Artikkelit

Lukutaito on kompassi, jolla lapsi oppii navigoimaan maailmassa

Julkisuudessa on paljon puhetta siitä, kuinka lapset ja nuoret lukevat yhä heikommin eikä lukeminen kiinnosta. Yksi syy on se, että lasten ja nuorten vapaa-ajasta kilpailevat niin monenlaiset harrastukset kuin älylaitteiden tarjoamat sisällöt. Lukeminen ei ole enää samanlainen viihdyke kuin aikaisemmin. Heikentyvästä lukutaidosta keskustellaan lehtien palstoilla, mutta samaa kertovat meille myös opettajat, jotka ovat todistamassa ilmiötä pääkallonpaikalla kouluissa. Lukutaito eriytyy: osa lapsista ahmii Harry Pottereita, mutta ne, joita lukeminen ei motivoi tai joista se tuntuu vaikealta, lukevat yhä vähemmän. Heikkojen lukijoiden kasvava määrä näkyy opettajien arjessa päivittäin ja kasvattaa tarvetta eriyttää opetusta.

Lukutaito on avain kriittiseen ajatteluun

Suomalaiset lapset ja nuoret lukevat edelleen kansainvälisesti verrattuna hyvin, mutta suunta on laskeva. Näin tapahtuu kaikkialla OECD-maissa. Huoleen lukutaidon heikkenemisestä on syytä, sillä ilman lukutaitoa yhteiskunnassa pärjääminen on mahdotonta. Lukutaito on avain kriittiseen ajatteluun, kykyyn ottaa asioista selvää ja muodostaa omat näkemyksensä. Lukeminen myös antaa työkaluja empatian kehittymiseen ja auttaa ymmärtämään muita ihmisiä.

Samalla kun huoli lukutaidosta kasvaa, lukutaidolla käsitetään yhä monipuolisempaa osaamista, esimerkiksi kykyä tulkita, tuottaa ja arvioida tekstien lisäksi myös vaikkapa kuvia, karttoja, tilastoja, videoita ja ohjeita. Näistä taidoista puhutaan monilukutaitona.

Reaaliaineiden oppiminen vaatii taitoa lukea

Monipuolinen lukutaito on perusta kaikelle oppimiselle. Se on avain tiedon ihmeelliseen maailmaan. Me Otavassa emme voi tehdä oppimateriaaleja ymmärtämättä tätä. Jokainen oppiaine edellyttää, että oppija ymmärtää lukemaansa, osaa esittää kysymyksiä ja pystyy ajattelemaan itsenäisesti. Opettajat tekevät tämän eteen arvokasta – kenties maailman tärkeintä – työtä. Niinpä voikin hyvällä syyllä sanoa, että jokainen opettaja on lukutaidon opettaja. On sitten kyse äidinkielestä, matematiikasta tai ympäristöopista, keskiössä on eri muodoissa olevan tiedon tulkitseminen. Oppiaineen sisältöjä ei voi irrottaa sanoista ja kuvista, joilla sisältöjä käsitellään.

Otavan Oppimisen palvelut julkaisee vuonna 2024 uudet sarjat alakoulun historiaan ja ympäristöoppiin. Sen lisäksi, että oppimateriaalisarjat ovat sisällöiltään uudet ja raikkaat, niissä otetaan aivan erityisesti huomioon monipuolisen lukutaidon tukeminen. Reaaliaineiden oppiminen vaatii taitoa lukea eli ymmärtää oppiaineen ilmiöitä ja kieltä eli käsitteitä. Niissä harjoitellaan lukemisen taitoja erilaisten lähteiden, tekstilajien ja medioiden parissa. Tärkeää on myös tukea lapsen uskoa itseen lukijana ja oppijana. Hyvä ja monipuolinen lukutaito on jokaisen lapsen oikeus ja tae tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Omaan oppimiseensa luottava lapsi on utelias ja avoin tutkimaan asioita aina lisää.

Kirjoittajat

Nora Laansalu

Kustannuspäällikkö, alakoulu luonnontieteet

Katriina Laturi

Kustannuspäällikkö, alakoulu humanistiset aineet