Painettu
Digi
Otso-sovellus

Forum yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Forumin avulla on turvallista aloittaa yhteiskuntaopin opetus alaluokilla. Monipuolisen materiaalin kanssa on helppo tuoda uusi opetussuunnitelma osaksi koulun arkea ja ohjata oppilaita kiinnostumaan ajankohtaisista asioista. Yhdessä tekemällä ympäröivän yhteiskunnan ilmiöt tulevat kaikille tutuiksi. Forumin avulla jokainen saa valmiuksia oppia uutta sekä ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa.

Forumissa on huomioitu kaikentasoiset oppijat ja eriyttäminen on tehty helpoksi. Runsaat tehtävät tukevat yhteistoiminnallisuutta. Materiaali antaa aidon mahdollisuuden käsitellä oppilaiden arkiseen elämään liittyviä ilmiöitä ja oppia niistä. Opettajan oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden avulla opettajan on helppo lähestyä oppiainetta ilmiöpohjaisesti.

Katso kaikki sarjan osat

Forum yhteiskuntaoppi -sarja

Kirjan kansikuva: Forum yhteiskuntaoppi I

Forum yhteiskuntaoppi I

Kirjan kansikuva: Forum yhteiskuntaoppi I-II

Forum yhteiskuntaoppi I-II

Kirjan kansikuva: Forum yhteiskuntaoppi II

Forum yhteiskuntaoppi II

Uutta

Forum-sarjan digiopetusaineistot uudistuivat

Forum-sarjaan on tehty opettajien toivoma uudistus. Kokosimme sarjan luotettavat sisällöt runsaiksi ja helppokäyttöisiksi opettajan digiopetusaineistoiksi. Voit nyt Opepalvelussa valita digiopetusaineiston sen mukaan, onko luokassa käytössä painettu vai digitaalinen Forum-kirja.

Forum-sarjan luotettavat sisällöt on julkaistu myös uudessa käyttöliittymässä: digiopetusaineisto painetun kirjan käyttäjälle. Nyt materiaaleja voi käyttää monipuolisemmin ja sujuvammin. Käyttöliittymän visuaalinen ilme on houkuttelevampi ja liikkuminen tuotteessa helpompaa.

Kaikki materiaalit myös digitaalisesti!

Forum yhteiskuntaopin kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti, joten samat opetukselliset tavoitteet ovat saavutettavissa sekä painettuna että digitaalisesti. Aineistot eivät ole riippuvaisia päätelaitteesta.

Digikirjat

Digikirjat I ja II tuovat käyttöön koko oppikirjan sisällön (tekstit, kuvat) digitaalisessa muodossa. Oppikirjan tekstejä on rikastettu äänen ja videon avulla. Kuvia ja tekstejä voi tarkastella myös suurempina. Tärkeimmät käsitteet on koottu helppokäyttöiseen sanastoon.

Digitehtävät

Digitehtävät I ja II tarjoavat Harjoituksia I ja II digitaalisessa muodossa. Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään.

Otso-sovelluksella oppilas voi kuunnella opetustekstit

Painettua Forum-kirjaa käyttävät oppilaat saavat Otso-sovelluksella kirjan opetustekstit ääneen luettuna sekä aihetta syventäviä haastatteluvideoita.

Tutustu Otso-sovellukseen

Runsas opettajan opas

Opas tarjoaa runsaasti ideoita oppituntien elävöittämiseen ja auttaa yhdistämään yhteiskuntaopin sisällöt muihin oppiaineisiin. Tarjolla on

  • ideoita opetuksen tueksi
  • pedagogiset kuvan avaukset
  • tehtävien vastaukset
  • integrointi
  • liitteet
  • jaksojen oppimisprojektit
  • opittua kokoavat aktiviteetit
  • arviointiin perinteisten kokeiden lisäksi oppimispäiväkirjat

Katso näytesivut

Digiopetusaineisto opettajan työn tukena

Opettajan digiopetusaineisto on runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen avulla on helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja. Digiopetusaineisto sisältää oppitunnin asiaa havainnollistavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina. Tarjolla on kuvia, videoita, oppikirjan ääneen luettuja tekstejä, havainnollistavaa ja elävöittävää materiaalia sekä toiminnallisia tehtäviä ja oppilaita aktivoivia kuvan avauksia.

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Antti Kohi

Kimmo Päivärinta

Simo Turtiainen

Vesa Vihervä