Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä 

Kustannusosakeyhtiö Otava / Otava Oppimisen palvelut
Osoite: Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki 

Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”..

Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus 

Arvontaan voi osallistua vastaamalla Otava Oppimisen palveluiden digitaalisen joulukalenterin palautekyselyyn 1.12.2022-10.1.2023 välisenä aikana ja täyttämällä yhteystietonsa niille varattuun kohtaan kyselylomakkeella. Mikäli kyselyn vastausaikaa jatketaan tässä ilmoitetusta esimerkiksi kohderyhmän tavoittamisen ja kyselyn riittävän vastausmäärän varmistamiseksi, myös arvonnan osallistumisaika jatkuu vastaavasti. Palkinto arvotaan kaikkien kyselyn vastausaikana kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken. 

Osallistumisoikeutta arvontaan ei kuitenkaan ole Otavan henkilökunnalla sekä niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. 

Arvonnan järjestäjällä ja toteuttajalla on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus 

Palkinnot arvotaan kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken kyselyn vastausajan päättymistä seuraavan viikon aikana. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin. 

Palkinto 

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi Otavan uutuuskirja paketin. Voittoja arvotaan yhteensä 1 kappale. Yhden palkinnon arvo on 100 €. 

 Palkintoon liittyvät ehdot 

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvonnan järjestäjällä ja toteuttajalla on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Arvontaan osallistuessaan tulee ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan toteuttajalle ja järjestäjälle. 

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle kuukauden sisällä arvonnan suorittamisesta, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. 

 Järjestäjän vastuu 

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. 

Arpajaisvero 

Palkinnot tarjoaa Otava Oppimisen palvelut, joka vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. 

Henkilötietojen käsittely 

Arvontaa varten annetuista yhteystiedoista muodostetaan tilapäinen arvontarekisteri, jota käytetään arvonnan toteuttamiseen. Rekisteriin sisältyviä tietoja ovat arvontaan osallistuvan nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Arvontarekisteriä ei käytetä muihin tarkoituksiin ja se tuhotaan voittajien tavoittamisen ja palkintojen toimittamisen jälkeen. 

 Vastaajan arvontaa varten antamat yhteystiedot käsitellään erillään käyttäjäkyselyssä annetuista vastauksista eikä annettuja yhteystietoja voida yhdistää käyttäjäkyselyssä annettuihin vastauksiin. 

Henkilötietojen käsittely on kuvattu yksityiskohtaisemmin kyselyn yhteydessä saatavilla olevassa tietosuojaselosteessa. 

Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.