Lue tarkempi erittely ei-saavutettavasta sisällöstä

Yleistä 

Seuraavat havainnot koskevat kaikkia Otavan tuotteita ja palveluita: 

 • Tekstivastineet – Kuvien, kuvalinkkien ja käyttöliittymäkomponenttien tekstivastineissa on puutteita (WCAG 1.1.1)
 • Otsikot – Otsikkotasojen käytössä on puutteita ja otsikkotyylejä ei ole käytetty kaikissa otsikoissa (WCAG 1.3.1) 
 • Ohjelmallinen toteutus – Osa elementeistä ei vastaa ohjelmalliselta toteutukseltaan visuaalista toiminnallisuutta. Ongelmia esiintyy esim. haitareiden, painikkeiden ja linkkien ohjelmallisessa toteutuksessa. (WCAG 1.3.1) 
 • Elementtien tila – Aktiivista sivua tai vaihetta ei ole merkitty ohjelmallisesti, osa käyttöliittymäelementeistä ei lukeudu ruudunlukijalle informatiivisesti ja passiivisia painikkeita käytetään ilmaisemaan virheellistä lomaketta (WCAG 1.3.1) 
 • Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen – Maamerkkejä on käytetty vaillinaisesti sivustoilla (WCAG 1.3.1) 
 • Kontrastit – Kontrastivaatimuksissa on puutteita osassa käyttöliittymäkomponentteja ja painikkeita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 
 • Kirjautumisen aikaraja – Sivustot eivät ilmoita vanhenemisestaan ennen uloskirjausta ja käyttäjä ei pysty poistamaan, säätämään tai jatkamaan aikarajaa (WCAG 2.2.1) 
 • Linkit – Linkkien nimeämisessä on yleisesti puutteita (WCAG 2.4.4) 
 • Kohdistusjärjestys – Sivustoilla on puutteita, esim. avautuvien elementtien/ikkunoidenkohdistusjärjestyksen suhteen (WCAG 2.4.3) 
 • Osioiden kielimääritys – Osalle sisällöstä ei ole merkitty sopivaa kieli-attribuuttia (WCAG 3.1.2) 
 • Näkyvä kohdistus – Sivustoilla on puutteita näkyvän kohdistuksen suhteen (WCAG 2.4.7) 
 • Ilmoitukset ja virheilmoitukset – Ilmoituksia ei ole merkitty niin, että niiden sisältö luetaan automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä (WCAG 3.3.1, 4.1.3) 

Oppilaan tuotteet 

Yläasteen oppilaan kirjautumispalvelu 

 • Hyppylinkki – Palvelusta puuttuu hyppylinkki sisältöön (WCAG 1.3.1) 
 • Sivun kielimääritys – Sivuston kieli on asetettu englanniksi (WCAG 3.1.1) 

Lukion oppilaan kirjautumispalvelu 

 • Hyppylinkki – Palvelusta puuttuu hyppylinkki sisältöön (WCAG 1.3.1) 
 • Sivun kielimääritys – Sivuston kieltä ei ole asetettu (WCAG 3.1.1) 

Digikirjat ja digitehtävät

 • Tekstivastineet – Kuvien, kuvalinkkien ja käyttöliittymäkomponenttien tekstivastineissa on puutteita (WCAG 1.1.1) 
  • Matematiikan kuvaajat 
  • Matematiikan, fysiikan ja kemian kuvat 
  • jne 
 • Aikasidonnainen media – Video- ja audio-tiedostoissa on puutteita tekstityksen ja kuvailutulkkauksen osalta (WCAG 1.2.1, 1.2.2) 
 • Taulukot – Taulukoissa on käytetty vaihtelevasti taulukko-otsikoita (WCAG 1.3.1) 
 • Viittaus visuaalisiin ominaisuuksiin – Osa ohjeista viittaa sisällön visuaalisiin ominaisuuksiin (WCAG 1.3.3) 
 • Tekstin suurentaminen – Suurentaminen aiheuttaa osassa elementtejä tekstin rajautumista näytön ulkopuolelle. Osa sisällöstä ei mukaudu tekstin suurentamiseen. (WCAG 1.4.4) 
 • Teksti kuvina – Tekstiä on esitetty osana kuvatiedostoa (WCAG 1.4.5) 
 • Skaalautuvuus – Osa visuaalisista elementeistä (esim. Tuotteiden sivunavigaatio) ei skaalaudu siististi ilman kahden suunnan vieritystä näytölle, joka on 320 CSS-pistettä leveä ja 256 CSS-pistettä korkea (WCAG 1.4.10) 
 • Näppäimistönavigointi – Kaikkia toiminnallisuuksia ei pääse käyttämään vain näppäimistöä käyttäen (WCAG 2.1.1) 
 • Sivuotsikot – Sivuotsikko ei vaihdu sivunvaihdon yhteydessä (WCAG 2.4.2) 
 • Nimilaput – Syötekenttiä ja nimilappuja ei ole ohjelmallisesti liitetty nimilappuihin (WCAG 3.3.2) 
 • Frame-elementit – Frame-elementit saattavat tuottaa ongelmia näppäimistön ja ruudunlukijan kohdistuksen kanssa ja niiden nimeäminen on osittain puutteellista (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2) 
 • Cloubi-tuotteiden toiminnot – Monet toiminnallisuuksista ja tehtävistä eivät toimi ruudunlukijoilla (erityisesti VoiceOver) (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3) 
 • Cloubi-tuotteiden tehtävät – Monet tehtävistä eivät ole saavutettavia näppäimistö ja ruudunlukijakäyttäjille (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2) 

Digikoe 

 • Hyppylinkki – Palvelusta puuttuu hyppylinkki sisältöön (WCAG 1.3.1) 
 • Sivun kielimääritys – Sivuston kieltä ei ole asetettu (WCAG 3.1.1) 

Opettajan tuotteet 

 • Taulukot – Taulukoissa on käytetty vaihtelevasti taulukko-otsikoita (WCAG 1.3.1)  
 • Ohjelmallinen toteutus – Combobox-elementti ei ole saavutettava ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1) 
 • Hyppylinkki – Palvelusta puuttuu hyppylinkki sisältöön (WCAG 1.3.1) 
 • Tekstin suurentaminen – Suurentaminen aiheuttaa osassa elementtejä tekstin rajautumista näytön ulkopuolelle (WCAG 1.4.4) 
 • Näppäimistönavigointi – Kaikkia toiminnallisuuksia ei pääse käyttämään vain näppäimistöä käyttäen (WCAG 2.1.1) 
 • Sivun kielimääritys – Sivuston kieltä ei ole asetettu (WCAG 3.1.1)