Oivallus (LOPS2016)

Psykologia antaa oivalluksia!

Oivallus on uuden opetussunnitelman mukainen psykologian sarja lukioon.
Sarja ohjaa psykologiseen ajatteluun. Kiinnostavat, tarkkaan valitut sisällöt ja havainnollistavat esimerkit herättävät ajatuksia ja synnyttävät oivalluksia. Olennaisten asioiden hahmottaminen on vaivatonta rakenteeltaan ja ilmaisultaan selkeän perustekstin avulla. Tekstiä on helppoa ja mukavaa lukea. Tieteellisen ajattelutavan omaksumista tukevat runsaat tutkimusesimerkit sekä toiminnalliset tiedetehtävät. Monipuoliset tehtävät auttavat kertaamaan opittua, syventämään itsetuntemusta ja soveltamaan psykologista tietoa.

Oivallus-sarjaan kuuluvat kaikki lukion psykologian kurssit 1-5.

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uudistuneeseen Oivallus -sarjaan >

Oivallus (LOPS2016)

Opiskelijan materiaalit

Sarjan kurssikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Digikirjat sisältävät kirjan tekstien ja kuvien lisäksi kirjan tehtävät vuorovaikutteisina sekä kiinnostavia linkkejä ja videoita.

Oivalluksen voi valita käyttöönsä painettuna tai sähköisenä. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Digikirja sisältää printtioppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia. Myös oppikirjatekstit voi kuunnella.

 

Oivallus 1

Psykologian ensimmäisestä kurssista muodostuu Oivalluksen avulla ehyt kokonaisuus. Psykologia näyttäytyy ihmistä tutkivana monipuolisena ja myös yllätyksiä tarjoavana tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien kannalta. Kurssi antaa opiskelijalle selvät välineet psykologisten ilmiöiden tarkastelemiseen ja uuden tiedon omaksumiseen. Runsaat esimerkit tuovat tiedon lähelle ja antavat eväitä itsetuntemuksen lisäämiseen. Erityisesti oppimista ja opiskelua koskevaa tieto on sovellettavissa opiskelijan omaan elämään.

Tutustu kurssin 1 sisältöön

Lue lisää

Oivallus 2

Oivallus 2 kertoo psykologisen tutkimuksen avulla tarinan ihmisen kehityksestä vauvaiästä vanhuuteen. Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan havainnollisesti ja innostavasti. Oivallus antaa välineitä kehityksen ymmärtämiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Runsaat esimerkit tuovat tiedon lähelle arkea ja synnyttävät oivalluksia. Monipuoliset tehtävät auttavat kertaamaan opittua, syventämään itsetuntemusta ja soveltamaan psykologista tietoa.

Tutustu kurssin 2 sisältöön.

Lue lisää

Oivallus 3

Oivallus 3 johdattaa ymmärtämään ihmistä kognitiivisten toimintojen näkökulmasta. Tiedonkäsittelyn eri puolet havaitsemisesta ongelmanratkaisuun kuvataan innostavasti ja opiskelijan omaa ajattelua herätellen. Oivallus esittelee ihmisen toiminnan hermostollisen perustan raikkaasti ja havainnollisesti. Monipuoliset tehtävät auttavat kertaamaan opittua ja soveltamaan psykologista tietoa.

Tutustu kurssin 3 sisältöön.

Lue lisää

Oivallus 4

Oivallus 4 avaa tunteiden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja. Tutuista aiheista herää uusia oivalluksia. Ymmärrys tunteista syventyy, kun tunteiden biologista perustaa ja sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastellaan psykologiatieteen valossa. Kurssi tarjoaa monia välineitä itseymmärrykseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mielenterveyttä ja psykoterapioita lähestytään tuoreesti, monipuolisesti ja syvällisesti.

