Otava Oppimisen palveluiden saavutettavuusseloste 

Otava Oppimisen palvelut pyrkii takaamaan digitaalisten palveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. 

23.9.2020 jälkeen julkaistavat uudet palvelut ja sisällöt ovat saavutettavuuskriteerien mukaisia. Tuotteissa voi olla ei-saavutettavaa sisältöä,  mutta ne merkitään selkeästi. Käytössä olevien, vanhempien palveluiden saavutettavuutta pyritään parantamaan vuoden 2021 aikana. Tavoitteemme on taata kaikille tasavertainen mahdollisuus päästä Otavan digitaalisiin oppimateriaaleihin.

Tämä saavutettavuusseloste koskee kaikkia Otavan digitaalisia tuotteita, ml. ulkoisen toimittajan Cloubi-tuotteet. 

Saavutettavuuden tila 

Palvelut täyttävät Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Ei-saavutettava sisältö 

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa: 

Lue tarkempi erittely ei-saavutettavasta sisällöstä.

Yleistä

Seuraavat saavutettavuuskriteerit eivät täyty kaikissa Otavan tuotteissa ja palveluissa 

 • Tekstivastineet (WCAG 1.1.1) 
 • Otsikot, ohjelmallinen toteutus, elementtien tilasivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen (WCAG 1.3.1) 
 • Kontrastit (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 
 • Kirjautumisen aikaraja (WCAG 2.2.1) 
 • Kohdistusjärjestys (WCAG 2.4.3) 
 • Linkit (WCAG 2.4.4) 
 • Näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7) 
 • Osioiden kielimääritys (WCAG 3.1.2) 
 • Ilmoitukset ja virheilmoitukset WCAG 3.3.1, 4.1.3) 

Kirjautumispalvelu 

 • Hyppylinkki (WCAG 1.3.1) 
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1) 

Cloubi-tuotteet 

 • Tekstivastineet (WCAG 1.1.1) 
 • Aikasidonnainen media (WCAG 1.2.1, 1.2.2) 
 • Taulukot (WCAG 1.3.1) 
 • Viittaus visuaalisiin ominaisuuksiin (WCAG 1.3.3) 
 • Tekstin suurentaminen (WCAG 1.4.4) 
 • Teksti kuvina (WCAG 1.4.5) 
 • Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10) 
 • Näppäimistönavigointi, Cloubi-tuotteiden toiminnot (WCAG 2.1.1) 
 • Sivuotsikot (WCAG 2.4.2) 
 • Nimilaput (WCAG 3.3.2) 
 • Frame-elementit (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2) 
 • Cloubi-tuotteiden toiminnot (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3) 
 • Cloubi-tuotteiden tehtävät (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2)  

Digikoe 

 • Hyppylinkki (WCAG 1.3.1) 
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1) 

Opettajan tuotteet 

 • Taulukot, ohjelmallinen toteutus, hyppylinkki (WCAG 1.3.1)  
 • Tekstin suurentaminen (WCAG 1.4.4) 
 • Näppäimistönavigointi (WCAG 2.1.1) 
 • Sivun kielimääritys (WCAG 3.1.1) 

Puutteiden korjaaminen ja kohtuuton rasite

Puutteet pyritään korjaamaan tuotteiden päivitysten yhteydessä kevään 2021 aikana.

Videot

Digituotteet sisältävät monia pitkiä videoita, joiden tekstitys ja/tai tekstivastineen kirjoittaminen on organisaation resursseihin nähden kohtuuton rasite ja ei tuota huomattavaa lisäarvoa kuulovammaiselle käyttäjälle. Osa sisällöstä löytyy saavutettavassa muodossa samalta sivulta mistä videon upote löytyy. 

Kuvien alt-tekstit 

Kuvilla ei ole vielä alt-tekstejä, mutta ne tullaan lisäämään kevään 2021 aikana. Tästä poikkeuksena ovat matemaattisten aineiden kuvaajat, joita ei voida parantaa aineen luonteesta johtuen. 

Ääniraita 

Vanhoista yläkoulun ja lukion matematiikan kirjoista ei löydy ääniraitaa. Ääniraitojen lisääminen on organisaation resursseihin nähden kohtuuton rasite. Uusiin tuotteisiin pyrimme saamaan ääniraidan resurssien puitteissa. 

Korvaavat tuotteet 

Otava oppimisen palveluiden digikirjojen, digitehtävien ja digiopetusaineistojen sisällöt ovat suurimmaksi osaksi saavavilla painetussa muodossa. Asiakaspalvelumme auttaa löytämään sopivan tuotteen.  Osa tuotteistamme on saatavilla myös Celian kautta (celia.fi). 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 23.7.2020. 

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 3.8.2020. 

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella, sähköpostilla tai soittamalla. 

Verkkolomake on tulossa elokuussa 2020.

Puh. 09 156 6800
(mpm/pvm, myös jonotusaika)
asiakaspalvelu@otava.fi

Täytäntöönpanomenettely 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Verkkolomake (https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi)

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000