Painettu
Digi

Saa laulaa!

Aloita hauska ja luova matka musiikkiin!

Saa laulaa! -sarjan mukana asiat opitaan itse tekemällä ja yhdessä toimimalla. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan monipuolisten laulujen mukana.

Opettajan oppaassa on tuntikohtaisia ohjeita ja sovituksia sekä runsaasti tekemistä. Kattava opettajan digiopetusaineisto on oppitunteja tukeva kokonaisuus, jonka avulla voi havainnollistaa ja syventää opetusta hauskasti.

Katso kaikki sarjan osat

Monipuolinen kokonaisuus

• Monipuoliset laulut on valittu musiikillisin perustein.
• Oma ääni on alusta asti yksi soitin muiden mukana.
• Oppiminen syvenee vuosiluokittain.

Opettajan työn tukena

• Opettajan oppaassa on tuntikohtaisia ohjeita, sovituksia ja paljon monipuolista tekemistä.
• Äänitteet vapauttavat opettajan pianon äärestä ohjaamaan oppilaita.
• Digiopetusaineisto tarjoaa vahvan tuen opetukseen.

Saa laulaa! -sarja

Kirjan kansikuva: Saa laulaa! 1-2

Saa laulaa! 1-2

Kirjan kansikuva: Saa laulaa! 3

Saa laulaa! 3

Kirjan kansikuva: Saa laulaa! 4

Saa laulaa! 4

Kirjan kansikuva: Saa laulaa! 5

Saa laulaa! 5

Kirjan kansikuva: Saa laulaa! 6

Saa laulaa! 6

Oppilaan kirjat

Monipuoliset laulut on valittu musiikillisin perustein: jokaisesta laulusta opitaan jokin musiikillinen tieto tai taito. Oppikirjan neljää metodijaksoa edetään järjestyksessä aukeama kerrallaan, jolloin oppiminen etenee ja syvenee vuosiluokittain. Metodijakso alkaa tavoitteilla ja päättyy itsearviointiin. Siitä alkava laulusto on lisämateriaalia.

Oma ääni on alusta asti yksi soitin muiden mukana. Koulu- ja bändisoittimia otetaan käyttöön jo 3. luokalta alkaen. Taitoja syvennetään seuraavilla luokilla.

Oppilaan kirjan rakenne

Oppikirja etenee aukeama aukeamalta ja se on jaettu neljään jaksoon, joista jokaisessa on ensin metodiosa, joka on tarkoitettu kaikille oppilaille. Jakso alkaa tavoitteilla ja päättyy itsearviointiin. Metodiosassa opitaan laulujen avulla musiikin perusasioita. Metodiosan jälkeen on lisämateriaalilaulusto, jossa opittua sovelletaan käytäntöön. Kaikki musiikin perusopetuksen osa-alueet tulevat opituiksi.

Eriyttäminen on helppoa, kun perusasiat löytyvät selkeästi oppikirjan metodiosasta ja ylöspäin eriyttäminen opettajan oppaasta. Oppaassa on myös paljon lisää helppoja sovituksia kirjan lauluihin.

Soitinkoulut (keho-, rytmi-, koulu- ja bändisoittimet) ovat jo 3.-4. luokilla, joten soittotaitoa kartutetaan ylemmillä luokilla. Musiikin perusainesta harjoitellaan jo opitun päälle uutta rakentaen.

Laulukokoelmat ovat tarkkaan harkittuja. Mukana on hauskoja uusia ja vanhoja lauluja, jotka on valittu musiikillisin perustein: jokaisen avulla opitaan musiikkia.

Opettajan digiopetusaineisto 1–6

Havainnollista, syvennä ja opeta musiikkia hauskasti!

Opettajan digiopetusaineisto on kattava, oppitunteja tukeva kokonaisuus luokille 1–6. Jokaisen vuosiluokan sisällä materiaalit on jaksotettu oppikirjojen jaksojen mukaan. Saa laulaa! digiaineiston monipuolisia ja toiminnallisia ideoita voi käyttää myös kertaukseen, välipalana tai yli luokkarajojen.

Digiopetusaineistossa mukana on mm.

• noin 500 videota
• rytmikoneet joka vuosiluokalle
• erilaisia tehtäviä ja pelejä
• teoriaa
• arviointia
• diplomeja
• printtipankki
• esitelmäpohjia.

Digiopetusaineisto sisältää seitsemän kategoriaa:

• Äänisoitin ja laulaminen
• Soittaminen
• Liikunta ja leikit
• Arviointi
• Musiikkitieto
• Keksiminen
• Kehorytmit.

Opettajan oppaat

Saa laulaa! opettajan oppaita voisi verrata matematiikan opettajan oppaisiin. Jokaisesta laulusta on tuntisuunnitelma, opetusmenetelmäehdotus ja  paljon helppoja sovituksia, joten opettaja pärjää vähäiselläkin pianon- tai kitaransoittotaidolla.

Arviointiosiossa ovat taitoarvioinnit, kokeet ja visailut. Taitojen karttuessa -osion sovitusten ja muun materiaalin avulla oppikirjan metodiosien asioita voi tarvittaessa syventää. Sopii myös musiikkiluokkien materiaaliksi.

Lisämateriaalia ovat opettajan äänenhuoltoasema, keksintäkoppa, leikkilaari, musiikkitunnin organisointiohjeet, vinkit kuoron ja orkesterin perustamiseen, diplomit, laulukoonnit soinnuittain, sanastot sekä muu musiikkitunnin sujumista auttavat liitteistö.

Vinkit

Tilkin Talkin, tanssikoodi

Tilkin talkin, tanssikoodi -sivu Saa laulaa 1-2 Oppikirjasta

Lataa pdf (735 kt)

Opetustuokio: Liikunta

Jo alaluokilla harjoitellaan koodaamisen perusteita. Tässä kappaleessa musiikkiliikunta on esitetty koodina, joka pitää purkaa. Tulosta ohje opettajalle!

Lataa pdf (115 kt)

Oppikirjailijat

Aila Arola

Taina Huttunen

Hannu Jokelainen

Ismo Koskela

Nessu Marttila

Raili Honkanen

Kuvitus

Harri Tarkka