Futurix+

Oppilaanohjaus

Futurix+ on Suomen suosituin oppilaanohjaussarja. Se vastaa perusopetuksen oppilaanohjauksen haasteisiin. Futurix+ -materiaaliin kuuluvat yhtenä pakettina myytävät Omatoimikirja, Oma valintani ja TET-aineisto. Kutakin kirjaa voi tilata myös erikseen. Nämä kolme eri nidettä sisältävät valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset sisällöt.

Sarjaan kuuluvat myös lähdekirjoina toimivat Jatko-opinto-opas ja Opettajan aineisto. Rehtorien ja luokanohjaajien/-valvojien käyttöön on saatavilla Futurix Koulutyöopas.

Futurix+ päivitetty lukuvuodeksi 2014-2015.

Uudistettu Futurix 7-9 lukuvuodeksi 2015-2016 on valmis! Lue lisää www.otava.fi/futurix

Futurix+

Oppilaan materiaalit

Futurix+ Omatoimikirja 2014-17

Futurix+ Omatoimikirja sisältää pääosan opetussuunnitelman valtakunnallisesta aineistosta. Siinä käsitellään opiskeluun, koulutyöhön ja arviointiin, yrittäjyyteen, itsetuntemukseen ja itsetunnon kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kirjassa esitellään laajasti ja perusteellisesti peruskoulun jälkeiset koulutusvaihtoehdot. Koska koulutuksen valinta on pitkäkestoinen prosessi, kirjassa käsitellään alustavasti myös toisen asteen koulutuksen jälkeisiä koulutusvaihtoehtoja.

Lue lisää

Futurix+ Oma valintani 2014-2015

Futurix+ Oma valintani sisältää koulutuksen valintaan ja yhteishakuun liittyvän aineiston. Kirjassa käsitellään kaikki peruskoulun jälkeiset valintavaihtoehdot ja niiden merkitys oppilaalle, työllisyysnäkymät sekä lukion ainevalintojen ja arvosanojen merkitys ammattikorkeakouluun ja yliopistoon pyrittäessä. Kirjan liitteenä ovat mm. osiot Ammatinvalinta ja terveys, Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin valmistautuminen sekä Ammatilliset perustutkinnot koulutusaloittain. Uutta: Ohjaustarvearvion avulla voidaan ennen yhteishakua selvittää oppilaiden valmiudet ja toisaalta ongelmat jatkokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

Futurix+ TET-aineisto

Futurix+ TET -aineisto on työelämään tutustumisjaksoja varten. Sen sivuille tehdään sopimukset TET-paikoista ja työnantajan antamat todistukset työelämään tutustumisesta. Kirjaa voidaan käyttää myös oppilaan TET-päiväkirjana, sillä kätevän kokonsa ansiosta aineistoa on helppo pitää mukana. Aineisto helpottaa TET-jaksojen organisointia ja tukee oppilaan tulevaisuuden suunnittelua. Aineisto sisältää työnantajalle, huoltajalle ja oppilaalle tarkoitetut ohjeet.

Lue lisää

Futurix Jatko-opinto-opas

Jatko-opinto-oppaassa esitellään peruskoulun ja lukion jälkeiset jatko-opintomahdollisuudet yksissä kansissa. Runsaiden nettiosoitteiden avulla opiskelijat löytävät eri aloista ja koulutusohjelmista lisätietoja. Kirjan liitteessä on julkaistu oppilaitosten yhteystiedot www-osoitteineen, joiden avulla opiskelija voi omatoimisesti löytää tarvitsemansa tiedot.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Futurix+ Opettajan aineistossa on vihjeitä ja asiatietoja sekä lisätehtäviä Futurix+ Omatoimikirjan, TET-aineiston ja Oma valintani -kirjan käyttöä varten.

Opinto-ohjaaja voi syventää kutakin aihekokonaisuutta koulukohtaisesti. Tunti- ja aihekohtaiset vihjeet on pyritty laatimaan selkeiksi ja osittain taulumerkintöjen muotoon.
Aineisto tarjoaa lisävihjeitä aiheen käsittelyyn sekä tehtävävastaukset niiltä osin kuin ne eivät edellytä oppilaskohtaisia vastauksia. Aihekokonaisuuksiin liittyviä www-osoitteita on lisätty, samoin kuin vihjeitä oheismateriaalista (videot, kalvosarjat, jne.).

Tulossa! Uuteen Futurix Opettajan aineistoon lukuvuodeksi 2015-2016 on tulossa aivan uudenlaista oppilaanohjausta tukevaa materiaalia, mm. tulostettavat ammattikortit henkilökohtaisen ohjauksen tueksi sekä ryhmälle oppitunneilla.

Futurix+ Opettajan aineisto on ladattavissa vain sähköisenä.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Raimo Heikkinen
Erkki Koski
Laura Makkonen
Erja Öhman

Lue lisää