yk_reealit_kamppis_nettisivut

Uutta näkyvissä yläkoulun historiaan ja maantietoon!

Teemme uutta oppimateriaalia yläkoulun historiaan ja maantietoon. Uusi nykyaikainen materiaali tukee oppilaiden monipuolista lukutaitoa sekä kielitaidon kehitystä. Tiedon oppimisen lisäksi uudet oppimateriaalit kehittävät myös oppiainekohtaisia taitoja, opiskelutaitoja sekä innostavat oppilasta oppimaan itselleen sopivalla tavalla.

Uudet oppimateriaalit historiaan ja maantietoon ovat käytössäsi elokuussa 2025.

Artikkeleja aiheesta

Artikkelit

Kieli on reaaliaineissa oppimisen edellytys

Opettajan työ on antoisa ja tärkeä työ. Koulun arki on kuitenkin muuttunut entistä hektisemmäksi haastaen opettajia monin eri tavoin. Oppilaiden tuen tarve on lisääntynyt. Lukutaito heikkenee. Yhä useampi oppilas harjoittelee samanaikaisesti sekä suomen kieltä että opiskelee oppiaineiden sisältöjä. Tämä kehitys näkyy vahvasti reaaliaineissa, joissa erilaisia tekstejä luetaan paljon.