Artikkelit

Filosofian keinoin kohti mielen hyvinvointia

Tiedot nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä ovat pysäyttäviä. Jaksamisongelmat, mielenterveyden pulmat ja elämänhallinnan puute näkyvät myös lukioissa. Pandemia-ajan eristyksen vahinkoja korjaillaan edelleen, ja huoli ilmastonmuutoksesta ja sodasta nostaa pelkokerrointa. Miten rohkaista kaiken tämän äärellä ahdistuvaa lukiolaista? Filosofianopettaja, Idea-oppikirjasarjan tekijä Arno Kotro pohtii mahdollisuuksia, joita filosofian opiskelu voi antaa elämän ihmettelyyn nuorten kanssa.

Miten filosofia voi parantaa nuorten hyvinvointia?

Moni nuori kokee, että ajatukset poukkoilevat sekavina päässä eikä oikein tiedä, mitä mistäkin pitäisi olla mieltä. Filosofia auttaa jäsentämään omaa ajattelua ja arvoja. Se kannustaa itsetutkiskeluun ja vastaamaan peruskysymyksiin: kuka olen, ja miten suhtautua todellisuuteen ympärilläni.

Joskus kuulee, että filosofia sekoittaa pään, mutta kyllä se on ennemmin päinvastoin. Tarkoitus on selkiyttää ajattelua ja opettaa johdonmukaisuutta, ei hämmentää. Idea-sarjaa tehdessämme juuri selkeys, ymmärrettävyys ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat olleet tärkeitä tavoitteita.

Filosofiassa omaksuu kriittistä ajattelua ja oppii erottamaan vaikkapa heppoiset self help -neuvot tutkitusta tiedosta.

Voiko filosofia kertoa, miten pitäisi elää?

Filosofiassa pohditaan ja vertaillaan erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä. Mutta olennaista on, että nuoret itse rakentavat omaa maailmankatsomustaan ja näkemystä siitä, mikä on elämässä tärkeää ja tavoiteltavaa. Filosofia myös auttaa ymmärtämään, että hyvää elämää kannattaa rakentaa monien muiden juttujen kuin vaikka taloudellisen menestyksen, ulkonäön ja sometykkäysten varaan, mikä vähentää vertailua ja huonommuudentunnetta. 

Miten filosofia auttaa kohtaamaan pahan maailman?

Filosofia voi lievittää maailmantuskaa ihan jo sillä, että se tuo ajatteluun perspektiiviä ja kyseenalaistaa niin sanottuja itsestäänselvyyksiä. Maailma on monessa suhteessa parempi paikka kuin koskaan aiemmin, vaikka esimerkiksi järkyttäviä ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu edelleen. Filosofia myös auttaa sietämään epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. Maailmassa, joka huutaa nopeita ja selkeitä vastauksia paras kannanotto voi toisinaan olla perusteltu epävarmuus. Nuorelle on huojentavaa oppia, että ihminen saa kehittää, hioa ja myös muuttaa näkemyksiään.

Filosofia opettaa ajatteluntaitoja, joista on hyötyä kun miettii, mitkä kaikki ongelmat kannattaa kasata omille harteilleen. Etiikan yhteydessä tarkastellaan esimerkiksi stoalaisuutta, joka antaa tärkeän viestin siitä, ettei pidä menettää mielenrauhaansa sellaisen takia, jolle ei mitään voi: kaukaiset sodat, tautiepidemiat tai se että kaikkien on joskus kuoltava eivät ole meidän valintojamme. Toisaalta filosofia antaa välineitä tarkastella kriittisesti nykyään sosiaalisessa mediassa muodikasta kevytstoalaisuutta, jossa ratkaisuksi kaikkeen tarjotaan oma asenne.

Filosofia voi auttaa tunnistamaan ongelmat ja tilanteet, joista kuuluukin pitää ääntä ja vaatia muutosta. Rakenteellinen epätasa-arvo, häirintä tai koulukiusaaminen eivät korjaannu uhreja tsemppaamalla. Filosofia kannustaa toimimaan sellaisten asioiden puolesta, joihin voimme vaikuttaa. Se tuo elämään mieltä, merkitystä ja tarkoitusta. Moni on saanut juuri filosofian opiskelusta virikettä vaikkapa toiminnalleen kansalaisjärjestöissä ihmisoikeuksien, ympäristökysymysten tai eläinten oikeuksien parissa.

Onko vaarana, että filosofia on vierasta oikealle elämälle?

Voihan se olla vaarana, mutta niin ei tarvitse olla! Filosofia on läsnä kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme, kun vain nostaa filosofiset lasit silmille. Idea-materiaaleissakin olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman puhuttelevia arkisia esimerkkejä ja tehtäviä, jotka tuovat filosofista näkökulmaa jokapäiväisiin ilmiöihin.