Lue lisää

Oivallus 5

Sarjan viidennen kurssin aiheena on yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen.  Erilaiset persoonallisuuden selittämisen näkökulmat auttavat ymmärtämään yksilöiden välisiä temperamenttieroja, lahjakkuutta, älykkyyttä ja persoonallisuuden piirteitä sekä tilannetekijöiden, kulttuurin ja ryhmäilmiöiden vaikutusta niihin.

Tutustu kurssin 5 sisältöön.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Kurssikohtaiset digiopetusaineistot
Oivalluksen digiopetusaineistossa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet
Kurssikohtaiset digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

 

Oppikirjailijat

Oppikirjailijaryhmässä yhdistyvät vahva kokemus ja uusin tietämys!

Tiina-Maria Päivänsalo

Olen Vihdin lukion psykologian opettaja, jolla on psykologin ja filosofin koulutus. Innostun kekseliäistä tutkimuksista ja silmiä avaavista teorioista. Hahmottelen mielelläni suuria kokonaisuuksia ja tavoittelen selkeitä lauseita. Opettajana olen pohtinut paljon sitä, miten opiskelijan kyky ajatella psykologisia ilmiöitä kehittyy ja miten sitä voi tukea. Oppikirjailijana olen kunnianhimoinen ja haluan löytää aina parempia tapoja siivittää opiskelijoiden oppimista. Psykologian opetuksen kehittämiseen olen osallistunut mm. Psykologianopettajat ry:n hallituksen jäsenenä. Ohjaan opiskelijoita ja pohdin opettamista myös Oppimisen taidot -blogissa.

Lue lisää

Sari Lindblom-Ylänne

Olen laillistettu psykologi ja yliopistopedagogiikan professori Helsingin yliopistossa. Johdan yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikköä. Tutkimukseni kohdistuu tällä hetkellä opiskelijan hyvinvointiin ja tunteisiin, prokrastinaatioon ja oppimisen laatuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten pystyvyysuskomuksiin, opiskelumotivaatioon ja itsesäätelyyn. Olen toiminut aktiivisesti erilaisissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Parasta professorin työssäni on nuorten tutkijoiden ohjaaminen. Tutkimuksen teon lisäksi olen intohimoinen opetuksen kehittäjä, ja minut on palkittu erinomaisista opetusansioista Helsingin yliopiston Eino Kaila -palkinnolla vuonna 2004. Olen kirjoittanut runsaasti oppikirjoja sekä yliopistoon että lukioon. Koen tärkeäksi edistää tutkimuspohjaisen psykologian osuutta lukio-opiskelussa.

Lue lisää

Raimo Niemelä

Olen lehtorina Kastellin lukiossa Oulussa ja opetan psykologiaa ja jonkin verran myös filosofiaa. Lisäksi vastaan urheilulukiolaisten psyykkisen valmennuksen ohjelmasta. Opettaminen tuntuu vuosi vuodelta innostavammalta, mitä jotkut tuttavani kovasti ihmettelevät. Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2006 ikäihmisten arkielämään liittyvästä aiheesta. Tutkijatohtorina kohderyhmänä olivat kutsuntaikäiset nuoret miehet. Psykologian oppikirjoja ja opetuksen materiaaleja olen tehnyt ryhmässä aiemminkin. Nyt digitaalinen ympäristö luo uudenlaisia mahdollisuuksia. Paras palkinto tulee siitä, kun opiskelija yllättää itsensä ja minut oivalluksella, joka meistä kummankaan mieleen ei ole aiemmin tullut. Hyvä oppikirja voi toimia sytykkeenä tähän.

Lue lisää

Raija Anttila

Opetan psykologiaa Helsingin kuvataidelukiossa, jossa olen ollut pitkään myös opinto-ohjaajana. Tällä hetkellä opetan psykologiaa myös Helsingin aikuislukiossa ja Vuosaaren lukiossa, jälkimmäisessä myös filosofiaa ja katsomusaineita. Olen osallistunut innokkaasti moniin pedagogisiin uudistuksiin Helsingin kaupungin lukioissa. Sain Vuoden psykologianopettaja -palkinnon vuonna 2014. Oppijoiden eroista riippumatta luotan tiedon merkitykseen sisäisen motivaation rakentajana. Luotan myös opiskelijoiden haluun ymmärtää itse monitahoisia ilmiöitä, joista ei ole yhtä pysyvää totuutta.

