Painettu
Digi

MAOL-taulukot

MAOL-taulukot käytettävissäsi Opepalvelussa

MAOL-taulukot on opiskelun tueksi tarkoitettu matematiikan, fysiikan ja kemian hakuteos.

MAOL-taulukot on opiskelun tueksi tarkoitettu matematiikan, fysiikan ja kemian hakuteos. Sen sisältö ylittää paikoin lukion oppimäärien rajat, joten se on käyttökelpoinen opiskelun apuväline myös jatko-opinnoissa. MAOL-digitaulukot on käytettävissäsi Opepalvelussa.

Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-digitaulukot sähköisten ylioppilaskokeiden ohjelmistoksi.

MAOL-taulukot on saatavilla myös painettuna kirjana.

Katso uudistuneen MAOL-taulukot -kirjan korjaukset >

Näin MAOL-taulukot muuttui sisällöltään uusimmassa versiossa

Matematiikka

 • Matematiikan osio sisältää mm. merkintöjen ja symbolien luettelon, kattavan kaavakokoelman sekä numeerisia taulukoita.
 • Kaavat on ryhmitelty matematiikan osa-alueiden  mukaisesti.
 • Selkeyden vuoksi eräiden lausekkeiden ja kaavojen määrittelyehtoja ei ole mainittu. Käyttäjän on siis kiinnitettävä niihin huomiota.
 • Numeeristen taulukoiden yhteydessä on käyttöohjeita ja esimerkkejä.

Fysiikka

 • Fysiikan osiossa SI-järjestelmä on päivitetty vastaamaan toukokuussa 2019 voimaan astuneita määritelmien muutoksia.
 • Osiosta löytyy edelleen monipuoliset aineiden fysikaalisten ominaisuuksien taulukot, modernia fysiikkaa ja tähtitiedettä sekä tärkeimmät luonnonvakiot ja muuntokertoimet.
 • Kaavoihin on lisätty lukion oppimäärän ylittävänä osana katsaus fysiikassa käytettäviin differentiaaliyhtälöihin.
 • Taulukoihin on valittu etupäässä niiden aineiden tietoja, jotka esiintyvät lukion fysiikan kursseissa.
 • Luonnonvakiot, muuntokertoimet, ominaisuusarvot ja muu tieto on koottu ja päivitetty useista tietolähteistä.
 • Lukuarvot on annettu sellaisella tarkkuudella kuin ne eri lähteitä vertailemalla voidaan perustellusti esittää.

Kemia

 • Kemian taulukot on ryhmitelty aiheen mukaisesti hieman uudella tavalla.
 • Keskeiset vakiot, suureet ja laskukaavat sijaitsevat osion alussa.
 • Atomimassataulukkoon ja jaksolliseen järjestelmään on lisätty vahvistetut alkuaineiden nimet ja kemialliset merkit.
 • Jaksollinen järjestelmä on siirretty takasisäkanteen.
 • Spektritaulukoita on uudistettu tarkemmiksi ja taulukoiden oheen on liitetty havainnollistavat kuvat.
 • Myös yhdisteisiin liittyvien taulukoiden tietoja on täydennetty ja päivitetty.
 • Vanhahtavat termit orgaaninen ja epäorgaaninen on poistettu ja hiilen yhdisteiden nimissä on siirrytty käyttämään IUPACin suosittelemaa numerointitapaa.

MAOL-taulukot

MAOL-digitaulukot sisältää matematiikan, fysiikan ja kemian keskeisimmät merkinnät, taulukot ja laskukaavat lukio-opintoihin. Sisältö on jaettu oppiaineittain ja tehokkaalla haulla löydät etsimäsi entistä helpommin. MAOL-digitaulukot on sisällöltään yhtenevä uudistetun MAOL-taulukot -kirjan kanssa. Uudistunut MAOL-digitaulukot on käytössäsi ylioppilaskirjoituksissa.

MAOLs digitabeller innehåller de centrala beteckningarna, tabellerna och formlerna för matematiken, fysiken och kemin som behövs i gymnasiestudierna. Innehållet är delat enligt läroämne och med sökfunktionen hittar du enkelt vad du behöver. MAOLs digitabeller har samma innehåll som den förnyade MAOLs tabeller boken. Förnyade MAOLs digitabeller används i studentexamensproven.

Lisenssit

ISBN/GTIN: 978-951-1-35656-1
Hinta: 29,45€ alv. 0%
Hinta: 32,40€ alv. 10%

Oppikirjailijat

Jooseppi Järvinen

Leena Mannila

Mika Setälä

Teemu Hiltula

Otso Huuska

Pasi Konttinen

Olga Sipilä

Tuomas Yli-Kokko