Painettu
Digi
Otso-sovellus

Forum 7-8 historia (OPS 2016)

Yläkoulun historia

Forum 7–8 on motivoiva oppimateriaalisarja yläkoulun historian opetukseen. Suosikkisarjan avulla taidot tulevat tutuiksi ja eriyttäminen on helppoa. Forum tempaa kaikki mukaan historian kiehtovaan maailmaan

Katso kaikki sarjan osat

Forum-sarjan perusteet

  • Historiasta on helppo innostua, kun jokainen oppilas pääsee itse tutkimaan ja pohtimaan historian jännittäviä tapahtumia.
  • Oppikirjan kerronnallinen teksti ja upea kuvitus herättävät historian tapahtumat eloon ja innostavat opiskelemaan.
  • Oppilas ohjataan tutkimaan erilaisia lähteitä ja pohtimaan syy─seuraus-suhteita historian tapahtumille.
  • Tekstissä tärkeimmät asiat on lihavoitu, ja luvun loppuun on koottu tärkeimmät asiat muistilapulle.
  • Monipuoliset digimateriaalit elävöittävät oppimista
  • Oppilaan digitaaliset tehtävät tarjoavat mahdollisuuden työskennellä kirjoittamisen lisäksi monimediaisesti. Uusien nettilinkkien avulla hyödynnetään erilaisia video- ja nettiaineistoja sekä harjoitellaan tiedonhakua.

Opettajan työn tueksi

  • Opettajan digiopetusaineisto on herkullisen runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen avulla on helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja.

Forum-sarja

Kirjan kansikuva: Forum 7

Forum 7

Kirjan kansikuva: Forum 8

Forum 8

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Antti Kohi

Kimmo Päivärinta

Ira Vihreälehto

Vesa Vihervä