Painettu
Digi
Otso-sovellus

Ääretön

Uusi yläkoulun matematiikan sarja

Tavoitteita, taitoja, onnistumisia

Ääretön tuo oppimisen tavoitteet osaksi jokaista matematiikan oppituntia. Selkeä päämäärä ja oman tehtäväpolun valinta innostavat oppilasta ja auttavat opettajaa eriyttämisessä. Ääretön kannustaa myös oman osaamisen arviointiin ja työskentelyn kehittämiseen. Opettajalle Ääretön on helposti lähestyttävä ja ajanmukainen työväline.

Katso kaikki sarjan osat

Ääretön innostaa Helsingin yhteislyseon opettajia ja oppilaita

Helsingin yhteislyseolla on otettu uusi yläkoulun matematiikan Ääretön-sarja innolla vastaan. Kysyimme, mikä uudessa sarjassa on parasta. Katso vastaukset videolta!

Ääretön-sarja

Kirjan kansikuva: Ääretön 7

Ääretön 7

Kirjan kansikuva: Ääretön 8

Ääretön 8

Kirjan kansikuva: Ääretön 9

Ääretön 9

Kirjan kansikuva: Ääretön Prosenttilaskenta

Ääretön Prosenttilaskenta

Kirjan kansikuva: Ääretön Tilastot ja todennäköisyys

Ääretön Tilastot ja todennäköisyys

Suosittu Ääretön-sarja myös ruotsiksi ja englanniksi

Tutustu sarjan ruotsin- ja englanninkielisiin käännöksiin Otava Learning- ja Otava Utbildning -sivuilla.

Vinkit

Kymmenen vinkkiä Äärettömän käyttöönottoon

Jotta kouluarki lähtee rullaamaan sujuvasti uuden yläkoulun matematiikan sarjan Äärettömän kanssa, kokosimme sinulle kymmenen vinkkiä käyttöönottoon.

Lue vinkit

Ääretön-sarjan vahvuudet

 • Oppilaalla on jokaisella oppitunnilla selkeät oppimistavoitteet ja mahdollisuus valita omalle tasolleen sopiva tehtäväpolku.
 • Opetusvideoita, GeoGebra-appletteja ja muita digitaalisia aineistoja on mahdollista käyttää helposti Otso-sovelluksella tai digituotteissa.
 • GeoGebra-luvuissa opetellaan käyttämään ja hyödyntämään ohjelmaa yläkoulutasoisesti.
 • Erilliset oppimateriaalit Prosenttilaskenta ja Tilastot ja todennäköisyys tarjoavat useita erilaisia vaihtoehtoja käsittelyjärjestykseen.
 • Monipuolinen digiopetusaineisto sisältää opettajien toiveiden mukaiset materiaalit, tärkeimmät myös muokattavassa muodossa.

Opetusvinkki

Kahoot!-visa potenssilaskennasta

 • Äärettömässä oppilas voi testata oppimistavoitteiden saavuttamista muutaman luvun välein Taitotestien avulla.
 • Taitotestin sisällöistä voi teettää oppilailla myös Kahoot!-visan.
 • Jokaiseen kurssiin liittyy 5 tai 6 valmista Kahoot!-visaa, jotka löytyvät digiopetusaineistosta Testaa taitosi -osioista.

Tutustu Ääretön 8:n Kahoot!-visaan, jonka aiheena on potenssilaskennan perusteet.

Siirtyessäsi visaan valitse ”Play as a guest”.

Kahoot!-visaan

Tutustu Ääretön-sarjaan katsomalla webinaaritallenne

Tutustu Ääretön-sarjaan katsomalla tallenne keväällä 2023 järjestetystä webinaarista.

Katso tallenne

Edut ja hinnat

Tarjoamme Ääretön-sarjaan myös edulliset pakettihinnat.

Sarjan periaatteet

 • Ääretön on suunniteltu yli 100 opettajan toiveita tarkasti kuunnellen.
 • Opeta omalla tyylilläsi! Ääretön soveltuu erinomaisesti erilaisiin opetustyyleihin.
 • Kaikki oppimateriaalit ovat saatavissa digiversioina, myös E-kirja.
 • Ääretön pitää oppimisen ja työskentelyn tavoitteet jatkuvasti esillä. Tavoitteita voivat hyödyntää sekä oppilas että opettaja.
 • Äärettömän avulla oppilas voi edetä omalla tasollaan ja olla oman oppimisprosessinsa omistaja.
 • Ääretön mahdollistaa oppimisen tukemisen videoilla, appleteilla ja muilla digitaalisilla aineistoilla.
 • Ääretön lähestyy Python-ohjelmointia helppotajuisesti ja matematiikan sisältöjen kautta. Ohjelmointia on jokaisella vuosiluokalla 3–5 oppitunnin kokonaisuus.
 • Ääretön helpottaa opetuksen suunnittelua keskittymällä GeoGebra- ja Python-luvuissa vain näihin sisältöihin. Aiheisiin liittyy myös useita opetusvideoita.
 • Äärettömän lisämateriaalin avulla oppimisen tukeminen, monipuolistaminen ja eriyttäminen on helppoa.
 • Äärettömän ajankäyttö on realistista. Ajankäyttösuunnitelmassa on huomioitu sekä 45 minuutin että 75 minuutin oppitunnit.
 • Äärettömän joustava rakenne huomioi paikallisten opetussuunnitelmien erilaisuuden.

Oppilaan materiaalit

Oppikirjan yksi luku vastaa yhtä tai kahta 45 minuutin oppituntia. Kaksoistunnin materiaaliin on merkitty oppitunnin vaihtumiskohta. Sisällön voi käsitellä myös yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi 75 minuutin oppitunnilla.

