Painettu

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet arviointiin liittyen kohtaavat.

Vaikka teoksen pääpaino on perusopetuksen arvioinnissa, käsitellään siinä myös lukiokoulutuksen arviointia ja yleissivistävän koulutusjärjestelmän arviointia niiltä osin kuin opettajat ja rehtorit sitä omassa käytännön koulutyössään kohtaavat.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta.

Vaikka teoksen pääpaino on perusopetuksen arvioinnissa, siinä käsitellään myös lukiokoulutuksen ja yleissivistävän koulutusjärjestelmän arviointia niiltä osin kuin opettajat ja rehtorit sitä omassa käytännön koulutyössään kohtaavat.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29523-5
Hinta: 48,09€ alv. 0%
Hinta: 52,90€ alv. 10%

Lue artikkeli

Artikkelit

Opettajan arviointitaidot oppimisen ja osaamisen arvioinnissa

Opettajan arviointitaidot (assessment literacy) ovat olennainen osa opettajan ammatillista osaamista, sillä opettajan arviointityö ei ole oppimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta irrallaan oleva tekninen suoritus.

Tekijä

Najat Ouakrim-Soivio