Painettu

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi

Monipuolisen kielitaidon tärkeys on korostunut sekä arki- että työelämässä. Erityisesti toisen ja vieraan kielen suullinen taito näkyy aiempaa vahvemmin myös kielikoulutuksen tavoitteissa. Tämä edellyttää opettajilta entistä laajempaa osaamista suullisen kielitaidon oppimisen, opettamisen ja arvioinnin saralla.

Suullinen kielitaito – opi, opeta, arvioi on opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu opas, jossa käsitellään suullista kielitaitoa monipuolisesti. Kirjassa tarkastellaan muun muassa ääntämisen opetusta, opetusmateriaalien valintaa ja muokkaamista, oppimisvaikeuksia sekä puheen ymmärtämistä osana suullista kielitaitoa. Kirjoittajien lähestymistapa on samaan aikaan tutkimusperustainen ja käytännönläheinen. Hyviksi havaitut konkreettiset vinkit ovat kirjan keskiössä. Tarjolla on työkaluja suullisen kielitaidon oppimisen ja opettamisen tueksi kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille kielestä riippumatta.

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi

Suullinen kielitaito on opas peruskoulun ja toisen asteen suullisen kielitaidon opetukseen. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja kieltenopettajille sekä lisää heidän tietämystään kirjassa esiteltyjen opetusmenetelmien taustoista. Kokoomateoksen aiheina ovat mm. suulliseen kielitaitoon vaikuttavat tekijät, opetuksen käytännön toteutus ja suullisen kielitaidon arviointi. Teoriatiedon lisäksi kirja tarjoaa käytännön vinkkejä eri kielten suullisen kielitaidon opetukseen.

ISBN/GTIN: 978-951-1-34023-2
Hinta: 48,09€ alv. 0%
Hinta: 52,90€ alv. 10%

Toimittajat

Elina Tergujeff

Maria Kautonen

Kirjoittajat

Sari Ahola

Hannele Dufva

Mia Halonen

Henna Heinonen

Maarit Ilola

Hannele Kara

Mikko Kuronen

Saara Laakso

Pekka Lintunen

Kari Moilanen

Olli-Pekka Salo

Riikka Ullakonoja

Kielikohtaisten ääntämissivujen kirjoittajat

Eija Aho

Bertold Fuchs

Giuseppe La Grassa

Tommi Jantunen

Anni Kallio

Jean-Michel Kalmbach

Mari Nikonen

Ritva Takkinen

Minnaleena Toivola

Tuija Wainio

Danny De Weerdt