Painettu
Digi
Otso-sovellus

Forum 9 yhteiskuntaoppi (2016)

Forum 9 Yhteiskuntaoppi tarkastelee yhteiskunnan toimintaa selkeästi ja käytännönläheisesti. Uudistunut oppimateriaali rohkaisee nuoria aktiivisiksi keskustelijoiksi ja vaikuttajiksi.

Katso kaikki sarjan osat

 • Forum 9 -oppimateriaalissa painottuvat monilukutaidon ja kriittisen tiedonhaun taitojen kehittäminen, ajankohtaisuus sekä erilaisten oppijoiden tukeminen.
 • Sarjan tuoteperhe on entistä monipuolisempi ja korostaa taitoja ja toimintaa. Sekä oppikirja että tehtävistö sisältävät runsaasti tiedonhakuun ja aineistomateriaaleihin liittyviä tehtäviä.
 • Oppikirjassa on Forum-sarjasta tutut muistilaput sekä tekstin lihavoinnit, jotka auttavat hahmottamaan opeteltavan aihealueen keskeiset sisällöt. Sarjan eriyttämisen pääpaino on digitehtävissä, joissa jokaisen luvun kohdalla on S2-tiivistelmä oppikirjan tekstistä sekä alas- ja ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Mukana on myös työkaluja oppilaan itsearviointiin.
 • Sarjaan kuuluu laaja digiopetusaineisto, josta löytyy Opettajan tuki arviointiin.

Päivityksiä Forum 9 -oppimateriaaliin

Forum 9 -oppikirjan päivitykset:

 • Luku 5 ja 6: Tekstiin ja taulukoihin on päivitetty tieto oppivelvollisuuden laajentumisesta.
 • Luku 25: Tehtävää 5 on päivitetty.
 • Luku 26: Puoluelistausta on päivitetty.
 • Luku 27: Tekstiin ja taulukoihin on lisätty tieto aluevaaleista.
 • Luku 29: Tekstiin on lisätty tieto hyvinvointialueista ja korjattu tieto hyvinvointialueiden ja kuntien tehtävänjaosta. Lisäksi sivuilla 194─195 on teksti päivitetty kattamaan uuteen sote-uudistukseen liittyvät muutokset, ja sivulle 195 on vaihdettu kartta hyvinvointialueista. Myös tehtävä 6 (s. 196) on muutettu uudistetun opetustekstin mukaiseksi.
 • Luku 36: Tehtävää 6 (s. 236) on päivitetty.
 • Käsiteluettelo: Sivulle 242 on lisätty käsite ”liikennevirhemaksu”.
 • Tilastokuvaajia ja taulukoita on päivitetty oppikirjan sivuilla 23, 55, 61, 81, 103 ja 137.
 • Lisäksi oppikirjaan on tehty lukuisia pienempiä kielellisiä ja tietojen ajantasaisuuteen liittyviä korjauksia.

Forum 9 -harjoituskirjan päivitykset

 • Harjoituskirjaan on tehty vastaavia päivityksiä lukuihin 5, 6, 26, 27, 29 ja 35.

Katso oppikirjan näytesivut

Forum yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Uudistunut Forum 9 oppikirja tarjoaa runsaasti välineitä yhteiskunnan ymmärtämiseen ja siinä aktiivisesti toimimiseen sekä oman elämän hallintaan. Kirja on selkeästi kirjoitettu ja sisältää monipuolisen kuva-aineiston. Jokaisen luvun yhteydessä on Taito-Forum, joka sisältää luvun aiheisiin liittyviä eritasoisia tehtäviä: luetunymmärtämistehtäviä, aineistotehtäviä sekä tiedonhakutehtäviä.

ISBN/GTIN: 978-951-1-45092-4
Hinta: 32,09€ alv. 0%
Hinta: 35,30€ alv. 10%

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Antti Kohi

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä