Tähtipöllö-kisan lokakuun arvonnan säännöt

Arvomme kaikkien lokakuun aikana kisaan ilmoittautuneiden luokkien kesken seitsemän 200 euron arvoista lastenkirjapakettia luokkakirjastoon.

 

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä
Kustannusosakeyhtiö Otava / Otava Oppimisen palvelut
Osoite: Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

 

Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua suomalaisten koulujen opettajat rekisteröimällä luokkansa mukaan Kustannusosakeyhtiö Otavan ja Otava Oppimisen palveluiden järjestämään Tähtipöllö-lukukilpailuun tähtipöllö.fi -sivustolla. Arvonnassa ovat mukana kaikki 25.9.-31.10.2023 aikana kisaan ilmoittautuneet luokat. Palkinto arvotaan kaikkien ilmoittautuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken.

Osallistumisoikeutta arvontaan ei kuitenkaan ole Otavan henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä ja toteuttajalla on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

 

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinnot arvotaan Tähtipöllö-kilpailuun ilmoittautuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken kyselyn vastausajan päättymisen jälkeen. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin.

 

Palkinto

Arvonnan voittajat saavat palkinnoksi Otavan kirjapaketin. Voittoja arvotaan yhteensä 7 kappaletta. Yhden palkinnon arvo on 200 €.

 

Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi luokka voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvonnan järjestäjällä ja toteuttajalla on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Arvontaan osallistuessaan tulee ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan toteuttajalle ja järjestäjälle.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle kuukauden sisällä arvonnan suorittamisesta, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat koulukohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

 

Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

 

Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa Kustannusosakeyhtiö Otava, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

 

Henkilötietojen käsittely

Arvontaa varten annetuista yhteystiedoista muodostetaan tilapäinen arvontarekisteri, jota käytetään arvonnan toteuttamiseen. Rekisteriin sisältyviä tietoja ovat arvontaan osallistuvan nimi, postiosoite ja puhelinnumero.  Arvontarekisteriä ei käytetä muihin tarkoituksiin ja se tuhotaan voittajien tavoittamisen ja palkintojen toimittamisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittely on kuvattu yksityiskohtaisemmin Tähtipöllö-sivuston yhteydessä saatavilla olevassa tietosuojaselosteessa.

 

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.