Artikkelit

Parempi luokkahenki? Ota käyttöön empatia-aineisto alakouluille!

Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja onnistuneen yhdessä tekemisen edellytys on empatia. Digitalisaatio muuttaessa vuorovaikutusta empatiataidot korostuvat entistä enemmän. Onneksi empatia on taito, jota voi oppia ja opettaa!

Empatiapakkaus-sivuston tavoitteena on lisätä empatiaa netissä sekä kehittää lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja. Empatiapakkaus tarjoaa opettajille konkreettisia välineitä digiajan empatiataitojen kehittämiseen oppitunneilla sekä tärkeää tietoa vanhemmille esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja pelimaailmasta. Empatiapakkauksen materiaalit empatiataitojen harjoitteluun ovat kaikkien Suomen koulujen saatavilla suomeksi ja ruotsiksi maksutta vuoden ajan.  

Otava Oppimisen palvelut osallistui Empatiapakkaus-sivustoon tuottamalla alakouluille suunnatun Empatiatähdet-oppimiskokonaisuuden.  Empatiatähdet harjoituttaa oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja monenlaisten tehtävien avulla ja oppilaat pohtivat empatian merkitystä sekä kasvokkain että netissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Empatiatähdet-materiaalin tavoitteena on, että oppilaat paitsi ymmärtävät mitä empatia on, myös haluavat käyttää sitä.  

Empatiatähdet-oppimiskokonaisuus kattaa noin 20 oppituntia. Se koostuu viidestä oppimismoduulista, joiden aikana empatiaan tutustutaan eri näkökulmista. Moduuleissa on toistuva rakenne, joten aineiston käyttöönotto on helppoa. Voit käydä luokan kanssa läpi moduulin kerrallaan tai pitää empatiataitotunnin kerran viikossa koko kevätlukukauden ajan.  

Empatiatähdet kattaa laajan valikoiman keskustelu- ja pohdintatehtäviä, toiminnallisia tehtäviä, videoita ja draamaharjoitteita. Käytä sellaisenaan tai poimi käyttöösi juuri sinun luokallesi sopivat tehtävät!  

Katso esittelyvideo ja lataa oppimiskokonaisuus käyttöösi täältä:  

https://oppimisenvuosikello.fi/empatiatahdet/  

Lue lisää digiajan Empatiapakkaus-projektista.