Artikkelit

Monialaisuutta Ylöjärvelle hyvässä yhteistyössä

Otava Oppimisen palvelut toteutti Ylöjärvellä monialaisen oppimiskokonaisuuden, joka vastasi paikallisen OPSin tarpeisiin ja tuki käynnissä olevaa toimintakulttuurin muutosta. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä opettajien kanssa.

“Otava on vuoden 2018 aikana tehnyt useiden kuntien kanssa yhteistyötä. Olemme tavanneet rehtoreita, tutoreita, opettajia ja oppilaita. Toteutuneissa projekteissa olemme tukeneet koulun uudistuvaa toimintakulttuuria, kuten yhteisopettajuutta ja digitaalisten työkalujen pedagogista käyttöä”, tuottaja Emilia Haapanen kertoo. “OPS edellyttää myös monialaista oppimista ja laaja-alaisten taitojen harjoittamista, eikä kouluissa välttämättä ehditä suunnitella näitä. Tässä me voimme auttaa.”

Näistä tarpeista lähti liikkeelle myös yhteistyö Ylöjärven kunnan kanssa. Yhteiseksi tavoitteeksi määriteltiin noin viikon kestävä monialainen oppimiskokonaisuus, joka tukisi O365-ympäristön käyttöä, säästäisi opettajien suunnitteluaikaa sekä vastaisi seudullisen OPSin tavoitteita.

“Pidimme kaksi suunnittelutyöpajaa, joissa laadimme ylöjärveläisten opettajien kanssa oppimiskokonaisuuden tavoitteet. Aiheeksi valikoitui Amerikat, joka paikallisessa OPSissa sijoitetaan eri luokka-asteelle kuin valmiissa oppimateriaaleissa. Kun yhteinen linja oli määritelty, me Otavalla tuotimme oppimiskokonaisuuden: tehtävänannot, itsearviointimateriaalin ja opasvideot oppilaille Onenoteen, opettajan ohjeistukset ja työkaluja arviointiin”, Haapanen sanoo.

Amerikat-kokonaisuus toteutettiin kahden koulun kuudensilla luokilla. Viikon aikana oppilaat suunnittelivat, tekivät, esittivät ja arvioivat yhdessä hyvin erilaisia esityksiä ja tulkintoja Amerikoista: villieläimistä, ilmastonmuutoksesta, urheilusta aina pikaruokaketjuihin. Ennen ilmiöviikkoa Otava järjesti kahden koulun opettajille valmennuksen, joka tuki opettajia viikon suunnittelussa.  Siivikkalan koulussa Otava oli mukana myös ilmiöviikon aikana luokissa.

Saamamme palautteen perusteella asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Kokonaisuutta pidettiin toimivana ja se tuki hyvin O365-ympäristön käyttöönottoa. Myös monialaisuuden vaatimus toteutui hyvin. “Kokonaisuus oli yhdessä Otavan kanssa mietitty ja toimi hyvin koulujen Office 365 -ympäristössä. Digilaitteita, kynää ja paperia käytettiin sujuvasti rinnakkain”, toteaa Ylöjärven tvt- ja tutoropettajakoordinaattori Jari Halonen tyytyväisenä.

-Johanna Oris