Artikkelit

Opetusteknologia tuo uusia mahdollisuuksia oppimiseen

Oppimisen digitalisaatio tuo mukanaan uudenlaisia toimintaympäristöjä, jotka muuttavat opettajan työtä ja oppilaan roolia. ”Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä eikä ilman yhdessä oppimista”, kertoo Otava Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen. Hän oli paikalla ITK-päivillä Hämeenlinnassa, jossa yli 2000 asiantuntijaa, käyttäjää ja päätöksen tekijää kohtasivat. Opetusteknologian uusista mahdollisuuksista puhuttivat mm. tekoäly ja pelillisyys osana arviointia.

Tekoälyllä lisää aikaa vuorovaikutukseen

Anu Passi-Rauste, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Headai

”Opettajille pitää taata enemmän aikaa oppilaiden välisen vuorovaikutuksen ja dialogin ohjaamiseen”, pohtii Pelkonen. Tekoälyllä voi olla mahdollisuus avustaa ja tuoda personoituja sisältöjä oppimistilanteisiin.  

”Maailmassa on noin miljardi ihmistä, jolla ei ole mahdollisuutta laadukkaaseen, opettajavetoiseen kouluopetukseen. Tekoälyn avulla näille ihmisille voidaan tarjota laadukkaita, kullekin oppilaalle räätälöityjä opetussisältöjä, jolloin riittämättömät opetusresurssit voidaan suunnata ennen kaikkea opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen ja henkilökohtaisempaan ohjaamiseen”, kertoo Headain liiketoiminnan kehitysjohtaja Anu Passi-Rauste.

Tekoälyllä voidaan myös hillitä työn murroksen seurauksia, eli oppijoille voidaan tarjota parempia näkymiä siihen, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. ”Tekoäly voi luoda osaamiskarttoja, mutta ne eivät siis tarjoa valmiita valintoja, vaan tietoa ja pohjustusta, jonka pohjalta kukin oppija lähtee rakentamaan opintojaan”, sanoo Passi-Rauste.

TVT tuo tukea arviointiin

Jari Halonen Ylöjärven koulujen TVT-koordinaattori

Jos tekoäly ei vielä ole arkea, on muutoksia kuitenkin nähtävissä jokaisen työssä. “Opetussuunnitelma on muuttunut. Nyt TVT:n opetuskäytön pitäisi vastata opetussuunnitelman kutsuun. Se ei valitettavasti vielä toimi”, kertoo Ylöjärven koulujen TVT-koordinaattori Jari Halonen.

“Ylöjärven ja Tampereen seudulla olemme vasta päässeet siihen pisteeseen, että tekniset resurssit ovat kunnossa. Lisäksi olemme huomanneet, että vertaiskouluttajat toimivat”, sanoo Halonen, ja korostaa TVT:n tuomia uusia mahdollisuuksia. “Esimerkiksi monet näkevät arvioinnin peikkona. Mielestäni saamme nyt uusia välineitä arviointiin.”   

Myös Otavalla halutaan tarjota uusia välineitä arviointiin. “Meidän tehtävänämme on tukea opettajan työtä. Arvioinnissa tärkeintä on oppilaan ohjaaminen oikeaan suuntaan ja motivoiminen. Sisällöissämme pyrimme juuri siihen, että ne ovat oppimistavoitteiden mukaisesti suunniteltuja ja siten helposti arvioitavissa. Tästä on hyvä esimerkkinä meidän digilisätehtävät, jotka ohjaavat oppilasta ja ovat motivoivia”, kertoo Pelkonen.

Pelillisyys osaksi opetusta ja arviointia

Mikael Uusi-Mäkelä, operatiivinen johtaja, Teachergaming

Uusia tapoja arviointiin tuovat myös erilaiset pelit. ”Oppimistulosten mittaaminen on tähän asti keskittynyt asioiden ulkoa opetteluun, mutta hiljalleen painopiste on siirtymässä kohti kokonaisuuksien hallintaa”, kertoo Teachergaming yrityksen operatiivinen johtaja Mikael Uusi-Mäkelä. Hänen mukaansa pelit voidaan ottaa tulevaisuudessa osaksi arviointia.

”Kun peli on hyvin suunniteltu ja siinä on jokin konkreettinen lopputuotos, se helpottaa opettajan tekemää arviointia. Samalla pelit tekevät arviointiprosessin läpinäkyväksi myös oppilaalle”, sanoo Uusi-Mäkelä.

“Myös Otavalla olemme halunneet yhdistää teknologian, pedagogisesti hyvin suunnitellut sisällöt sekä oppilaan motivoinnin pelillisyyden kautta. Tuloksena on Into-mobiilipelit, jotka kannustavat lähtemään liikkeelle luokkahuoneesta. Opettajilta saamamme palaute tämänkaltaisesta pelillisyydestä on ollut  oikein hyvää”, kertoo Pelkonen.

 

Muutos edellyttää asioiden suunnittelua

Markku Pelkonen, liiketoimintajohtaja, Otava Oppimisen palvelut

”Muutoksen keskellä on tärkeää turvata sekä opettajan työn mielekkyys että oppijoiden innostus oppimiseen. Niiden kautta syntyy motivaatio ja oppimisen ilo”, kertoo Pelkonen. Muutos edellyttää asioiden suunnittelua ja oppimistilanteiden läpivientiä uudella tavalla.

”Me Otava Oppimisen palveluissa haluamme auttaa kuntia, kouluja ja opettajia onnistumaan tässä muutoksessa. Yhdessä voimme varmistaa oppilaiden ja nuorten osaamisen myös tulevaisuudessa”, kertoo Pelkonen.