Painettu
Digi
Otso-sovellus

Titaani fysiikka 7-9

Titaani-sarjassa opiskeltavat asiat on esitetty selkeästi oppilaiden ikätasoon soveltuvalla tavalla. Tehtäväkokonaisuudet sopivat erilaisille oppijoille. Titaani mahdollistaa kiireettömän etenemisen opetuksessa.

Katso kaikki sarjan osat

 • Opetusvideot tukevat opetusta ja ennakkokäsitysten kartoittamista.
 • Tutkimukset havainnollistavat käsiteltäviä ilmiöitä ja kehittävät oppilaan ajattelun taitoja.
 • Titaani ohjaa kokeelliseen työskentelyyn ja omakohtaiseen oivaltamiseen – osan koejärjestelyistä oppilaat suunnittelevat itse.
 • Perinteisten tehtävien lisäksi mukana on simulaatioihin perustuvia tehtäviä.
 • Uudistettu digiopetusaineisto sisältää tuntikohtaiset ppt-tiedostot opetuksen tueksi, vaiheittaisia ohjeita oppikirjan tutkimusten tekemiseen ja kaikkien tehtävien ratkaisut.

Titaani-sarja (fysiikka)

Kirjan kansikuva: Titaani fysiikka 7-9

Titaani fysiikka 7-9

Kirjan kansikuva: Titaani fysiikka 1

Titaani fysiikka 1

Kirjan kansikuva: Titaani fysiikka 2

Titaani fysiikka 2

Kirjan kansikuva: Titaani fysiikka 3

Titaani fysiikka 3

Hinnat ja edut

Tarjoamme Titaani-sarjaan myös edulliset pakettihinnat!

Oppilaan materiaalit

Oppilaan kirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan teoria. Oppikirja on saatavilla myös digikirjana.

Oppikirjan lisäksi Titaaniin kuuluvat vuosiluokkakohtaiset työkirjat, painettuna ja digikirjana. Tehtävät etenevät helpoimmasta vaikeampaan, joten ne soveltuvat sekä tukea tarvitseville että lisähaastetta kaipaaville. Mukana on myös oppilastöitä sekä digitaalisilla välineillä tehtäviä tutkimuksia ja simulaatioita. Mallivastaukset tehtäviin löytyvät opettajan digiopetusaineistosta.

Eriyttämisen tueksi sarjaan kuuluu Titaani E-kirjat, joissa on teoria ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Kullekin vuosiluokalle on oma kirjansa. Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus. Kirjat ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia. Titaani E -kirjoihin on saatavilla vastaukset pdf.

Digikirjat vastaavat sisällöltään painettuja kirjoja. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi myös kuunnella. Digikirja sisältää digitaalisesti toteutettuna samat tehtävät kuin painettu kirja. Kaikkien tehtävien vastaukset ovat digiopetusaineistossa, jossa on myös muokattavia koetehtäviä sekä mallikokeita.

Digitehtävät vastaavat painettujen tehtäväkirjojen tehtäviä. Digitehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai lataamalla oman tiedoston. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata omaa edistymistään.

Otso tuo uutta eloa oppikirjaan

Otso-sovellus ja painettu oppikirja yhdessä avaavat oppilaan käyttöön äänitteitä ja videoita. Helppokäyttöisen Otson voit ladata mobiililaitteeseen sovelluskaupasta veloituksetta.

Tutustu Otso-sovellukseen

Opettajan materiaalina on digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto on tukena oppituntien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Se sisältää mm.

 • Titaaniin kuvatut videot selityksineen
 • Oppikirjan tutkimusten taustatietoa opettajalle
 • Tutkimuksissa tarvittavat välineet ja aineet
 • Työturvallisuusohjeet
 • Oppilaan digikirjan
 • Kaikkien tehtävien vastaukset
 • Mallikokeita ja muokattavia koetehtäviä

Titaanin ratkaisut eriyttämiseen

Titaani E-kirjoissa teoria ja tehtävät ovat yksissä kansissa. Kullekin vuosiluokalle on oma kirjansa.

Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus. Tämä tarkoittaa sitä, että kieltä on yksinkertaistettu. Lisäksi myös taitto on selkomukautettu eli erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että kuvat ja tekstit on aseteltu sivuille siten, että oppiminen helpottuu. Kirja soveltuu niille, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia ja myös niille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Titaani E-materiaalit ovat yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia.

Titaani E -kirjoihin on saatavilla vastaukset pdf.

Titaanin digimateriaaleista löytyy lisää keinoja eriyttämiseen.

 • Oppilaan digikirjassa tekstit voi kuunnella.
 • Tärkeimpien käsitteiden selitykset saa helposti näkyviin.
 • Titaanin digitehtävistössä vastaukset voi tallentaa myös puhumalla tai lataamalla tiedoston, esimerkiksi kuvan.

Katso näytesivut Titaani fysiikka 1 E -kirjasta

Uusia koetehtäviä Titaani E-kirjan käyttäjille

Titaani-sarjan digiopetusaineistosta löytyy käyttäjille valmiita kokeita ja koetehtäväpankkeja, joista on mahdollista itse räätälöidä kokeita. Täydennämme Titaanin digiopetusaineistoja valmiilla kokeilla ja koetehtäväpankeilla, jotka soveltuvat erityisesti E-kirjan käyttäjälle. Näitä tehtäviä laadittaessa on varmistettu, että niihin vastaaminen on mahdollista, jos aiheen on opiskellut Titaanin E-kirjasta.

