Painettu
Digi
Otso-sovellus

J’aime (LOPS21)

Lukion B2- ja B3-ranskan J’aime-sarja tuo ranskan kielen erilaisten oppijoiden ulottuville ja on muuttuvassa maailmassa opettajalle ja oppijalle inspiroiva ja toimiva työväline. Sarja valmentaa tehokkaasti ylioppilaskirjoituksiin ja antaa hyvät valmiudet myös jatko-opintoihin.

Katso kaikki sarjan osat

J'aime uudistuu LOPS 2021:een

 • B2- ja B3-ranskan J’aime uudistuu LOPS 2021:een käyttäjien toiveita ja tarpeita huomioiden.
 • Kirjojen rakennetta selkiytetään ja keskeinen aines nostetaan paremmin esille.
 • Opettajan materiaaleihin lisätään eriyttävää materiaalia.
 • Opettajan esitysmateriaalit päivitetään uuteen, helppokäyttöisempään käyttöliittymään.
 • Kaikki opiskelijan ja opettajan materiaalit julkaistaan moduulikohtaisesti (J’aime 1–8).

Sarjan vahvuudet

 • J’aime on autenttinen. Opiskelun keskiössä ovat toiminnalliset aktiviteetit, joissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia autenttisia tekstityyppejä.
 • J’aime on oppijalähtöinen. Aktiviteeteissa keskitytään nuoren omia tarpeita vastaavaan ranskaan. Kieliopin ja sanaston opetus lähtee käytännön tilanteista. Tavoitteellisuus ja keskittyminen olennaiseen tuo onnistumisen elämyksiä ja motivoi jatkamaan ranskanopintoja.
 • Kuuntelua ja ääntämistä harjoitetaan runsaasti. Ääntämisen taitoja syvennetään kurssin edetessä.
 • Kulttuuria ja maantuntemusta tarjotaan nuorta kiinnostavasti, esimerkiksi autenttisilla videoilla.
 • J’aime opettaa oppimaan. Opiskelutekniikoihin kiinnitetään huomiota systemaattisesti. Muista kielistä ja kulttuureista kertynyttä osaamista sekä oppijan omia päättelytaitoja hyödynnetään tehokkaasti.
 • Monipuoliset digitaaliset materiaalit helpottavat opettajan työtä.

J'aime-sarjan ilmestymisaikataulut

J’aime 1 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 2 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 3 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 4 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 5 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 6 -tuoteperhe on valmis.
J’aime 7 -tuoteperhe on valmis (Abitti-kokeet ilmestyvät 10/2023)

J’aime 8 -tuoteperhe valmistuu 11/2023 (Digi-, Word- ja Abitti-kokeet ilmestyvät 12/2023)

J'aime-sarja

Kirjan kansikuva: J’aime 1 (LOPS21)

J’aime 1 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 2 (LOPS21)

J’aime 2 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 3 (LOPS21)

J’aime 3 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 4 (LOPS21)

J’aime 4 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 5 (LOPS21)

J’aime 5 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 6 (LOPS21)

J’aime 6 (LOPS21)

Kirjan kansikuva: J’aime 7 (LOPS21)

J’aime 7 (LOPS21)

Abitti-kokeet ilmestyvät 10/23

Kirjan kansikuva: J’aime 8 (LOPS21)

J’aime 8 (LOPS21)

Tuoteperhe valmis 11/23 (kokeet ilmestyvät 12/23)

J’aime BELMAn semifinaaliin

J’aime 4 ylsi semifinaaliin EEPG:n (European Educational Publishers Group) järjestämässä Best European Learning Materials Awards -kisassa, jossa palkitaan Euroopan parhaita oppimateriaaleja.

J’aime-sarjan arvioinnissa nousivat esiin oppijan itsenäistä toimijuutta vahvistavat tavoitteenasettelu-, itsearviointi- ja kertausosiot, erilaisia opiskelustrategioita hyödyntävät tehtävätyypit ja runsas parityöskentely sekä kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. J’aime 4 -kirjan realistisena viitekehyksenä toimiva kansainvälinen opiskelijavaihtovierailu Suomessa yhdistää onnistuneesti konkreettiset viestintätaidot ja tunnetaidot kansainvälisyyteen. Kiitosta saivat myös selkeä ulkoasu, käyttäjäystävällinen digimateriaali ja innostavat videot.

Saatavilla myös J'aime-digipaketti

 • J’aime on saatavilla opiskelijoille myös edullisena digipakettina (12 kk).
 • J’aime-pakettiin kuuluu etuina moduulikohtaiset digiopetusaineistot, esitysmateriaalit, kokeet, äänitteet (mp3) ja ratkaisut opettajalle.
 • Tutustu tarkemmin digipaketteihin täällä >

Valitse koulullesi sopivin vaihtoehto

 • J’aime-sarjan laadukkaat sisällöt ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina.
 • Voit tilata materiaaleja yksittäin tai edullisena digipakettina.

Katso hinnat ja edut täältä >

J'aime tukee opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • J’aime-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudet digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä uuden Otso-sovelluksen kautta.

Oppikirjailijat

Hanna Heikkilä

Nina Kivivirta

Tarja Kuikka

David Mauffret

Jannika Sarimo

Erja Schunk

Tarja Virtanen