Painettu

Treeni S2

Toivottu uutuus valmistavaan opetukseen ja S2-oppilaan tueksi!

Treeni S2 Minä ja arkeni -tehtäväkirja tarjoaa vankkaa tukea arjen sanavaraston ja kielitaidon kehittymiseen. Tehtäväkirjassa on tekemistä eritasoisille kielenoppijoille ja sanastoa opetellaan erilaisten tehtävätyyppien avulla. Tehtäväkirjaa ei ole sidottu ikätasoon tai luokka-asteeseen, vaan se soveltuu 7–15-vuotiaille oppilaille. Selkeät kuvasanastot tukevat tehtävien tekemistä, ja oppilas voi käyttää tehtävissä myös omaa äidinkieltään. Selkeä rakenne tukee hahmottamista: jokainen aihepiiri muodostaa yhden luvun, jossa tehtävät vaikeutuvat perustason tehtävistä haastavammiksi. Harjoittelua on helppo eriyttää erilaisten tehtävätyyppien avulla. Suulliset harjoitukset ja pelit motivoivat harjoittelemaan opittuja fraaseja.

Helpottaa opettajan arkea

 • Tehtäväkirjaa ei ole sidottu luokka-asteeseen tai ikätasoon.
 • Tehtävissä otetaan huomioon eritasoiset kielenoppijat.
 • Rakenne on helposti hahmotettava: yksi aihe muodostaa yhden jakson.
 • Tehtäväkirjan voi ottaa käyttöön kesken lukuvuoden tai tehdä jaksot itse valitussa järjestyksessä.

Tukee oppilasta

 • Kielitietoa opetellaan toiston kautta luonnollisissa käyttötilanteissa.
 • Tehtävissä harjoitellaan oppilaan arkeen liittyvää sanastoa.
 • Selkeät kuvat tukevat uusien sanojen oppimista ja harjoittelua.
 • Oppilas voi käyttää oppimisen ja tehtävien tukena myös omaa äidinkieltään.

Miten Treeni S2 eriyttää?

 • Tehtävissä huomioidaan eritasoiset kielenoppijat. Ne etenevät aiheen sisällä helpoista tehtävistä ylöspäin eriyttäviin tehtäviin.  
 • Kuvasanastossa opitut sanat riittävät perustehtävien tekemiseen.   
 • Oppilas voi käyttää omaa äidinkieltään oppimisen tukena.  
 • Tehtäväkirjassa on myös luetunymmärtämisen tehtäviä ylöspäin eriyttämiseen. 

Artikkelit

Treeni S2 Minä ja arkeni – odotettu tehtäväkirja suomea opettelevan oppilaan tueksi

Treeni S2 on luotu valmistavan opetuksen opettajalle, luokanopettajalle, suomen kielen opettajalle ja erityisopettajalle. Ja mikä tärkeintä, tehtäväkirja on luotu suomea opettelevalle oppijalle.

Treeni S2

Toivottu uutuus valmistavaan opetukseen ja S2-oppilaan tueksi! Treeni S2 Minä ja arkeni -tehtäväkirja tarjoaa vankkaa tukea arjen sanavaraston ja kielitaidon kehittymiseen. Tehtäväkirjassa on tekemistä eritasoisille kielenoppijoille ja sanastoa opetellaan erilaisten tehtävätyyppien avulla. Tehtäväkirjaa ei ole sidottu ikätasoon tai luokka-asteeseen, vaan se soveltuu 7–15-vuotiaille oppilaille. Selkeät kuvasanastot tukevat tehtävien tekemistä, ja oppilas voi käyttää tehtävissä myös omaa äidinkieltään. Selkeä rakenne tukee hahmottamista: jokainen aihepiiri muodostaa yhden luvun, jossa tehtävät vaikeutuvat perustason tehtävistä haastavammiksi. Harjoittelua on helppo eriyttää erilaisten tehtävätyyppien avulla. Suulliset harjoitukset ja pelit motivoivat harjoittelemaan opittuja fraaseja.

ISBN/GTIN: 978-951-1-46174-6
Hinta: 18,00€ alv. 0%
Hinta: 19,80€ alv. 10%

Oppikirjailijat

Mia Heinonen

Anna Kamkeris