Painettu

Toiminnallinen kielenoppiminen

Toiminnallisen kielenoppimisen harjoitukset soveltuvat minkä tahansa kielen opetukseen varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Harjoitukset on koottu helppokäyttöisyyden, sovellettavuuden ja Nina Maunun pitkän opetus- ja täydennyskouluttajakokemuksen pohjalta. Teos tarjoaa malleja, joita on helppo soveltaa itselleen ja opetusryhmälleen sopiviksi. Harjoituksia voi myös yhdistellä keskenään.

Kun opettaja ja oppija innostuvat, oppimisessa ollaan jo pitkällä. Uuden oppiminen turvallisessa, keskittyneessä ja motivoituneessa ilmapiirissä lisää monella tavoin hyvinvointia ja vaikuttaa oppimisen laatuun.

Toiminnallinen kielenoppiminen

Toiminnallisen kielenoppimisen harjoitukset soveltuvat minkä tahansa kielen opetukseen varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen. Harjoitukset on koottu helppokäyttöisyyden ja sovellettavuuden pohjalta. Teos tarjoaa malleja, joita on helppo soveltaa itselleen ja opetusryhmälleen sopiviksi. Harjoituksia voi myös yhdistellä keskenään.

Peleillä ja leikeillä on keskeinen rooli lapsen innostamisessa kieltenoppijaksi. Kun opettaja ja oppija innostuvat, oppimisessa ollaan jo pitkällä. Uuden oppiminen turvallisessa, keskittyneessä ja motivoituneessa ilmapiirissä lisää monella tavoin hyvinvointia ja vaikuttaa oppimisen laatuun.

Uuden valokeilan teoksen tarjoamaan pedagogiseen näkemykseen tuo toiminnallisen arvioinnin käsittely.

ISBN/GTIN: 978-951-1-36229-6
Hinta: 48,09€ alv. 0%
Hinta: 52,90€ alv. 10%

Tekijät

Nina Maunu

Raija Airaksinen