Lue lisää

Vilma Lehtinen

Hyppäsin mukaan Oivalluksen kirjoittajajoukkoon 5. kurssiin. Tuon kirjaan sosiaalipsykologian näkökulman eli ymmärrystä siitä, kuinka tilanne ja ympäristö vaikuttavat ihmisen toimintaan. Olen väitellyt sosiaalipsykologian alalta ja keskittynyt tutkijana ihmissuhteisiin sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisten välineiden käyttöön osana arjen vuorovaikutusta.  Olen kiinnostunut siitä, kuinka psykologia elää ja yhdistyy muihin tieteisiin. Sen avulla voi ymmärtää esimerkiksi, miten erilaiset teknologiset ratkaisut vaikuttavat käyttäytymiseemme ja näkyvät jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Innostukseni psykologisen tutkimustiedon jakamiseen on saanut aikaan  halu ymmärtää ihmisten joskus oudoltakin tuntuvaa käyttäytymistä. Parasta on, kun psykologian avulla voi tarjota avaimia ymmärtää itseään ja muita.

Lue lisää

Katri Sandholm

Olen kotoisin Tampereelta, jossa opiskelin pääaineena teoreettista filosofiaa. Filosofiassa kiinnostuin psykologian filosofiasta ja tein myös psykologian ja sosiaalipsykologian opintoja. Vuonna 2010 valmistuin opettajaksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, ja vuonna 2014 tulin mukaan Oivalluksen tekijätiimiin.

Minua on aina kiinnostanut pohdiskella, tutkia ja ottaa selvää asioista, ja siksi oppikirjan tekeminen on ollut valtaivan antoisa prosessi. Työn aikana olen oppinut opin paljon sekä kokeneemmilta pedagogeilta että psykologiasta. Oppikirjan kirjoittajan haaste on osata asettua lukiolaisen asemaan, kirjoittaa kiinnostava tarina ja  tiivistää sanottava olennaiseen. Otin innolla haasteen vastaan. Toivon, että olemme yhdessä onnistuneet luomaan hyvän tarinan ja välittämään intohimomme psykologiaan.

Lue lisää

Oivallus digiopetusaineiston oppikirjailijat

Krista Kautto
Työskentelen psykologian ja opinto-ohjauksen lehtorina Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa, joka on ilmaisutaitopainotteinen lukio. Psykologia nappasi mukaansa jo opiskeluaikoina ja tuntuu vuosi vuodelta mielenkiintoisemmalta tieteenalalta, jonka opettaminen on useimmiten erittäin hauskaa. Aina oppii itsekin uutta! Olen myös ikuinen opiskelija, sillä jonkinlainen opiskeluprojekti on lähes aina menossa.

Noora Tala-Kopperoinen
Työskentelen uskonnon ja psykologian lehtorina Laanilan lukiossa Oulussa. Oppimispsykologian kysymykset tempaisivat minut imuunsa jo opiskeluaikana. Oman pedagogiikan kehittäminen on minulle intohimo: opiskelijoiden motivaation syttymisen ja oman ajattelun aktivoitumisen eteen kannattaa nähdä vaivaa. Perehdyin verkko-opiskelun maailmaan edellisessä työpaikassani, jossa toimin myös e-lukion opettajana. Verkkopedagogiikka ja digitaalisten sovelluksien hyödyntäminen osana oppimisprosessia innostavat minua.

Lue lisää

Esittelyvideo

Oivallus-sarjan oppikirjailija Tiina-Maria Päivänsalo kertoo sarjan periaatteista.