Seikkailujen eskari (OPS2016)

Seikkailujen eskari on täydellisesti uuden OPSin mukainen eheyttävä esiopetuksen oppimateriaali, joka sisältää mm. ilmaisua, ympäristökasvatusta, matematiikkaa, liikuntaa, tunnetaitoja ja mediakasvatusta. Mukana ovat kaikki uuden OPSin oppimiskokonaisuudet sekä laaja-alaisen osaamisen taidot. Pääpaino on ajattelun taitojen kehittämisessä, toiminnallisuudessa ja lasten osallistamisessa. Valloittavan tarinan on kirjoittanut Finlandia-palkittu lastenkirjailija Siri Kolu.

Ensin leikitään ja tutkitaan, sitten avataan Seikkailujen eskari!

Tutustu Seikkailujen eskari -materiaaleihin katsomalla webinaareja

Katso hinnat

Seikkailujen eskari (OPS2016)

Oppilaan materiaalit

Lapsen kirja

Lapsen kirja

Villiviikunan eskarilaisten seikkailuja seurataan kahdeksassa jaksossa. Jakson aloittaa aukeamakuva. Siihen liittyy kuvanlukutehtävä ja ylöspäin eriyttävää tekstiä jo lukeville lapsille. Tämän jälkeen harjoitellaan OPSin oppimiskokonaisuuksia (tutkin ja toimin, minä ja meidän yhteisömme, kasvan ja kehityn). Kirjassa edetään sivu kerrallaan niin, että taitoja harjoitellaan leikkien, yhdessä tutkien ja keskustellen. Jokaiselle kirjaimelle on varattu oma sivu.

Kun kirjan kääntää ympäri, löytyvät matematiikkasivut, jotka muodostavat aivan oman kokonaisuutensa. Lyhyissä tarinoissa seikkailevat maailmaa ihmettelevät muurahaiset, joiden arkielämän ongelmien kautta lapset pääsevät harjoittamaan ongelmanratkaisutaitojaan ja tutustuvat samalla toiminnallisesti matematiikan eri osa-alueisiin.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Seikkailujen eskari Kynäseikkailu

Kynäseikkailu ja juhlat

Kynäseikkailu ja juhlat -vihko on lapsen tehtäväkirjaan liittyvä lisämateriaali. Kynäseikkailun tehtävien avulla lapsi vahvistaa hienomotorisia taitojaan ja harjoittelee hahmottamista. Kynäseikkailun tehtäviä voidaan käyttää myös eriyttävinä tehtävinä joko kynätaitojen vahvistamiseen tai lisätehtävinä nopeammin suoriutuville lapsille.

Juhlat-osio käsittelee eskarivuoden aikana vietettävät tärkeimmät juhlat. Jokaisesta juhlasta on vihossa värityskuva ja tehtävä. Opettajan oppaasta löytyvät juhliin liittyvät tarinat ja vinkit juhlien toiminnalliseen toteutustapaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas

Opettajan opas

Opas on kattava ja monipuolinen kokonaisuus, jonka eheytettyihin kokonaisuuksiin on sisällytetty esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 tavoitteet. Keskeisiä elementtejä ovat lapsen osallisuus, laaja-alaisen osaamisen taidot, ajattelun taidot, ryhmätyötaidot, tutkiminen, toiminnallisuus sekä tunnetaidot. Opas sisältää paljon toiminnallista ja tutkivaa tekemistä. Tehtävistä voi valita ryhmän tarpeiden ja toiminnan kannalta sopivat tehtävät ja leikit.

Tarinat ja laulut on kirjoitettu esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita silmällä pitäen.

Materiaali on suunniteltu niin, että se vastaa monen tasoisten oppijoiden tarpeisiin. Opas sisältää tarinoiden selkokieliset versiot ja lapsen kirjasta löytyy luettavaa jo lukemaan oppineille lapsille.

Lue esimerkkitarinat tästä!

Oppaan rakenne

 • Oppaassa on jokaista jaksoa kohden kolme aukeamallista eheyttäviä tehtäviä ja leikkejä.
 • Jakson eheyttävien tehtävien lopussa on taulukkoon koottuna kaikki jakson leikit ja toiminnot. Taulukosta voi seurata, miten opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat.
 • Liikunnalle ja musiikille on omat sivunsa.
 • Liitteissä on monistettavaa materiaalia tukemaan sisältöjen harjoittelemista.
 • Matematiikan tarinoita ja tehtäviä edetään lasten matemaattisia valmiuksia ja ajattelun taitoja kartuttaen. Etenemisen tahti määräytyy lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Siksi matematiikka on lapsen kirjassakin erillisenä kokonaisuutena.
 • Matematiikan osuudessa pääpaino on matemaattisen ajattelun kehittämisessä, tehtävien ja leikkien avulla luodaan pohja matematiikan oppimiselle.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Kuvataulut

Kuvataulut

Suuret, A3-kokoiset neliväriset ja kaksipuoleiset kuvataulut sisältävät kaikki lapsen kirjan tarinoihin liittyvät isot kuvat sekä opettajan kirjassa ja digiaineistossa olevat matikkatarinoihin liittyvät kuvat.

Taulut ovat mattapintaista pahvia, joten ne on helppo kiinnittää magneetilla tai nastoilla seinälle jakson käsittelyn ajaksi. Myös lapsen kirjan pelialusta on kuvatauluna, näin peliä on hauska pelata isommallakin joukolla!

Katso mallit kuvatauluista tästä (tarina, matikka ja lukutaulu).

 

Kuvataulujen sisältö:

 • tarinoiden hahmot
 • tarinoiden kuvat 32 kpl
 • matikkatarinoiden kuvat 29 kpl
 • lautapeli
 • lukutaulut 0-10
Lue lisää

Kirjaintaulut

Seikkailujen aapisen kirjaintaulut sopivat loistavasti käytettäviksi myös Seikkailujen eskarin materiaalin kanssa.

Lue lisää

Käsinuket

Topi-siili ja Alma-orava -käsinukkeja myy Satubertta Oy, www.satubertta.fi.

Lue lisää

Äänitteet

Laulut-CD

Tenhoavat, OPSin mukaiset laulut on säveltänyt ja sanoittanut Tuomo Rannankari.

Katso tästä video, jossa Tuomo on studiossa äänittämässä Seikkailujen eskarin CD:tä.

Esittelyvideo

Katso tästä!

Vinkit ja ideat

Seikkailujen tehtäväpaketti eskarin tutustumispäivään

Oppikirjailijat

Tekijäryhmässä on monipuolista kokemusta ja näkemystä sekä esiopetuksen että koulun puolelta. Minna Salminen, Virpi Marttila ja Kati Lassila ovat suunnitelleet uuden opetussuunnitelman mukaiset sisällöt, jotka innostavat lapset ihmettelemään, tutkimaan ja harjoittelemaan.

Valloittavan tarinan on kirjoittanut Finlandia-palkittu lastenkirjailija Siri Kolu.

Oppikirjailijat:
Kati Lassila
Virpi Marttila
Minna Salminen

Tarinat: Siri Kolu