Otava Oppimisen palveluiden saavutettavuusseloste 

Otava Oppimisen palvelut pyrkii takaamaan digitaalisten palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

 

23.9.2020 jälkeen julkaistavat uudet palvelut ja sisällöt ovat saavutettavuuskriteerien mukaisia. Tuotteissa voi olla ei-saavutettavaa sisältöä, mutta ne merkitään selkeästi.

 

Cloubi-tuotteiden (digikirjat, digitehtävät jne.) nykyistä käyttöliittymää parannetaan vuoden 2021 aikana. Käytössä olevien, vanhempien palveluiden saavutettavuutta pyritään parantamaan vuoden 2021 aikana.

 

Mobiilisovellusten (Otso, Särmä Plus ja Sanastot) saavutettavuutta pyritään parantamaan lukuvuoden 2021-2022 aikana.

 

Tavoitteemme on taata kaikille tasavertainen mahdollisuus päästä Otavan digitaalisiin oppimateriaaleihin.

 

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaikkia Otavan ja Finn Lecturan digitaalisia tuotteita, ml. ulkoisen toimittajan Cloubi-tuotteet.

 

Saavutettavuuden tila

Palvelut täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa. Lue tarkempi erittely ei-saavutettavasta sisällöstä.

 

Yleistä

Seuraavat saavutettavuuskriteerit eivät täyty kaikissa Otavan ja Finn Lecturan tuotteissa ja palveluissa.

 • Tekstivastineet (WCAG 1.1.1)
 • Otsikot, ohjelmallinen toteutus, elementtien tila, sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen (WCAG 1.3.1)
 • Kontrastit (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Kirjautumisen aikaraja (WCAG 2.2.1)
 • Kohdistusjärjestys (WCAG 2.4.3)
 • Linkit (WCAG 2.4.4)
 • Näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7)
 • Osioiden kielimääritys (WCAG 3.1.2)
 • Ilmoitukset ja virheilmoitukset WCAG 3.3.1, 4.1.3)

 

Kirjautumispalvelu

 • Hyppylinkki (WCAG 1.3.1)
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1)

 

Cloubi-tuotteet

 • Tekstivastineet (WCAG 1.1.1)
 • Aikasidonnainen media (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Taulukot (WCAG 1.3.1)
 • Viittaus visuaalisiin ominaisuuksiin (WCAG 1.3.3)
 • Tekstin suurentaminen (WCAG 1.4.4)
 • Teksti kuvina (WCAG 1.4.5)
 • Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10)
 • Näppäimistönavigointi, Cloubi-tuotteiden toiminnot (WCAG 2.1.1)
 • Sivuotsikot (WCAG 2.4.2)
 • Nimilaput (WCAG 3.3.2)
 • Frame-elementit (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2)
 • Cloubi-tuotteiden toiminnot (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3)
 • Cloubi-tuotteiden tehtävät (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2)

 

Digikoe

 • Hyppylinkki (WCAG 1.3.1)
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1)

 

Opettajan tuotteet

 • Taulukot, ohjelmallinen toteutus, hyppylinkki (WCAG 1.3.1)
 • Tekstin suurentaminen (WCAG 1.4.4)
 • Näppäimistönavigointi (WCAG 2.1.1)
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1)

 

Finn Lecturan vanhentuneet erillissivustot

 

Puutteiden korjaaminen ja kohtuuton rasite

Puutteet pyritään korjaamaan tuotteiden päivitysten yhteydessä vuoden 2021 aikana.

 

Videot

Digituotteet sisältävät monia pitkiä videoita, joiden tekstitys ja/tai tekstivastineen kirjoittaminen on organisaation resursseihin nähden kohtuuton rasite ja ei tuota huomattavaa lisäarvoa kuulovammaiselle käyttäjälle. Osa sisällöstä löytyy saavutettavassa muodossa samalta sivulta mistä videon upote löytyy.

 

Kuvien alt-tekstit

Kuvilla ei ole vielä alt-tekstejä, mutta ne pyritään lisäämään päivitysten yhteydessä vuonna 2021. Tästä poikkeuksena ovat matemaattisten aineiden kuvaajat, joita ei voida parantaa aineen luonteesta johtuen.

 

Ääniraita

Vanhoista yläkoulun ja lukion matematiikan kirjoista ei löydy ääniraitaa. Ääniraitojen lisääminen on organisaation resursseihin nähden kohtuuton rasite. Uusiin tuotteisiin pyrimme saamaan ääniraidan resurssien puitteissa.

 

Mobiilisovellukset

Otava Oppimisen palveluiden mobiilisovellusten (Otso, Särmä Plus ja Sanastot) käyttöliittymiä pyritään parantamaan lukuvuoden 2021-2022 aikana. Sovellukset tarjoavat lisämateriaalia, joka on saatavissa mm. painetussa kirjassa, Oppilaan maailmassa tai Opiskelijan maailmassa.

 

Korvaavat tuotteet

Otava oppimisen palveluiden digikirjojen, digitehtävien ja digiopetusaineistojen sisällöt ovat suurimmaksi osaksi saatavilla painetussa muodossa. Mobiilisovellusten sisällöt ovat lisämateriaalia. Asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivan tuotteen. Osa tuotteistamme on saatavilla myös Celian kautta (celia.fi).

 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.7.2020.

 

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 26.5.2021.

 

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä joko alla olevalla verkkolomakkeella, sähköpostilla (saavutettavuus@otava.fi) tai soittamalla numeroon 09 156 6800 (mpm/pvm, myös jonotusaika).

Ota yhtettä saavutettavuudesta!

 • Yhteystietoni

 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000