Vinkit

Kuusi vinkkiä eriyttämiseen Maa-sarjan avulla

Reaaliaineiden opiskelussa tietotekstien lukemisen taito on yksi tärkeä oppimistavoite. Maa-sarja tukee oppilaan lukutaidon kehittymistä tarjoamalla monipuolisia tietotekstejä ja mielenkiintoisia aiheita pohdittavaksi. Sarja ohjaa lukijansa myös lisätiedon lähteille. Näiden eriyttämisvinkkien avulla voit tukea oppilasta, jolla on haasteita lukemisessa. Näin kaikki voivat käyttää samaa innostavaa oppimateriaalia.

Ohjeista oppilaitasi hyödyntämään oppikirjasta erityisesti seuraavia osia:

1. Tekstin ydin löytyy otsikoista ja ingressitekstistä.

Otsikot ja alaspäin eriyttävä ingressiteksti sisältävät luvun keskeiset asiat. Niiden lukeminen antaa jo kokonaiskuvan opittavasta asiasta.

2. Kuvat ovat tärkeä tiedon lähde.

Medialukutaito on tärkeä taito kaikille. Maa-sarjan upea kuvitus sisältää runsaasti tietoa ja tukee tekstin ymmärtämistä. Karttoja tutkimalla oppilaan maailmankuva avartuu ja ilmiöt sijoittuvat kartalle. Kuvatekstit selittävät kuvia ja niistä oppilas saa tärkeää lisätietoa aiheesta. Huolellisesti mietityt graafit auttavat hahmottamaan ilmiöitä ja asioiden välisiä eroja.

3. Lihavoidut käsitteet auttavat kiinnittämään huomiota.

Kaikki uudet käsitteet on lihavoitu tekstiin, jotta ne on helppo huomata. Selityksen voi lukea myös käsiteluettelosta, jossa käsitteet ovat myös englanniksi. Englanninkielisistä käsitteistä voi olla apua esimerkiksi nettihakuihin tai S2-oppilaiden tarpeisiin.

Käsitteitä voi myös harjoitella ja kerrata uusilla kääntökorteilla, jotka löytyvät digiopetusaineiston opettajan materiaaleista sekä oppilaan digitehtävistä.

4. Tietolaatikoissa on tärkeää tietoa. 

Kaikille tärkeät tekstilaatikot erottuvat oppikirjan sivuilta keltaisen taustan ansiosta. Kartta-aukeaman musta nuoli sisältää kartan tulkitsemista auttavaa tietoa tiivistetyssä muodossa. Osa laatikoista ja tehtäväaukeaman teksti ovat ylöspäin eriyttävää lisätietoa.

5. Käsitekartan muotoon tehdyt tiivistelmät auttavat hahmottamaan kokonaisuutta.

Käsitekartta tiivistää luvun olennaiset asiat helposti hahmotettavaan muotoon, josta asioiden väliset suhteet erottuvat selkeästi. Tiivistelmää voi käyttää myös kertaamiseen esimerkiksi kokeeseen valmistautuessa.

6. Tehtäviä on eritasoisia.

Osa tehtävistä on helppoja perustehtäviä ja osa ylöspäin eriyttäviä, soveltamista vaativia tehtäviä. Digimateriaalissa tehtävien tasot on määritetty vaikeustasomerkinnällä: 1 pallo = kaikille yhteinen helppo, 2 palloa = kaikille yhteinen perustaso, 3 palloa = ylöspäin eriyttävä.

Muista myös ohjeistaa oppilaitasi ottamaan käyttöön maksuton Otso-sovellus, jonka avulla oppikirjan tekstit on mahdollista kuunnella kotona, koulussa tai vaikka bussimatkalla. Äänitteiden kuunteleminen auttaa läksyjen tekemisessä ja kokeeseen kertaamisessa kaikkia oppilaita.