Otavan digitaaliset oppimateriaalit

Päivitetty 3.4.2024

Otavan digitaaliset oppimateriaalit on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineistojen käyttö ja tulostaminen on sallittua luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineistojen tai niiden osien muuntelu, edelleen luovuttaminen tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä.

Kopioston digilupa ei koske oikeudenhaltijan lisensoimia verkkoaineistoja. Otavan digitaalisten oppimateriaalien käyttö edellyttää oikeudenomistajalta hankittua lisenssiä. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry (kopiosto.fi)

Oppilaitos- ja opettajakohtaiset lisenssituotteet

Oppilaitos- ja opettajakohtaiset lisenssituotteet ovat verkkotuotteita, jotka koulu ostaa käyttöönsä tietyksi ajanjaksoksi tuotteesta riippuen. Opettaja siirtyy tuotteeseen Opepalvelun kautta omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan, joita ei saa luovuttaa toisille opettajille, oppilaille tai koulun ulkopuolelle. Tuotteet on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan käyttöön. Kirjautuminen ulos aineistosta ja Opepalvelusta sekä tietokoneen lukitseminen on suositeltavaa oppituntien välillä ja tilanteissa, joissa tietokone jää luokkaan ilman opettajan valvontaa. Oppilaitos- ja opettajakohtaisia lisenssituotteita ovat mm. Otavan digiopetusaineistot ja digikokeet.

Oppilas- ja opiskelijakohtaiset lisenssituotteet

Oppilas- ja opiskelijakohtaiset lisenssituotteet ovat verkkotuotteita, jotka koulu (peruskoulutuotteet) tai opiskelija (lukion, aikuisopetuksen ja ammatillisen opetuksen tuotteet) ostaa käyttöönsä tietyksi ajanjaksoksi tuotteesta riippuen. Kunkin tuotteen käyttölisenssi on oppilas- tai opiskelijakohtainen. Oppilas siirtyy tuotteeseen Oppilaan maailman kautta, opiskelija Opiskelijan maailman kautta henkilökohtaisilla tunnuksillaan, joita ei saa luovuttaa muille. Oppilas- ja opiskelijakohtaisia lisenssituotteita ovat mm. Otavan digikirjat ja digitehtävät.

Digituotteidemme käyttöehdot:

Käyttöehdot – Otavan Opepalvelu

Käyttöehdot – Opiskelijan maailma

Käyttösäännöt – Oppilaan maailma