Päivitetty materiaali on käytettävissä elokuussa 2024.

Kahoot!-visoilla pelillisyyttä oppitunneille

Titaani-sarjan digiopetusaineistossa on noin 40 uutta Kahoot!-visaa. Kahoot!-visat ovat käytettävissä suoraan digiopetusaineiston jokaisen luvun kohdalta. Ne rikastuttavat opetusta, aktivoivat oppilaita, tekevät luvussa opittujen asioiden kertaamisesta hauskaa ja tuovat pelillisyyttä oppitunneille.

Katso tästä Kahoot!-näyte

Vinkit ja ideat

Valokuvapistejuoksu

Pieni kisa virkistää! Kokosimme 7.–9. luokkien fysiikan ja kemian aihepiireistä asioita kolmeen listaan: ensimmäisessä on 7. lk kemian ja fysiikan asioita, toisessa on 8. lk fysiikan käsitteitä ja kolmannessa 7.–9. lk kemiaa. Pisteytimme listojen aiheet.

 • Oppilaiden tehtävänä on miettiä, miten kohteen saisi kuvattua.
 • Ryhmä saa pisteet, kun se tuo perusteltavissa olevan kuvan tai lyhyen videon näytille opettajalle.
 • Opettaja ympyröi joukkueen kohteesta saaman pistemäärän listasta.

Vinkki 1: Eniten pisteitä keränneelle joukkueelle kannattaa luvata pieni palkinto. Esimerkiksi muumitikkareiden on selvästi havaittu lisäävän yläkoululaisen juoksuvauhtia ja jopa luovuutta.

Vinkki 2: Tehtävän voi halutessaan teettää myös projektityönä esimerkiksi Office 365 -ympäristön Powerpointissa.

Vinkit ja ideat

Nopeuslaskuja

Kahdeksannella luokalla fysiikassa treenataan muun muassa kaavojen käyttöä nopeuksien laskemisessa. Oheisessa monisteessa on aiheeseen liittyviä lisätehtäviä. Tehtävien tekeminen kynällä vihkoon on tässä kohtaa hyvin toimiva tapa. Aika hyvä muistisääntö fysiikan laskun vaiheisiin on ArKaSiLaVa eli arvot-kaava-sijoitus-lasku-vastaus. Kun oppilas etenee tehtävässä vaihe kerrallaan, hän pääsee usein myös perusteltuun lopputulokseen.

Lataa pdf (1 531 kt)

Sähköopin lisätehtäviä

Titaanissa ilmiöihin ja käsitteisiin tutustutaan tekemällä havaintoja ja päätelmiä. Käsitteellinen perusta auttaa oppilasta luomaan yhteyksiä fysiikan ja arkielämän välille. Se on myös hyvä pohja ilmiöiden kvantitatiiviselle käsittelylle. Titaanissa laskemista harjoitellaan erityisesti jaksoissa Voima ja liike sekä Sähkö. Näiden aihepiirien kvantitatiiviseen käsittelyyn viitataan myös opetussuunnitelmassa. Oheisessa monisteessa on sähköön liittyviä lisätehtäviä. Lämpöoppiin liittyvien suureiden laskeminen esitetään kirjan ekstroissa, ja niihin liittyviä tehtäviä on tehtäväkirjassa sekä digitehtävistössä.

Lataa pdf (372 kt)

Opiskelutekniikkavinkit

Miten kirjan luku luetaan? Miten kokeisiin pitäisi valmistautua? Tulosta moniste oppilaille!

Lataa pdf (2 244 kt)

Lue Titaani-artikkelit

Artikkelit

Miten Titaani valmistaa yläkoululaista fysiikan lukio-opiskeluun?

Mitä fysiikan taitoja yläkoululainen tarvitsee tähdätessään kohti lukio-opintoja? Titaani-sarjan oppikirjailija ja Mikkelin lukion fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan opettaja Mikko Korhonen vastaa.

Artikkelit

Titaanin selkokielinen E-materiaali

Titaani E -materiaalit tuovat uuden opetussuunnitelman mukaiset fysiikan ja kemian sisällöt kaikkien saataville. Titaani E-materiaalit soveltuvat niin aineenopettajan kuin erityisopettajankin työkaluksi. Ne madaltavat oppimisen esteitä.

Artikkelit

Viisi vinkkiä fysiikan ja kemian opetukseen

Uutta yläkoulun fysiikan ja kemian sarjaa suunnitellessamme halusimme ottaa huomioon niin oppilaan kuin opettajankin tarpeet ja toiveet. Syntyi Titaani-sarja, jonka erittäin laajassa aineistossa riittää valinnanvaraa. Seuraavassa on joitakin omia suosikkejani, joita hyödynnän opetuksessani.

Artikkelit

Titaanin E-kirjojen selkokieli tuo tasa-arvoa oppilaille

Selkokeskus on myöntänyt fysiikan ja kemian Titaani E -oppikirjoille Selkotunnuksen. ”Selkomerkki oppikirjassa on iso asia tiedon saavutettavuuden ja tasa-arvon kannalta. Jokaisella oppilaalla on oikeus ymmärrettävään tietoon”, pohtii Selkokeskuksen asiantuntija, aineenopettaja ja erityisopettaja Riikka Tuohimetsä.

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Jukka Kohtamäki

Mikko Korhonen

Helena Muilu

Tommi Virtanen