Painettu

Musiikin mestarit

Musiikin mestareiden matkassa opitaan hauskasti ja luovasti. Selkeissä ja monipuolisissa oppikirjoissa korostetaan aktiivista musisointia ja musiikin kuuntelua. Yhteissoittoon rohkaistaan helppojen sovitusten ja pedagogisten vinkkien avulla.

Sarjan osat

Kirjan kansikuva: Musiikin mestarit 8-9

Musiikin mestarit 8-9

Oppikirjailijat

Pekka Evijärvi

Leena Nikander

Terhi Oksanen

Kirsi Hyyppä

Petri Kangas

Matti Suomela