Painettu
Digi

Forum Yhteiskuntaoppi (LOPS16)

Forum motivoi yhteiskuntaopin opiskeluun!

Forum on motivoiva oppimateriaalisarja lukion historian ja yhteiskuntaopin opetukseen. Suosikkisarjan avulla historian ja yhteiskuntaopin opettaminen on sujuvaa ja eriyttäminen helppoa.

Katso kaikki sarjan osat

Forum tukee opetustyötäsi

 • LOPS 2016 sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon.
 • Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella.
 • Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu.
 • Yhteiskuntatiedon kurssien sisällöt muuttuvat. YH1- ja YH2-kursseilta siirtyy asioita uudelle pakolliselle YH3-kurssille.
 • Yhteiskuntatiedon sisällöt keventyvät ja antavat tilaa opiskelijoita aktivoiville työtavoille.

Monilukutaito ja omat oppimistaidot korostuvat

 • Forum kehittää monilukutaitoa mm. uusia näkökulmia tukevien tulkintalaatikoiden, monipuolisten infograafien, taitoaukeamien ja herättelevän kuvituksen avulla.
 • Jokaisessa luvussa on nettitehtävä, joka ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa, arvioimaan sen lähdettä ja liittämään uuden tiedon aiemmin opittuun.
 • Forum mahdollistaa hyvin yksilöllisen oppimisen, eriyttämisen ja itsenäisen opiskelun.

Forum on uudistunut LOPS 2021:een

Suosittu historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjamme on uudistettu opettajien toiveiden mukaisesti. Sarjan avulla opiskelijat oppivat hahmottamaan historian ja yhteiskuntaopin suuret linjat, tulkitsemaan kriittisesti erilaisia lähteitä sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Forum antaa myös valmiudet toimia yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena.

Tutustu uudistuneeseen Forumiin

Digikirja

 • Forumin voi valita käyttöönsä painettuna tai sähköisenä. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.
 • Digikirja sisältää printtioppikirjan opetustekstit, kuvat ja tehtävät. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia ja tallentuvia. Lisäksi digikirjassa on videoita, linkkejä ja havainnollistuksia. Myös oppikirjatekstit voi kuunnella.

Digiopetusaineisto

 • Forumin opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Pedagogiset ideat, havainnollistavat materiaalit ja tehtävien ratkaisut on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi.
 • Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvät rikasteet ja interaktiiviset digitehtävät.

Digikokeet

 • Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Niiden avulla opiskelijat tutustuvat uuden yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Forumin digikokeista löytyy koetehtäviä sekä historian että yhteiskuntaopin kursseihin.

Forum-sarja

Kirjan kansikuva: Forum 1 (LOPS16)

Forum 1 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Forum 2 (LOPS16)

Forum 2 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Forum 3 (LOPS16)

Forum 3 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Forum 4 (LOPS16)

Forum 4 (LOPS16)

Oppikirjailijat

Antti Kohi

Markku Liuskari

Hannele Palo

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä