Artikkelit

Treeni S2 Minä ja arkeni – odotettu tehtäväkirja suomea opettelevan oppilaan tueksi

Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat ovat arkipäiväinen osa nykyistä suomalaista koulua.  Näiden oppilaiden kirjo kouluissa on yhtä laaja kuin eri äidinkieltenkin määrä on. On vasta maahan muuttaneita suomen kielen alkeita opettelevia oppilaita kuin myös Suomessa syntyneitä toisen kielen oppijoita.

Sekä valmistavassa opetuksessa että S2-opetuksessa jokainen opettaja joutuu käyttämään paljon aikaa opetuksen järjestämiseen, sillä yhtenäistä ja toimivaa materiaalia ei ole ollut tarjolla. Opetuksen ytimen tulee olla suomenkielisen sanavaraston kartuttamisessa ja vahvistamisessa. Tämän tietää poikkeuksetta jokainen alalla työskentelevä opettaja ja tämän totesimme mekin toisillemme.

Yhdessä päätimme tehdä asialle jotain. Kouluissa tarvitaan suomen kielen sanastoa harjoittava monikäyttöinen tehtäväkirja, jonka avulla sanastoa ja kielitietoa voi harjoitella funktionaalisesta näkökulmasta. Monikäyttöisyydellä tarkoitamme sitä, että tehtäväkirja ei ole vuosiluokkaan tai ikätasoon sidottu, eikä siinä tarvitse edetä järjestyksessä. Ryhmän uusi oppija voi ottaa tehtäväkirjan käyttöön ja hypätä suoraan muun ryhmän tahtiin, nopea oppija taas voi halutessaan edetä itsenäisestikin. Jokaisen luvun sisällä on monipuolisesti sanastoa harjoittavia tehtäviä kaikenlaisille oppijoille.

Syntyi Treeni S2 Minä ja arkeni -tehtäväkirja, joka koostuu kymmenestä luvusta. Jokainen tehtäväkirjan luku on itsenäinen kokonaisuus, joka pitää sisällään eritasoisia tehtäviä. Jakso alkaa aina suomen kielen opetuksessa paljon käytetyllä kuvasanastolla ja päättyy haastavampiin tehtäviin, kirjoittamiseen ja luetun ymmärtämiseen. Tehtäväkirjassa harjoitellaan sanastoa, kirjoittamista ja kielitietoa fraasinomaisesti kielelle ominaisten kielenkäyttökontekstien kautta. Tilaa on annettu myös oppijan oman äidinkielen tai muun kielitaidon hyödyntämiselle oppimisen tukena. Kymmenennessä luvussa on tehtäviä kertaamisen ja testaamisen tueksi.

Treeni S2 on luotu valmistavan opetuksen opettajalle, luokanopettajalle, suomen kielen opettajalle ja erityisopettajalle. Ja mikä tärkeintä, tehtäväkirja on luotu suomea opettelevalle oppijalle.

Lue lisää Treeni S2 -sarjasta ja katso näytesivut täältä.

Mia Heinonen ja Anna Kamkeris ovat Treeni S2 -sarjan oppikirjailijoita. Mia työskentelee valmistavan luokan opettajana ja Anna S2-opettajana yhtenäisessä peruskoulussa Itä-Helsingissä.

Kirjoittajat

Anna Kamkeris

Mia Heinonen