Painettu
Digi

MAY1 (LOPS16)

Otavan MAY1-oppimateriaali pyrkii herättämään kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan mm. yhdistämällä matematiikan oikeisiin sovelluksiin ja tarjoamalla erilaisille oppijoille onnistumisen elämyksiä. Uusista apuvälineistä kurssin aikana tutustutaan taulukkolaskentaohjelmaan ja GeoGebraan. Opettajalle materiaali on monipuolinen eriyttämisen työkalu.

Opiskelijan digilisämateriaalit

MAY1-oppimateriaaliin (LOPS 2016) on saatavilla opiskelijan digilisämateriaalia. Esimerkiksi painetun kirjan hankkinut opiskelija voi käyttää materiaaleja vapaasti ilman kirjautumista. Sähköisiin materiaaleihin liittyvät kohdat on merkitty logoilla painettuun kirjaan. Digikirjassa rikasteet on upotettu kohtiin, joihin ne liittyvät.

Digilisämateriaaleihin

MAY1 pähkinänkuoressa

 • Kurssi alkaa laskutoimituksiin liittyvällä luvulla, jossa kerrataan myös peruskoulussa opittuja sisältöjä.
 • Muut keskeiset taidot palautetaan mieleen siinä yhteydessä, kun uuden asian oppiminen sitä vaatii. Esimerkiksi prosenttikertoimesta on luontevaa jatkaa geometriseen lukujonoon.
 • Erilaisiin lukujonoihin tutustuessaan opiskelija vahvistaa ymmärrystään muuttujan käsitteestä. Näin muodostuu vankka pohja kurssin lopussa käsiteltävälle funktiolle. Funktioon perehtyminen jatkuu MAA2- ja MAB2-kursseilla.

MAY1 tarjoaa monipuoliset digitaaliset materiaalit

 • Kirjan aineisto on tarjolla myös digitaalisesti.
 • Myös painettua kirjaa käyttävä opiskelija voi hyödyntää digirikasteita.

MAY1 on uudistunut LOPS 2021:een

Uudistunut MAY1 muodostaa kertaavan ja perusasioita syventävän sillan peruskoulun ja lukion matematiikan välille. Tavoitteena on rakentaa vankka pohja pitkän ja lyhyen matematiikan opinnoille. MAY1 pyrkii herättämään opiskelijoiden kiinnostuksen matematiikkaa kohtaan mm. tarjoamalla onnistumisen elämyksiä, yhdistämällä matematiikan oikeisiin sovelluksiin ja opettamalla ohjelmien käyttöä. Oppimateriaali huomioi sekä eritasoiset opiskelijat että erilaiset opetustyylit. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat oppimista ja opettajan työtä.

Tutustu uudistuneeseen MAY1-oppimateriaaliin

MAY1

Otavan matematiikka – MAY1 Luvut ja lukujonot palauttaa mieleen ja vahvistaa peruskoulusta tuttuja matemaattisia taitoja. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin lukujonoihin, summiin, eksponenttiyhtälöön ja logaritmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin. Saat vahvan pohjan pitkän tai lyhyen matematiikan opinnoillesi, joita voit jatkaa esimerkiksi Juuri- tai Huippu-sarjojen materiaaleilla.

ISBN/GTIN: 978-951-1-29454-2
Hinta: 28,55€ alv. 0%
Hinta: 31,40€ alv. 10%
Saatavilla rajoitetusti

Opiskelijan materiaalit

Opiskelija voi valita oppikirjan tilalle samansisältöisen digikirjan, joka sisältää mm.

 • kirjan tekstit ja kuvat
 • GeoGebra-appletteja
 • opastusvideoita
 • interaktiivisia piirroksia
 • digitestejä
 • kertausosion tehtävien ratkaisut.

Tehtäviin on mahdollista vastata digikirjassa sähköisesti ja osaan niistä saa välittömän palautteen. Digikirjassa on käytössä sama kaavaeditori, jota käytetään digitaalisessa ylioppilaskokeessa. Ratkaisujen kirjoittamisessa voi hyödyntää myös esimerkiksi LibreOfficea tai muita YTL:n sallimia ohjelmistoja. Digikirjaan sisältyy myös itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa kehittymistä. Työkalu suosittelee hankaliin kohtiin aiemmin käsiteltyä sisältöä, jonka kertaamisesta voi olla hyötyä.

Otavan digikirjat ovat laiteriippumattomia. Niiden HTML5-pohjaista sisältöä voi lukea ja käyttää millä tahansa päätelaitteella, jossa on verkkoyhteys. Opiskelija käyttää digikirjaa Opiskelijan maailma -verkkopalvelussa.

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto on laajennettu digikirja, joka sisältää mm.

 • samannäköisen ja samalla tavalla toimivan digikirjan kuin opiskelijalla on käytössään
 • kaikkien tehtävien ratkaisut (pdf + Word)
 • alalukujen ydintavoitteet
 • testejä
 • muokattavia koetehtäviä, jotka on myös tallennettu zip-tiedostoksi, jonka voi viedä suoraan Abittiin.

Opettaja saa digiopetusaineiston lisenssin käyttäjäetuna, kun kurssin kirja tai digikirja on koulun kirjalistalla. Digiopetusaineisto on opettajan käytössä Otavan Opepalvelussa aina 1. elokuuta alkaen vuoden kerrallaan. Omat muistiinpanot ja merkinnät säilyvät, kun käyttö jatkuu ja käyttäjäetulisenssi uusitaan. Yleistietoa digiopetusaineistoista löydät täältä.

Oppikirjailijat

Markus Hähkiöniemi

Satu Juhala

Sampsa Kurvinen

Sari Louhikallio-Fomin

Erkki Luoma-aho

Jukka Ottelin

Kati Parmanen

Terhi Raittila

Tommi Tauriainen

Tommi Tikka

Sari Vallineva

Hanna Viljamaa