Luku sisältää teorian, esimerkkejä, oppitunnin oppimistavoitteet ja tehtävistön. Kaikille yhteiset tehtävät konkretisoivat oppimistavoitteita ja auttavat valitsemaan kullekin oppitunnille oman, sopivantasoisen tehtäväpolun A tai B. Molemmat polut kattavat koko luvun sisällön. Polku A on helppo, toistava ja vaikeutuu hieman lopussa. Polun B alku on haastavampi ja taso vaikeutuu nopeasti. Polusta B voi jatkaa Syvennä ja sovella -tehtäviin. Jokaisessa luvussa on lisäksi erilliset Kotitehtävät. Oppilas voi arvioida omaa osaamistaan muutaman luvun välein Testaa taitosi -aukeamien Taitotesteillä. Työskentelytapoja arvioidaan kurssin puolivälissä ja lopussa.

Oppilas voi avata digisymbolilla merkityt sisällöt Otso-sovelluksella. Digitaalisia sisältöjä ovat mm. opetusvideot, GeoGebra-appletit sekä Pohdi pulmaa!‐ ja Tutki ja toimi! ‐tehtävät. Samat sisällöt löytyvät myös Oppilaan maailmasta ja opettajan materiaaleista.

Digikirjaa käyttävien oppilaiden on mahdollista arvioida omaa osaamistaan tehtävien yhteydessä. Opettaja voi seurata oppilaiden etenemistä ja itsearviointia Analytiikkapalvelun avulla.

Erityismateriaalit

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa E‑oppikirjoissa on samat teoriasivut ja Kaikille yhteiset tehtävät kuin vastaavassa yleisopetuksen oppikirjassa. Myös osa muista perustehtävistä ja Taitotestit ovat samoja. Teoriaan ja harjoitustehtäviin on lisätty eteenpäin auttavia vinkkejä.

Harjoitus‑ ja kotitehtävät tehdään suurimmaksi osaksi kirjaan. Vastaustilat eivät pakota oppilasta tiettyyn ratkaisutapaan. E‑kirjan sivunumerointi noudattaa yleisopetuksen kirjan sivunumerointia.

E‑oppikirjoja voivat käyttää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat. Kirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi yleisopetukseen integroiduille oppilaille, maahanmuuttajille, pienryhmille ja ‑luokille sekä muille tukea tarvitseville. E‑oppikirjojen käyttö ei edellytä päätöstä erityisestä tuesta.

Yleisopetuksen kirjan ja E‑kirjan tehtävien vastaavuudet on merkitty painettuun opettajan aineistoon ja digiopetusaineistoon. Digiopetusaineisto sisältää E‑kirjan tehtävien ratkaisut.

E‑digikirja on E‑kirjan digitaalinen versio.

Opettajan materiaalit

Painettu opettajan aineisto on opettajan oma kirja, joka sisältää oppikirjan pienennetyt aukeamat.

Oppaaseen sisältyy luvuittain opetusvinkkejä, luettelot luvun digitaalisista materiaaleista, Pohdi pulmaa!‑ ja Tutki ja toimi! ‑tehtävät ja kaikkien tehtävien vastaukset. Opettajan aineistoon on myös merkitty yleisopetuksen kirjan ja E‑kirjan tehtävien vastaavuudet sekä tehtävät, jotka voidaan ratkaista opituilla GeoGebra‑taidoilla.

Digiopetusaineistojen materiaaleihin kuuluvat mm.

 • digikirja ja E-digikirja
 • painetun oppikirjan ja E-kirjan aukeamat, joiden yksityiskohtia voi suurentaa
 • painetun oppikirjan vaiheistetut esimerkit, jotka voi näyttää myös videona
 • painetun oppikirjan digitaaliset rikasteet
 • oppimistavoitteet esitysmuodossa
 • kaikkien tehtävien ratkaisut, jotka voi näyttää verhotoiminnon avulla ja ladata muokattavina tiedostoina (pdf + docx + odt)
 • E-kirjan tehtävien ratkaisut luvuittain
 • kolmentasoiset lisätehtävämonisteet jokaiseen lukuun (pdf + docx + odt)
 • runsaasti muuta eritasoista muokattavaa lisämateriaalia (pdf + docx + odt)
 • oppikirjan taitotestit (pdf + docx + odt)
 • valmiit kokeet (pdf + docx + odt)
 • koetehtäväpankki (pdf + docx + odt)

Analytiikkapalvelu tukee opettajaa arvioinnissa ja eriyttämisessä.

Vinkit ja ideat

Laskutoimituksia ja alkulukuja Pythonilla

Hyödynnä opetusvinkki ohjelmoinnista.

Lataa pdf (150 kt)

Työskentelyn arviointi

Tulosta oppilaille apuväline oman työskentelyn arviointiin.

Lataa pdf (2 011 kt)

GeoGebralla piirtäminen

Hyödynnä GeoGebra-harjoitusta esimerkiksi 7. luokan geometriassa.

Lataa pdf (210 kt)

Ääretön-sarjan digitaaliset sisällöt painetun kirjan käyttäjälle

Oppilas voi avata digisisällöt Otso-sovelluksella, jonka voi ladata veloituksetta sovelluskaupasta. Samat sisällöt löytyvät myös Oppilaan maailmasta ja opettajan materiaaleista. Oppilaat pääsevät kirjautumaan Oppilaan maailmaan osoitteessa oppilas.otava.fi

Lue ohjeet

Oppikirjailijat

Johanna Herranen

Jonna Loimisto

Timo Mäkimarttunen

Joona Pusa

Salla Rahila

Timo Tapiainen

Tommi Tikka