Artikkelit

Aitoja käyttökokemuksia digituotteista – Etelä-Tapiolan lukiolaiset testaavat

Otava Oppimisen palvelut aloitti elokuussa 2016 digipilotoinnin Etelä-Tapiolan lukion kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä lukio-opiskelijat ovat digimateriaaleistamme ja kuinka ne tukevat opiskelua eri lukioasteilla. Myös opettajien digikäyttötottumuksista haluttiin käytännön tietoa.

Projektissa mukana ollut tuottajamme Mari Rakkolainen kertoo, mistä pilottikokeilussa on kyse ja miten sitä jatketaan.

”Projekti lähti liikkeelle meidän halusta saada aitoja käyttökokemuksia digimateriaaleistamme”, Rakkolainen muistelee.

Rakkolaisen mukaan on ensisijaisen tärkeää, että oppimateriaalien tuottajat ovat mukana koulun arjessa. ”Halusimme nähdä omin silmin, kuinka digituotteemme palvelevat opiskelijoita ja opettajia heidän arjessaan”, Mari kertoo. ”Näin saamme hyödyllistä tietoa digituotteidemme kehitystyöhön ja voimme tarjota entistä parempia vaihtoehtoja tulevaisuudessa”, hän jatkaa.

Mukana koulun arjessa

Projektissa mukana olleet lukiolaiset saivat käyttöönsä Otavan digikirjat niihin oppiaineisiin, joissa heillä oli jo käytössä Otavan oppikirja. Otavalaiset vierailivat koululla säännöllisesti ja seurasivat oppitunneilla, kuinka lukiolaiset käyttävät digikirjoja ja miten ne tukevat oppimisprosessia. Opiskelijoita ja opettajia myös haastateltiin ja heiltä kerättiin suoraa palautetta digimateriaalien toimivuudesta.

”Meidät otettiin alusta alkaen hyvin vastaan. Opiskelijat keskustelivat avoimesti digikirjojen merkityksestä omassa lukio-opiskelussaan ja antoivat tärkeitä kehitysideoita”, Mari jatkaa.

Digikirjojen ääniominaisuudesta tuli runsaasti positiivista palautetta. Erityisesti reaaliaineissa opiskelijat halusivat kuunnella tekstit ääneen luettuina.

”Oli mukava kuulla, että opiskelijat pitivät digikirjojemme äänikerronnasta. Tähän olemme halunneet panostaa ja tulemme panostamaan myös jatkossa. Digikirjojemme tekstit lukee aina ammattilainen ja erityisesti kerronnan elävyyteen ja sujuvuuteen kiinnitetään huomiota”, Rakkolainen kertoo.

Suurin osa opettajista käytti digiopetusaineistoa ja digikokeita osana opetustaan. Erityisesti kielten opettajat hyödynsivät digiaineistoja oppitunneilla. Digimateriaalit koettiin opetusta tukevina työkaluina ja aineistojen rikasteista ja tehtävistä annettiin runsaasti positiivista palautetta.

Saimme opiskelijoilta ja opettajilta myös tärkeitä kehitysideoita. Nämä otetaan huomioon, kun digikirjoja aletaan kehittää lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että jatkossa digikirjamme vastaavat entistä paremmin opettajien ja opiskelijoiden vaatimuksiin.

Projekti Etelä-Tapiolan lukion kanssa päättyy keväällä 2019. ”Vierailemme koululla vielä kevään mittaan ja käymme opiskelijoiden ja opettajien kanssa läpi, mitä projektista jäi käteen”, Mari kertoo. Hän toivoo, että tämän tyylisiä yhteistyöprojekteja tehdään myös jatkossa. ”On ensisijaisen tärkeää, että olemme mukana koulujen arjessa. Näin pystymme suunnittelemaan ratkaisuja kouluille, jotka palvelevat parhaalla tavalla opettajien ja opiskelijoiden työtä”, Mari tiivistää lopuksi.