY1 digiopetusaineiston demoon >

 • Digipetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan ja opettajan aineiston.
 • Opiskelijan digikirjaan ja opettajan aineistoon voit tutustua luvuissa 5 ja 6.
 • Demoversiosta on poistettu tehtävien ratkaisutiedostot. Jokaiseen alalukuun on tulossa 5 lisätehtävää.

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Ajankohtaista

Otavan Opepalvelussa opettaja voi halutessaan lisätä opintojaksoon aluksi pelkän yhteisen MAY1-moduulin lisenssin ja loput digipakettiin kuuluvat pitkän tai lyhyen matematiikan moduulit siinä vaiheessa, kun valinnat tarkentuvat.

Opiskelijan materiaalit

Monipuoliset opiskelijan materiaalit sisältävät tekstien, kuvien ja tehtävien lisäksi mm. sähköisiä aineistoja, GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, interaktiivisia piirroksia, digitestejä ja kertausosion tehtävien ratkaisut.

Painettua kirjaa käyttävät opiskelijat saavat digitaaliset sisällöt käyttöönsä Opiskelijan maailmasta ja osin myös Otso-sovelluksella.

Digikirjaa käyttävien opiskelijoiden on mahdollista vastata tehtäviin samalla kaavaeditorilla, jota käytetään digitaalisessa ylioppilaskokeessa. Digikirjassa on myös mahdollista arvioida omaa osaamista esimerkkien ja tehtävien yhteydessä. Opiskelija voi seurata osaamisen kehittymistä Analytiikkapalvelun avulla.

MAY1 Luvut ja yhtälöt

MAY1 Luvut ja yhtälöt digikirja

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Helppokäyttöinen digiopetusaineisto sisältää mm. digikirjan, kaikkien tehtävien ratkaisut, testejä ja Abittiin vietävissä olevia koetehtäviä. Ratkaisut, lisätehtävät, testit ja koetehtävät ovat muokattavia (Word).

Uusi Analytiikkapalvelu tukee opettajaa arvioinnissa ja eriyttämisessä.

MAY1 Luvut ja yhtälöt digiopetusaineisto

Oppikirjailijat

Satu Juhala 

Satu Juhala toimii matematiikan ja tietotekniikan lehtorina Vantaalla Martinlaakson lukiossa. Tämän lisäksi hän ohjaa Helsingin yliopiston opetusharjoittelijoita. Alun perin yliopistouralle tähdännyt Satu päätyi jatkotutkinnon jälkeen opettajaksi, koska hurahti opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen opetusharjoittelussa. Omassa työssään hän kehittää jatkuvasti opiskelijalähtöistä opetusta. 

Petri Juutinen 

Petri Juutinen toimii matematiikan aineenopettajakoulutuksesta vastaavana professorina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hänellä on vuosien kokemus matematiikan opettamisesta korkeakoulutasolla. 

Anni Laitinen 

Anni Laitinen toimii Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella yliopistonopettajana. Todennäköisyysteorian väitöstutkimuksen sekä opettajaopintojen jälkeen hän on toiminut erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylässä ja ulkomailla. Viime vuosina Anni on keskittynyt matematiikan yliopisto-opintojen alkuvaiheen opetuksen kehittämiseen. 

Erkki Luoma-aho 

Erkki Luoma-aho on Schildtin lukiossa Jyväskylässä opettava matematiikan lehtori, joka on laatinut oppimateriaaleja pitkään matematiikkaan ja yläkouluun. Hän on GeoGebra-aktiivi, joka on mm. osallistunut ohjelmiston suomentamiseen ja laatinut sen käyttöoppaan. Erkki on aktiivinen myös MAOL ry:n toiminnassa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Häntä innostaa se, kun opiskelija kantaa vastuuta, oppii ja oivaltaa, ja tätä hän haluaa olla tukemassa niin opettajana kuin oppikirjailijanakin. 

Jukka Ottelin 

Jukka Ottelin on järvenpääläinen eläkkeellä oleva lukion matematiikan opettaja. Hän on ollut pitkään mukana lukion pitkän ja lyhyen matematiikan oppimateriaaliprojekteissa. Jukalla on vuosien kokemus sähköisten apuvälineiden käytöstä opetustyössä ja yksilöllisesti etenevästä oppimismenetelmästä. 

Tommi Tikka 

Tommi Tikka opettaa pitkää matematiikkaa Kiuruveden lukiossa. Tommi on ollut pitkään mukana tekemässä yläkoulun ja lukion matematiikan oppimateriaaleja. 

 Sari Vallineva 

Sari Vallineva toimii matematiikan, kemian ja fysiikan opettajana ja tutoropettajana Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Sari käyttää opetuksessa yksilöllisiä opetus- ja arviointimenetelmiä ja on perehtynyt verkkopedagogiikkaan.